รวมหลักสูตรอินเตอร์ สาย Medical และ Healthcare 9 มหา’ลัยดังไทย

หากน้อง ๆ เป็นคนหนึ่งที่มีความฝันว่าอยากทำงานในสายแพทย์ หรือสายดูแลสุขภาพของประชาชน ไม่ว่าจะ แพทย์, ทันตแพทย์, สัตวแพทย์, เภสัช, หรือพยาบาล หลักสูตรการเรียนที่ตอบโจทย์และมหาวิทยาลัยที่ได้รับการยอมรับ ถือเป็นสิ่งหนึ่งที่น้อง ๆ ต้องให้ความสำคัญมากเป็นลำดับต้น ๆ  

โดยเฉพาะหลักสูตรสาย Medical และ Heathcare ภาคอินเตอร์ในประเทศไทย ที่ปัจจุบันได้รับความนิยมเป็นอย่างยิ่ง ก็ถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้กับน้อง ๆ ที่สนใจเข้าศึกษา ได้มาค้นคว้าหาความรู้จากรูปแบบการสอนที่เป็นระบบนานาชาติ รวมไปถึงการได้ฝึกประสบการณ์จริงที่ต่างประเทศในบางหลักสูตรอีกด้วย บทความนี้ The Planner จึงได้รวบรวมหลักสูตรอินเตอร์ สาย Medical และ Heathcare 9 มหา’ลัยดังในไทย มาให้น้อง ๆ ได้รู้จักเพื่อเป็นแนวทางการตัดสินใจเรียนต่อในอนาคตกัน

หลักสูตรแพทยศาสตร์ นานาชาติ

1.) CU-MEDi: คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) หรือ CU-MEDi จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นหลักสูตรที่รับเฉพาะผู้ที่จบปริญญาตรีแล้ว สาขาใดก็ได้ โดยนิสิตหลักสูตรนี้สามารถเรียนจบแพทย์ได้ใน 4 ปี และมีโอกาสไปฝึกงานในต่างประเทศด้วย

Requirement เบื้องต้นของหลักสูตรแพทย์ CU-MEDi จุฬา

 • จบปริญญาตรีแล้ว ไม่จำกัดสาขา
 • IELTS Overall ≥ 7.0
 • TOEFL (IBT) ≥ 85

ค่าเทอมหลักสูตรแพทย์ CU-MEDi จุฬาฯ
สำหรับนักศึกษาสัญชาติไทย ประมาณ 604,000 บาทต่อเทอม

 

2.) CICM: วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) หรือแพทย์ CICM วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตรนี้น้อง ๆ จะมีโอกาสได้ไปเรียนที่ต่างประเทศถึง 2 ครั้ง ในช่วงปีที่ 3 และปีที่ 5 ด้วย

Requirement เบื้องต้นของหลักสูตรแพทย์ CICM ม.ธรรมศาสตร์

 • จบ ม.6 หรือเทียบเท่า
 • IELTS Overall ≥ 6.5
 • TOEFL (IBT) ≥ 79
 • TU-GET (PBT) ≥ 550
 • TU-GET (CBT) ≥ 79

ค่าเทอมหลักสูตรแพทย์ CICM ม.ธรรมศาสตร์
สำหรับนักศึกษาสัญชาติไทย ประมาณ 475,000 บาทต่อเทอม

 

3.) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) โครงการร่วมระหว่างคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒและคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอตติงแฮม สหราชอาณาจักร โดยในช่วง 3 ปีแรก เรียนที่ UK และ 3 ปี หลังกลับมาเรียนที่ไทย หลังเรียนจบหลักสูตรนี้ น้อง ๆ จะได้รับปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต 2 ใบด้วยกัน

Requirement เบื้องต้นของหลักสูตรแพทย์ อินเตอร์ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ

 • จบ ม.6 หรือเทียบเท่า
 • มีเกรดรวมด้านวิทยาศาสตร์ ≥ 3.00
 • IELTS Overall ≥ 7.0 (แต่ละวิชา ≥ 6.5)

ค่าเทอมหลักสูตรแพทย์ อินเตอร์ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ
สำหรับนักศึกษาสัญชาติไทย ประมาณ 300,000 บาทต่อเทอม

 

4.) คณะแพทยศาสตร์นานาชาติ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง หลักสูตรที่เน้นการเรียนแพทย์ให้เป็นนักวิจัย โดยมีกระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Requirement เบื้องต้นของหลักสูตรแพทย์ อินเตอร์ ม.ลาดกระบัง

 • จบ ม.6 หรือเทียบเท่า
 • GED แต่ละวิชา ≥ 165
 • IELTS Overall ≥ 7.0
 • SAT รวม ≥ 1200

ค่าเทอมหลักสูตรแพทย์ อินเตอร์ ม.ลาดกระบัง
สำหรับนักศึกษาสัญชาติไทย ประมาณ 495,000 บาทต่อเทอม

 

5.) คณะแพทยศาสตร์นานาชาติ วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต จาก University College London หลักสูตรความร่วมมือที่เรียนที่ไทย 6 ปี และไปเรียนที่ UK 1 ปี เรียนจบแล้วจะได้รับปริญญา 2 ใบ คือปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (iBSc) จาก University College London และปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต จากวิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

Requirement เบื้องต้นของหลักสูตรแพทย์ อินเตอร์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

 • จบ ม.6 หลักสูตรไทยหรือนานาชาติ
 • IELTS Overall ≥ 7.0
 • TOEFL (IBT) ≥ 100

ค่าเทอมหลักสูตรแพทย์ อินเตอร์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
สำหรับนักศึกษาสัญชาติไทย ประมาณ 120,000 – 160,000 บาทต่อเทอม

 

หลักสูตรทันตแพทยศาสตร์ นานาชาติ

1.) คณะทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต โรงเรียนทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล หลักสูตรแพทยศาสตร์ โดยคณะทันตแพทยศาสตร์ที่ดำเนินการสอนมายาวนานถึง 55 ปี หลักสูตรนี้ ในช่วงฝึกประสบการณ์น้อง ๆ จะมีโอกาสได้ออกฝึกในโรงพยาบาลทั้งในไทยและต่างประเทศ

Requirement เบื้องต้นของหลักสูตรทันตแพทย์ อินเตอร์ ม.มหิดล

 • จบ ม.6 หลักสูตรไทยหรือนานาชาติ
 • GPAX ≥ 3.00 
 • IELTS Overall ≥ 6.5
 • TOEFL (IBT) ≥ 79

ค่าเทอมหลักสูตรทันตแพทย์ อินเตอร์ ม.มหิดล
สำหรับนักศึกษาสัญชาติไทย ประมาณ 675,000 บาทต่อเทอม

 

2.) คณะทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) คณะทันตแพทยศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เป็นหลักสูตร 6 ปี “น้องใหม่” ซึ่งถึงแม้จะเพิ่งเปิดการเรียนการสอนได้ไม่กี่ปี แต่ด้วยหลักสูตรที่เข้มข้นและเป็นมาตรฐาน ทำให้ทางทันตแพทยสภา ก็ให้การรับรองปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิตนี้แล้ว เมื่อกลางปี 2566 ที่ผ่านมา

Requirement เบื้องต้นของหลักสูตรทันตแพทย์ อินเตอร์ ม.ลาดกระบัง

 • จบ ม.6 หลักสูตรไทยหรือนานาชาติ
 • GPAX ≥ 3.00 
 • IELTS Overall ≥ 6.5
 • TOEFL (IBT) ≥ 79

ค่าเทอมหลักสูตรทันตแพทย์ อินเตอร์ ม.ลาดกระบัง
สำหรับนักศึกษาสัญชาติไทย ประมาณ 550,000 บาทต่อเทอม

 

3.) วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ หลักสูตรที่เน้นแนวคิดการเป็นทันตแพทย์แบบ “Digital Dentistry” หลักสูตรนี้ ในช่วงฝึกประสบการณ์น้อง ๆ จะได้ออกฝึกที่ต่างประเทศ ทั้งประเทศแถบเอเชีย ประเทศออสเตรเลียและประเทศอังกฤษ

Requirement เบื้องต้นของหลักสูตรทันตแพทย์ อินเตอร์ ม.วลัยลักษณ์

 • จบ ม.6 หลักสูตรไทยหรือนานาชาติ
 • GPAX ≥ 3.25 
 • ผลการทดสอบภาษาอังกฤษ (ไม่ได้ระบุเกณฑ์ขั้นต่ำ)

ค่าเทอมหลักสูตรทันตแพทย์ อินเตอร์ ม.วลัยลักษณ์
สำหรับนักศึกษาสัญชาติไทย ประมาณ 400,400 บาทต่อเทอม

 

หลักสูตรเภสัชศาสตร์ นานาชาติ

1.) คณะเภสัชศาสตร์นานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นหลักสูตร “แห่งเดียว” ในประเทศไทยที่เปิดการเรียนการสอนในรูปแบบนานาชาติ ซึ่งจะเป็นการเรียนการสอนที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นโดยตรง (ไม่ได้มีโครงการร่วมมือกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ)

Requirement เบื้องต้นของหลักสูตรเภสัชศาสตร์ อินเตอร์ ม.ขอนแก่น

 • จบ ม.6 หลักสูตรไทยหรือนานาชาติ
 • GPAX ≥ 3.50 (ม.6 ไทย) หรือ ≥ 3.00 (ม.6 นานาชาติ)
 • IELTS Overall ≥ 5.0
 • TOEFL (IBT) ≥ 52

ค่าเทอมหลักสูตรเภสัชศาสตร์ อินเตอร์ ม.ขอนแก่น
สำหรับนักศึกษาสัญชาติไทย ประมาณ 50,000 บาทต่อเทอม

 

หลักสูตรพยาบาลศาสตร์ นานาชาติ

1.) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หลักสูตรหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นอกจากการเรียนการสอนที่มีความเข้มข้น ทางหลักสูตรยังมีโครงการความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศด้วย เช่น The George Washington University, The university of Illinois at Chicago เป็นต้น

Requirement เบื้องต้นของหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ อินเตอร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 • จบ ม.6 หลักสูตรไทยหรือนานาชาติ
 • GED แต่ละวิชา ≥ 165 
 • IELTS Overall ≥ 6.0
 • TOEFL (PBT) = 500
 • TOEFL (IBT) = 61

ค่าเทอมหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ อินเตอร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สำหรับนักศึกษาสัญชาติไทย ประมาณ 35,300 บาทต่อเทอม
หมายเหตุ: ในปีการศึกษา 2566 หลักสูตรพยาบาลศาสตร์ อินเตอร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประกาศงดรับนักศึกษาใหม่ (ติดตามกันในปีการศึกษาต่อไป)

 

2.) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หลักสูตรพยาบาลศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หลักสูตรที่มีการเรียนการสอนหลากหลาย ตอบโจทย์ทั้งการดูแลผู้ป่วยในโรงพยาบาล และประชาชนในสังคม ซึ่งหลักสูตรนี้ยังมีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยของหลาย ๆ ประเทศ เช่น ประเทศจีน ประเทศญี่ปุ่น ประเทศออสเตรเลีย และประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นต้น

Requirement เบื้องต้นของหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ อินเตอร์ ม.เชียงใหม่

 • จบ ม.6 หลักสูตรไทยหรือนานาชาติ
 • GPAX ≥ 3.00 
 • IELTS Overall ≥ 5.5
 • TOEFL (IBT) ≥ 70

ค่าเทอมหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ อินเตอร์ ม.เชียงใหม่
สำหรับนักศึกษาสัญชาติไทย ประมาณ 495,000 บาทตลอดหลักสูตร

 

หลักสูตรสัตวแพทย์ศาสตร์ นานาชาติ

1.) คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นโรงเรียนผลิตสัตวแพทย์แห่งแรก และแห่งเดียวในประเทศไทยที่เป็นหลักสูตรนานาชาติ หลักสูตรนี้มีการจัดกิจกรรมศึกษาดูงานต่างประเทศ โดยนักศึกษาจะสามารถเลือกประเทศ หรือสถานที่ดูงานได้ เช่น ประเทศอินโดนีเซีย ประเทศจีน(ไต้หวัน) เป็นต้น

Requirement เบื้องต้นของหลักสูตรสัตวแพทยศาสตร์ อินเตอร์ ม.วลัยลักษณ์

 • จบ ม.6 หลักสูตรไทยหรือนานาชาติ และหลักสูตร GED
 • GPAX ≥ 3.25 (ม.6 ไทย), ≥ 3.25 (ม.6 นานาชาติ) 
 • IELTS Overall ≥ 6.0

ค่าเทอมหลักสูตรสัตวแพทยศาสตร์ อินเตอร์ ม.วลัยลักษณ์
สำหรับนักศึกษาสัญชาติไทย ประมาณ 100,400 บาทต่อเทอม

อยากเรียนต่อสายแพทย์ หรือหลักสูตรสาย Medical และ Heathcare ภาคอินเตอร์ ไม่ยากอย่างที่คิด ขอเพียงน้อง ๆ มีความตั้งใจและมุ่งมั่นที่จะเตรียมตัวและเตรียมคะแนนสอบให้พร้อม เชื่อว่าความฝันของน้อง ๆ ทุกคนต้องสำเร็จได้ ไม่ไกลเกินเอื้อมแน่นอน

ยื่นเข้าหลักสูตรสาย Medical และ Heathcare ภาคอินเตอร์ คะแนนสอบดี ๆ สำคัญมาก The Planner Education สถาบันติวสอบเข้าคณะอินเตอร์อันดับ 1 เปิดคอร์สติวสอบทั้งคอร์สติว GED, คอร์สติว IELTS, คอร์สติว TOEFL และคอร์สติวอื่น ๆ ทุกรูปแบบให้กับน้อง ๆ ตลอดทั้งปี สอนโดยคุณครูประสบการณ์สอนโดยตรง ที่จะช่วยปูพื้นฐานความรู้ให้กับน้อง ๆ ให้พร้อมต่อการพิชิตคะแนนทุกการสอบ นอกจากนี้ทางสถาบันยังมีบริการดูแลน้อง ๆ แบบครบวงจร ตั้งแต่สมัครสอบ จนยื่นติดอีกด้วย!!

สนใจสมัครติวสอบกับ The Planner ติดต่อข้อมูลด้านล่างนี้เลย

สนใจติว GED | IGCSE | A-LEVEL | SAT | IELTS | ACT | GSAT | TOEFL-MUIC/MUIDS | CU-TEP | CU-AAT | CU-ATS | TU-GET | IB | AP | Academic Writing

ดูรายละเอียดคอร์สเรียนที่สนใจได้เลย!

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
Line: @theplanner หรือ Phone: 095-726-2666

เพิ่มเพื่อน

Leave a Reply