สำรวจเกณฑ์ IELTS Academic คำนวณคะแนน เพื่อ Band เป้าหมาย

คะแนน IELTS มีเกณฑ์การคิด Overall Band Score 1 – 9 เป็นคะแนนจาก 4 พาร์ท ได้แก่ Listening, Reading, Writing และ Speaking โดยนำคะแนนในแต่ละพาร์ทมารวมกันแล้วหาร 4 หากมีเศษจะปัดไปที่แบนด์ที่ใกล้เคียงที่สุด ซึ่ง Band Score ของ IELTS จะมีแค่คะแนนเต็ม (Whole band) และครึ่งคะแนน (Half band) เท่านั้น ไม่มีเป็นคะแนนเศษ

*การคิดคะแนนของ IELTS Academic และ General Training มีรูปแบบการคิดคะแนนแบบเดียวกัน แต่ข้อสอบของ General Training จะมีคำศัพท์ ข้อความ หรือรูปแบบที่ซับซ้อนมากกว่าอีกระดับหนึ่ง

ยกตัวอย่างการคำนวณ Overall Band Score  :

จากตารางตัวอย่างจะเห็นว่า หากคะแนนเฉลี่ยจากการหาร 4 ถึง .25 Band Score จะปัดขึ้นไปยัง Half band ที่ใกล้เคียงที่สุด และหากถึง .75 ก็จะถูกปัดขึ้นไปยัง Whole band ถัดไป

เมื่อทราบเกณฑ์ของการคิด Overall Band Score ของ IELTS แล้ว เรามาเจาะเกณฑ์การให้คะแนนของแต่ละพาร์ทกัน ว่าในการวัดทักษะฟัง, อ่าน, เขียน และพูด นั้น ต้องตอบยังไงให้โดน และต้องตอบให้ถูกจำนวนเท่าไหร่ถึงจะได้แบนด์เป้าหมายของตัวเอง

Listening

ข้อสอบพาร์ท Listening มีทั้งหมด 40 คำถาม ตอบถูก 1 ข้อ ได้คะแนนดิบ 1 คะแนน ดังนั้นคะแนนเต็มของพาร์ทนี้ก็จะอยู่ที่ 40 คะแนน ซึ่งจะเฉลี่ยออกมาเป็น Band score 1 – 9 ตามตารางนี้

Reading

ข้อสอบพาร์ท Reading มีทั้งหมด 40 ข้อ ตอบถูก 1 ข้อ ได้คะแนนดิบ 1 คะแนน เช่นเดียวกันกับพาร์ท Listening ดังนั้นเพื่อให้ได้ Band score สูงตามเป้าหมายก็จำเป็นต้องทำให้ถูกเยอะมากที่สุด สามารถคำนวณคะแนนเฉลี่ยได้จากตารางนี้

Writing

ในพาร์ทนี้จะเป็นการประเมินคะแนนโดย ผู้ตรวจข้อสอบ (Examiners) โดยในพาร์ทการเขียนมีเกณฑ์การประเมิน 4 ข้อ ได้แก่

  1. Task Achievement (สำหรับ Task 1) และ Task Response (สำหรับ Task 2) : เขียนได้ครบถ้วนสมบูรณ์และกระชับ อ่านแล้วเข้าใจ
  2. Coherence and Cohesion : เชื่อมโยงเนื้อหาได้ดี มีคำตอบที่เป็นเหตุเป็นผล
  3. Lexical Resource : ใช้คำศัพท์ได้เหมาะสม และใช้ศัพท์หลากหลายระดับ
  4. Grammatical Range and Accuracy : ใช้ไวยากรณ์ได้ถูกต้อง แม่นยำ

Speaking

ในพาร์ทนี้มีการประเมินคะแนนโดย ผู้ตรวจข้อสอบ (Examiners) เช่นกัน สำหรับเกณฑ์การประเมินของพาร์ททักษะการพูด แบ่งออกเป็น 4 ข้อ ได้แก่

  1. Fluency and Coherence : ความคล่องแคล่ว เชื่อมโยงเรื่องที่พูดอย่างลื่นไหล
  2. Lexical Resource : ใช้คำศัพท์ได้เหมาะสม และใช้ศัพท์หลากหลายระดับ
  3. Grammatical Range and Accuracy : ใช้ไวยากรณ์ได้ถูกต้อง แม่นยำ
  4. Pronunciation : ออกเสียงได้ถูกต้อง

คอร์สเรียน IELTS ที่ The Planner Education เป็นคอร์สระยะสั้นที่เน้นการติวสอบอย่างเข้มข้น ทุกๆชั่วโมงในคลาสเรียน IELTS ผู้เรียนจะได้เรียนจากเนื้อหาที่ออกข้อสอบประจำ ซึ่งทางสถาบันจะคัดเลือกเนื้อหาให้ตรงกับข้อสอบมากที่สุด พร้อมเรียนเนื้อหาการสอบที่หลากหลาย เพื่อให้ผู้เรียนได้เตรียมตัวครบทุกด้านก่อนลงสนามจริง

ติว IELTS Academic เพื่อใช้คะแนนยื่นเข้าคณะอินเตอร์ กับ The Planner Education สามารถเลือกเรียนได้ทั้งคอร์ส Private และคอร์สกลุ่ม พร้อมพี่ๆ ทีมงานช่วยวางแผนยื่น

คะแนนอย่างใกล้ชิด สอบถามและวางแผนการเรียนได้ที่ Line: https://lin.ee/xZ7ULIL (Line ID : @theplanner) โทร. 095-726-2666
หรือคลิก! อ่านข้อมูลคอร์ส IELTS : https://bit.ly/3qNuW8o
#สอบIELTS #เรียนIELTS #ติวIELTS #ThePlannerEducation

Source : ielts.org

เพิ่มเพื่อน
Tags:

Leave a Reply