รวม 130+ Key Words เพิ่มคะแนน IELTS พาร์ท Writing

การเลือกใช้ Key Words ที่เป็นคำเชื่อม คำขึ้นต้นประโยค หรือการใช้สำนวน เป็นวิธีเพิ่มความน่าสนใจให้เนื้อหาและเพิ่มคะแนนสำหรับการสอบ IELTS พาร์ท Writing โดยการเพิ่มคลังคำศัพท์เหล่านี้เอาไว้ จะช่วยทำให้เราสามารถเขียนได้ไวขึ้นในระหว่างสอบ และมีประสิทธิภาพมากขึ้นแม้ในเวลาที่จำกัด แต่มีสิ่งที่ต้องระวัง คือ 1.เราไม่จำเป็นต้องใช้เยอะพร่ำเพรื่อ แต่ต้องเลือกใช้ตามความเหมาะสม และ 2. ต้องระมัดระวังเรื่องการสะกดคำเพราะอาจสะกดผิดและเสียคะแนน ฉะนั้นจึงจำเป็นต้องฝึกฝนให้เพียงพอ

วันนี้เราได้รวบรวม 130+ Key Words  ที่จะช่วยเพิ่มคะแนน IELTS พาร์ท Writing แยกตามลักษณะการใช้งานต่างๆ กว่า 130+ คำ ให้ได้จดลงคลังคำศัพท์เอาไว้อัพคะแนน แต่อย่าลืมฝึก spelling ด้วยนะ!

หมวด1 : Stating Your Opinion – ใช้ตอนแสดงความเห็นส่วนตัว

In my opinion,
According to me,
In my view,
To me,
From my point of view,
I think
It seems to me that
I believe
From my perspective
To my way of thinking
It appears that
I suppose
I realize
I understand
I imagine
I feel

หมวด2 : Giving Examples – ใช้ตอนยกตัวอย่าง

For example,
For instance,
such as
In other words,
as
like
that is
namely
To illustrate
To paraphrase

หมวด3 : Comparing – ใช้ตอนปรียบเทียบ

Similar to
As…as
in common
also
Either…or
In the same way,
Neither…nor
At the same time
Just as
resemble

หมวด4 : Contrasting – แสดงความขัดแย้ง

However,
But
On the contrary,
On the other hand,
Differ from
Nevertheless
Although
Though
Otherwise
Instead
Alternatively,
Even though

หมวด5 : Generalizing – ใช้เพื่อสรุปความ

Generally,
Generally speaking,
Overall,
On the whole,
In general,
By and large,
It seems to me that
I believe
All in all,
Basically,
Essentially,
As a rule,
All things considered
For the most part

หมวด6 : Expressing Certainty – ใช้เพื่อแสดงความหนักแน่น

Certainly,
Undoubtedly,
Doubtless,
No doubt,
Definitely,
Of course,

หมวด7 : Expressing Partial Agreement – ใช้เชื่อมความคิดเห็นในเชิงเดียวกัน

More or less,
To some extent,
Up to a point,
Almost,
In a way,
So to speak,

หมวด8 : Showing cause – ใช้แสดงสาเหตุ

Due to
Because
Because of
Owing to

หมวด9 : Showing effect – ใช้แสดงผล

Therefore,
As a result,
Consequently,
For this reason,
Thus,
So,
thereby
Eventually,
Hence,
The reason why

หมวด10: Marking time – ใช้เมื่อกล่าวถึงเวลาหรือลำดับ

First,
Last
Second,
Lastly,
Third,
Then,
Firstly,
First of all,
Secondly,
Before
Thirdly,
After
During
While
To begin with
At the same time
Simultaneously
After this / that
Since
Meanwhile
Afterwards
Following this
When
As soon as

หมวด11 : Adding Information – ใช้เมื่อให้ข้อมูล

Furthermore
In addition
Also
And
Moreover
Similarly
Likewise
As well as
Besides
Too
Even
What’s more

หมวด12 : Expressing condition – ใช้เมื่อแสดงเงื่อนไข

If
Whether
In case
Unless
Provided that
So that

หมวด13 : Concluding  – ใช้สรุปตอนท้าย

To summarize
In conclusion
Lastly,
Finally,
To conclude with,In short,

คอร์สเรียน IELTS ที่เดอะ แพลนเนอร์ เป็นคอร์สระยะสั้นที่เน้นการติวสอบอย่างเข้มข้น ทุกๆ ชั่วโมงในคลาสเรียน IELTS ผู้เรียนจะได้เรียนจากเนื้อหาที่ออกข้อสอบประจำ ซึ่งทางสถาบันจะคัดเลือกเนื้อหาให้ตรงกับข้อสอบมากที่สุด พร้อมเรียนเนื้อหาการสอบที่หลากหลาย เพื่อให้ผู้เรียนได้เตรียมตัวครบทุกด้านก่อนลงสนามจริง

นอกเหนือจากนั้นคอร์สติว IELTS ของที่นี่ จะเน้นการตอบให้ได้คะแนนในทุกๆ ข้อ เน้นการหาคำตอบด้วยเทคนิคเฉพาะพาร์ท และที่สำคัญ ทุกคอร์สจะเน้นวิธีทำข้อสอบ ตั้งแต่การตีความโจทย์ จนกระทั่งการใช้คำศัพท์ที่เพิ่มคะแนนได้ ในรูปแบบที่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์การให้คะแนนของ IELTS

ติดต่อสอบถามคอร์สการเรียน IELTS ได้ที่เบอร์ 02-253-2533 หรือ 095-726-2666 หรือ LINE: @theplanner

Source : goodluckielts

ติดต่อสอบถามคอร์สการเรียน IELTS ได้ที่เบอร์ 02-253-2533 หรือ 095-726-2666
หรือ LINE: @theplanner

เพิ่มเพื่อน
Tags:

Leave a Reply