มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หลักสูตรนานาชาติ มีคณะอะไรบ้าง? บทความนี้รวมให้ครบ!

เมื่อพูดถึงมหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพและมีชื่อเสียงมากที่สุดแห่งหนึ่งในเขตภาคเหนือของประเทศไทย หลายคนคงจะนึกถึง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เจ้าถิ่นดินแดนล้านนา ที่มีบรรยากาศแวดล้อมไปด้วยธรรมชาติ ใกล้ภูเขาและร้านคาเฟ่มากมาย 

นอกจากจะมีความหลากหลายในสถานที่พักผ่อนหย่อนใจแล้ว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ยังมีหลักสูตรหลากหลายให้น้อง ๆ ได้เลือกสมัครเรียน ทั้งภาคไทยและภาคอินเตอร์ ซึ่งเกณฑ์รับเข้าในแต่ละปีก็ถือว่าไม่ธรรมดาและคัดคุณภาพกันสุด ๆ ถ้าหากใครกำลังอยากรู้ว่า มช. หรือมหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีคณะอินเตอร์อะไรบ้าง? คะแนนสอบแต่ละตัวควรได้เท่าไหร่? บทความนี้มาสรุปให้น้อง ๆ แล้ว

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีคณะอินเตอร์กี่คณะ?

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หลักสูตรนานาชาติ (International Programs) มีทั้งหมด 11 คณะ 15 หลักสูตร ดังนี้

1. Chiang Mai University Business School
     1) Bachelor of Accountancy (ACC) | หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

เกณฑ์คะแนนขั้นต่ำในการสมัคร

 • จบ ม.6 หรือเทียบเท่า (รับวุฒิ AS/A-LEVEL และ GED)
 • มีผลทดสอบภาษาอังกฤษ Standard English Proficiency Test (อย่างใดอย่างหนึ่ง)
  > IELTS Overall 5.5 ขึ้นไป
  > TOEFL (PBT/ITP) 500 ขึ้นไป
  > TOEFL (CBT) 173 ขึ้นไป
  > TOEFL (iBT) 60 ขึ้นไป
 • มีผลการทดสอบ Standardized Test:
  > SAT/GSAT Overall 1000 ขึ้นไป

ค่าเทอม ACC 55,000 บาท/เทอม

 

2. College of Art, Media and Technology
    2) Bachelor of Science in Modern Management and Information Technology (MMIT) | หลักสูตรวิทยาการจัดการสมัยใหม่และเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรสองภาษา Bilingual Program)

เกณฑ์คะแนนขั้นต่ำในการสมัคร

 • จบ ม.6 หรือเทียบเท่า (รับวุฒิ AS/A-LEVEL และ GED)
 • มีผลทดสอบภาษาอังกฤษ Standard English Proficiency Test (อย่างใดอย่างหนึ่ง)
  > IELTS Overall 5.0 ขึ้นไป
  > TOEFL (PBT/ITP) 500 ขึ้นไป
  > TOEFL (CBT) 173 ขึ้นไป
  > TOEFL (iBT) 61 ขึ้นไป
 • มีคะแนนคณิตศาสตร์ในผลการเรียน หรือมีผลการทดสอบ Standardized Test:
  > SAT/GSAT Overall 460 ขึ้นไป

ค่าเทอม MMIT 40,000 บาท/เทอม

 

     2) Bachelor of Science in Software Engineering (SE) | หลักสูตรวิศวกรรมซอฟต์แวร์

เกณฑ์คะแนนขั้นต่ำในการสมัคร

 • จบ ม.6 หรือเทียบเท่า (รับวุฒิ AS/A-LEVEL และ GED)
 • มีผลทดสอบภาษาอังกฤษ อย่างใดอย่างหนึ่ง
  > IELTS Overall 5.0 ขึ้นไป
  > TOEFL (PBT/ITP) 500 ขึ้นไป
  > TOEFL (CBT) 173 ขึ้นไป
  > TOEFL (iBT) 61 ขึ้นไป
 • มีคะแนนคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (Physics, Chemistry, Biology) ในผลการเรียน หรือมีผลการทดสอบ Standardized Test:
  > SAT/GSAT Overall 800 ขึ้นไป

ค่าเทอม SE 40,000 บาท/เทอม

 

3. Faculty of Agro-Industry
     1) Bachelor of Science in Food Science and Technology (FST) | หลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร

เกณฑ์คะแนนขั้นต่ำในการสมัคร

 • จบ ม.6 หรือเทียบเท่า (รับวุฒิ AS/A-LEVEL และ GED)
 • มีผลทดสอบภาษาอังกฤษ Standard English Proficiency Test (อย่างใดอย่างหนึ่ง)
  > IELTS Overall 5.0 ขึ้นไป
  > TOEFL (PBT/ITP) 500 ขึ้นไป
  > TOEFL (CBT) 173 ขึ้นไป
  > TOEFL (iBT) 61 ขึ้นไป
 • มีคะแนนวิทยาศาสตร์ (Physics, Chemistry, Biology) ในผลการเรียน หรือมีผลการทดสอบ Standardized Test 

ค่าเทอม FST 40,000 บาท/เทอม

 

4. Faculty of Architecture
    1) Bachelor of Science in Integrated Design in Emerging Architecture (IDEA) | หลักสูตรการออกแบบเชิงบูรณาการสถาปัตยกรรมแนวใหม่

เกณฑ์คะแนนขั้นต่ำในการสมัคร

 • จบ ม.6 หรือเทียบเท่า (รับวุฒิ AS/A-LEVEL และ GED)
 • มีผลทดสอบภาษาอังกฤษ Standard English Proficiency Test (อย่างใดอย่างหนึ่ง)
  > IELTS Overall 5.0 ขึ้นไป
  > TOEFL (PBT/ITP) 500 ขึ้นไป
  > TOEFL (CBT) 196 ขึ้นไป
  > TOEFL (iBT) 61 ขึ้นไป
 • มีคะแนนคณิตศาสตร์และ/หรือวิทยาศาสตร์ (Physics) ในผลการเรียน หรือมีผลการทดสอบ Standardized Test 

ค่าเทอม IDEA 65,000 บาท/เทอม

 

5. Faculty of Economics
    1) Bachelor of Economics (ECON) | หลักสูตรเศรษฐศาสตร์

เกณฑ์คะแนนขั้นต่ำในการสมัคร

 • ไม่ได้กำหนดวุฒิการศึกษา
 • มีผลทดสอบภาษาอังกฤษ Standard English Proficiency Test (อย่างใดอย่างหนึ่ง)
  > IELTS Overall 5.5 ขึ้นไป และแต่ละพาร์ทไม่ต่ำกว่า 5.5
  > TOEFL (PBT/ITP) 525 ขึ้นไป
  > TOEFL (CBT) 196 ขึ้นไป
  > TOEFL (iBT) 70 ขึ้นไป
 • มีคะแนนคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษในผลการเรียน หรือมีผลการทดสอบ Standardized Test:
  > SAT Overall ไม่ระบุขั้นต่ำ และพาร์ท Math ไม่ต่ำกว่า 500 คะแนน

ค่าเทอม ECON 40,000 บาท/เทอม

 

6. Faculty of Engineering
  1) Bachelor of Engineering in Industrial Engineering and Logistics Management (IEL) | หลักสูตรวิศวกรรมอุตสาหการและโลจิสติกส์

เกณฑ์คะแนนขั้นต่ำในการสมัคร

 • ไม่ได้กำหนดวุฒิการศึกษา
 • มีผลทดสอบภาษาอังกฤษ Standard English Proficiency Test (อย่างใดอย่างหนึ่ง)
  > IELTS Overall 5.0 ขึ้นไป และแต่ละพาร์ทไม่ต่ำกว่า 5.0
  > TOEFL (PBT/ITP) 500 ขึ้นไป
  > TOEFL (CBT) 173 ขึ้นไป
  > TOEFL (iBT) 61 ขึ้นไป
  > SAT (English) 460 ขึ้นไป
 • มีคะแนนคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (Physics, Chemistry) ในผลการเรียน หรือมีผลการทดสอบ Standardized Test: 

> คะแนน Math: SAT(Math) ≥ 600 or, A Level(Math) ≥ B or, A Level(Math) predicted grade ≥ A or, IB(Math) HL ≥ 6 or, IB(Math) HL predicted grade ≥ 6 or, ACT(Math) ≥ 24 or, AP Calculus (AB or BC) ≥ 4

> คะแนน Science: A Level(Physics) ≥ B or, A level(Physics) predicted grade ≥ A or, IB(Physics) HL ≥ 6 or, IB(Physics) HL predicted grade ≥ 6 or, ACT(Science) ≥ 24 or, AP Physics (1 or C) ≥ 4

ค่าเทอม IEL 50,000 บาท/เทอม

 

     2)  Bachelor of Engineering in Information Systems and Network Engineering (ISNE) | หลักสูตรวิศวกรรมระบบสารสนเทศและเครือข่าย

เกณฑ์คะแนนขั้นต่ำในการสมัคร

 • ไม่ได้กำหนดวุฒิการศึกษา
 • มีผลทดสอบภาษาอังกฤษ Standard English Proficiency Test (อย่างใดอย่างหนึ่ง)
  > IELTS Overall 5.0 ขึ้นไป และแต่ละพาร์ทไม่ต่ำกว่า 5.0
  > TOEFL (PBT/ITP) 500 ขึ้นไป
  > TOEFL (CBT) 173 ขึ้นไป
  > TOEFL (iBT) 61 ขึ้นไป
  > SAT (English) 460 ขึ้นไป
 • มีคะแนนคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (Physics, Chemistry) ในผลการเรียน หรือมีผลการทดสอบ Standardized Test: 

> คะแนน Math: SAT(Math) ≥ 600 or, A Level(Math) ≥ B or, A Level(Math) predicted grade ≥ A or, IB(Math) HL ≥ 6 or, IB(Math) HL predicted grade ≥ 6 or, ACT(Math) ≥ 24 or, AP Calculus (AB or BC) ≥ 4

> คะแนน Science: A Level(Physics) ≥ B or, A level(Physics) predicted grade ≥ A or, IB(Physics) HL ≥ 6 or, IB(Physics) HL predicted grade ≥ 6 or, ACT(Science) ≥ 24 or, AP Physics (1 or C) ≥ 4

ค่าเทอม ISNE 50,000 บาท/เทอม

 

    3)  Bachelor of Engineering in Mechanical Engineering and Engineering Project Management (MEPM) | หลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกลและการบริหารโครงการวิศวกรรม

เกณฑ์คะแนนขั้นต่ำในการสมัคร

 • ไม่ได้กำหนดวุฒิการศึกษา
 • มีผลทดสอบภาษาอังกฤษ Standard English Proficiency Test (อย่างใดอย่างหนึ่ง)
  > IELTS Overall 5.0 ขึ้นไป และแต่ละพาร์ทไม่ต่ำกว่า 5.0
  > TOEFL (PBT/ITP) 500 ขึ้นไป
  > TOEFL (CBT) 173 ขึ้นไป
  > TOEFL (iBT) 61 ขึ้นไป
  > SAT (English) 460 ขึ้นไป
 • มีคะแนนคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (Physics, Chemistry) ในผลการเรียน หรือมีผลการทดสอบ Standardized Test: 

> คะแนน Math: SAT(Math) ≥ 600 or, A Level(Math) ≥ B or, A Level(Math) predicted grade ≥ A or, IB(Math) HL ≥ 6 or, IB(Math) HL predicted grade ≥ 6 or, ACT(Math) ≥ 24 or, AP Calculus (AB or BC) ≥ 4

> คะแนน Science: A Level(Physics) ≥ B or, A level(Physics) predicted grade ≥ A or, IB(Physics) HL ≥ 6 or, IB(Physics) HL predicted grade ≥ 6 or, ACT(Science) ≥ 24 or, AP Physics (1 or C) ≥ 4

ค่าเทอม MEPM 50,000 บาท/เทอม

 

7. Faculty of Humanities
    1)  Bachelor of Arts in Humanities and Sustainability (HS) | หลักสูตรมนุษยศาสตร์และความยั่งยืน

เกณฑ์คะแนนขั้นต่ำในการสมัคร

 • ไม่ได้กำหนดวุฒิการศึกษา
 • มีผลทดสอบภาษาอังกฤษ Standard English Proficiency Test (อย่างใดอย่างหนึ่ง)
  > IELTS Overall 5.5 ขึ้นไป และแต่ละพาร์ทไม่ต่ำกว่า 5.5
  > TOEFL (PBT/ITP) 525 ขึ้นไป
  > TOEFL (CBT) 196 ขึ้นไป
  > TOEFL (iBT) 70 ขึ้นไป

ค่าเทอม HS 35,000 บาท/เทอม

 

    2) Bachelor of Arts in Thai as a Foreign Language (TFL) | หลักสูตรภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ

เกณฑ์คะแนนขั้นต่ำในการสมัคร

 • ไม่ได้กำหนดวุฒิการศึกษา แต่ต้องมีเกรดเฉลี่ย 2.50 ขึ้นไป 
 • มีผลทดสอบภาษาอังกฤษ Standard English Proficiency Test (อย่างใดอย่างหนึ่ง)
  > IELTS Overall 5.0 ขึ้นไป
  > TOEFL (PBT/ITP) 500 ขึ้นไป
  > TOEFL (CBT) 173 ขึ้นไป
  > TOEFL (iBT) 61 ขึ้นไป

ค่าเทอม TFL 55,000 บาท/เทอม *สำหรับนักศึกษาต่างชาติ

 

8. Faculty of Nursing
   1) Bachelor of Nursing Science (NSC) | หลักสูตรพยาบาลศาสตร์

เกณฑ์คะแนนขั้นต่ำในการสมัคร

 • จบ ม.6 หรือเทียบเท่า (รับวุฒิ AS/A-LEVEL และ GED) 
 • มีผลทดสอบภาษาอังกฤษ Standard English Proficiency Test (อย่างใดอย่างหนึ่ง)
  > IELTS Overall 5.5 ขึ้นไป
  > TOEFL (PBT/ITP) 525 ขึ้นไป
  > TOEFL (CBT) 196 ขึ้นไป
  > TOEFL (iBT) 70 ขึ้นไป

ค่าเทอม NSC 50,000 บาท/เทอม 

 

9. Faculty of Science
    1) Bachelor of Science in Environmental Science (ES) | หลักสูตรวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

เกณฑ์คะแนนขั้นต่ำในการสมัคร

 • จบ ม.6 หรือเทียบเท่า (รับวุฒิ AS/A-LEVEL และ GED)
 • มีผลทดสอบภาษาอังกฤษ Standard English Proficiency Test (อย่างใดอย่างหนึ่ง)
  > IELTS Overall 5.0 ขึ้นไป
  > TOEFL (PBT/ITP) 500 ขึ้นไป
  > TOEFL (CBT) 173 ขึ้นไป
  > TOEFL (iBT) 61 ขึ้นไป
 • มีคะแนนคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (Physics, Chemistry, Biology) ในผลการเรียน หรือมีผลการทดสอบ Standardized Test

ค่าเทอม ES 35,000 บาท/เทอม 

 

10.  Faculty of Social Sciences
    1) Bachelor of Arts in Social Science and Sustainable Development (SSSD) | หลักสูตรสังคมศาสตร์และการพัฒนาอย่างยั่งยืน

เกณฑ์คะแนนขั้นต่ำในการสมัคร

 • ไม่ได้กำหนดวุฒิการศึกษา และผู้สมัครต้องจบการศึกษามาแล้วไม่เกิน 10 ปี
 • มีผลทดสอบภาษาอังกฤษ Standard English Proficiency Test (อย่างใดอย่างหนึ่ง)
  > IELTS Overall 5.5 ขึ้นไป
  > TOEFL (PBT/ITP) 525 ขึ้นไป
  > TOEFL (CBT) 196 ขึ้นไป
  > TOEFL (iBT) 70 ขึ้นไป

ค่าเทอม SSD 35,000 บาท/เทอม

 

11. International College of Digital Innovation
    1) Bachelor of Science in Digital Innovation (DIN) | หลักสูตรนวัตกรรมดิจิทัล

เกณฑ์คะแนนขั้นต่ำในการสมัคร

 • ไม่ได้กำหนดวุฒิการศึกษา
 • มีผลทดสอบภาษาอังกฤษ Standard English Proficiency Test (อย่างใดอย่างหนึ่ง)
  > IELTS Overall 5.0 ขึ้นไป
  > TOEFL (PBT/ITP) 500 ขึ้นไป
  > TOEFL (CBT) 173 ขึ้นไป
  > TOEFL (iBT) 61 ขึ้นไป
 • มีผลการทดสอบคณิตศาสตร์ หรือ Statistics หรือ Standardized Test:
  > SAT Overall 460 ขึ้นไป

ค่าเทอม DIN 55,000 บาท/เทอม

อ่านรายละเอียดการรับเข้าแบบเจาะลึกทุกหลักสูตรได้ที่ www1.reg.cmu.ac.th

หมายเหตุ: ทุกหลักสูตร หากน้อง ๆ คนไหนยังไม่มีผลคะแนนภาษาอังกฤษ ต้องไปสอบ CMU-English Placement Test ให้ผ่านตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด 

อ่านบทความ รีวิวข้อสอบ GED คลิกที่นี่

เตรียมความพร้อมเพื่อสอบเข้ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ไม่ยาก ใครที่กำลังวางแผนและมองหาสถาบันติวสอบดี ๆ สักที่ แนะนำให้มาเรียนด้วยกันที่ The Planner Education ได้เลย เพราะที่สถาบันเปิดสอนครบทุกหลักสูตร ไม่ว่าจะเป็น คอร์สติว GED, คอร์สติว IGCSE | AS/A-LEVEL, คอร์สติว IELTS, คอร์สติว SAT และคอร์สติวอื่น ๆ อีกมากมาย เรียนสด สอนกันสด ๆ ทั้งแบบ On-Site และ Online โดยคุณครูจบตรงสาย ประสบการณ์สอนตรง

พร้อมรับคำปรึกษาและรับบริการดูแลตั้งแต่สมัครติวสอบ จนยื่นคะแนนติดคณะในฝัน การันตีด้วยความสำเร็จจากน้อง ๆ ลูกศิษย์ที่สอบผ่านได้คะแนนสูง และติดมหาวิทยาลัยระดับท็อป ทั้งไทยและต่างประเทศ มั่นใจได้ว่าติวสอบที่ The Planner จบทุกคอร์สในที่เดียว 

ไม่รู้จะเรียนพิเศษที่ไหนดี? หรือติวสอบเข้าคณะอินเตอร์ที่ไหนดี? ต้องที่ The Planner Education!

สนใจติว GED | IGCSE | A-LEVEL | SAT | IELTS | ACT | GSAT | TOEFL-MUIC/MUIDS | CU-TEP | CU-AAT | CU-ATS | TU-GET | IB | AP | Academic Writing

ดูรายละเอียดคอร์สเรียนที่สนใจได้เลย!

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
Line: @theplanner หรือ Phone: 095-726-2666

เพิ่มเพื่อน

Leave a Reply