ทำไมถึงต้องสอบและติวIGCSE

ปัจจุบันการศึกษาเป็นสิ่งที่สำคัญเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็น รัฐบาล โรงเรียน หรือ ผู้ปกครองเองต่างก็ลงทุนเพื่อการศึกษาเพื่อตัวนักเรียน ด้วยหวังว่านักเรียนจะสามารถมีความพร้อมที่จะเข้ารับการศึกษาที่สูงขึ้นไป โดยเฉพาะการศึกษาในต่างประเทศ ซึ่งอาจเป็นเรื่องที่ท้าทายต่อใครหลายคน เนื่องจากการที่จะไปศึกษาในต่างประเทศนั้น นักเรียนจะต้องผ่านการทดสอบจึงจะสามารถเข้าศึกษาได้ซึ่งการสอบIGCSEเองก็เป็นหนึ่งในการทดสอบที่สามารถรับรองความสามารถของนักเรียนได้ หลายคนจึงสมัครติวIGCSEเพื่อให้ได้คะแนนที่สูง ทั้งนี้นักเรียนหลายคนคงเคยได้ยินเกี่ยวกับการสอบIGCSEกันนะคะ ก่อนอื่นเลยเรามาทำความรู้จักกับการสอบนี้กันดีกว่า International General Certificate of Secondary Education หรือIGCSEคือ การสอบเทียบวุฒิมัธยมปลายระบบอังกฤษ ในประเทศไทย อังกฤษ หรือ ประเทศต่างๆ ในโลก การติวIGCSEจึงเป็นเรื่องที่สำคัญมากเหมาะสำหรับ ผู้ที่มีแผนจะไปเรียนต่อที่ประเทศอังกฤษ หรือที่อื่นๆที่ต้องการผลสอบIGCSEซึ่งการสอบIGCSEเป็นอีกหนึ่งประตูที่จะนำทางนักเรียนไปสู่ระดับอุดมศึกษา เพื่อให้ได้ศึกษาในมหาวิทยาลัยชั้นนำทั้งภายในและนอกประเทศ รวมถึงช่วยในการสร้างโอกาสในอาชีพการงานอีกด้วย IGCSEไม่ได้จำกัดการทดสอบผู้เข้าสอบแค่สิ่งที่ตัวผู้สอบนั้นเรียนในปีๆหนึ่ง แต่มันเป็นการเปิดกว้างและขยายขอบเขตการเรียนรู้และความรู้ที่ผู้เข้าสอบได้เรียนมาผ่านความเข้าใจมากกว่าทักษะการท่องจำ รวมถึงการตอบปัญหาที่หลากหลายโดยใช้ทักษะในการวิเคราะห์ โดยปกตินั้นในการสอบIGCSE นักเรียนจะได้รับข้อสอบในวันและเวลาตรงกันทุกคนในทุกๆที่ ซึ่งการสอบจะมีระดับความยาก เนื่องจากมีการเน้นเนื้อหาแน่นในหลักสูตรระดับมัธยมปลาย การสอบเทียบม.ปลายของIGCSE นั้น จะสอบเมื่อนักเรียนมีอายุ 14-16 ปี โดยเลือกสอบประมาณ 5 ถึง 12 วิชา เช่น วิชาคณิตศาสตร์(Mathematics) วิชาชีววิทยา(Biology) วิชาเคมี(Chemistry) วิชาเศรษฐศาสตร์(Economics) วิชาภาษาอังกฤษ[…]

ติวIGCSE…เพื่ออะไรที่แตกต่างและดีขึ้นกว่าอย่างแน่นอน

       IGCSE (International General Certificate of Secondary Education) เป็นระบบการสอบของประเทศอังกฤษ ที่สามารถเทียบวุฒิการศึกษาได้เท่ากับการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.6) ของไทยหรือเทียบเท่า ซึ่งได้รับการรับรองโดยกระทรวงศึกษาธิการ และโรงเรียนนานาชาติในเมืองไทยหลายแห่งก็ใช้ระบบการศึกษา IGCSE ตามหลักสูตรของอังกฤษด้วย นอกจากเป็นการสอบเทียบการศึกษาในระดับมัธยมปลาย เพื่อเข้าศึกษาต่อในประเทศแล้ว ยังเป็นการเตรียมผู้เข้าสอบ เพื่อที่จะสอบในระดับ As A-Level Cambridge Pre-U และ IB (International Baccalaureate Diploma Program) ก่อนจะเข้าเรียนต่อในต่างประเทศหรือเข้าเรียนในประเทศอังกฤษเองด้วย การติวIGCSE เสริมจึงได้รับความสนใจจากผู้ที่จะเข้ารับการสอบเป็นอย่างมาก ทั้งนี้ผู้เข้าสอบยังสามารถเลือกได้ว่าจะสอบกับสถาบันไหนได้อีกด้วย ซึ่งมี 2 สถาบันทดสอบให้เลือกทั้ง CIE(Cambridge International Examination) EDEXCEL หรือ AQA มีระดับเกรด A* ถึง U [A*,A,B,C,D,E,F,G และ U(Ungraded)] ผู้เข้าสอบต้องสอบให้ผ่านอย่างน้อย 5 รายวิชา จากใน 5 กลุ่มวิชาหลักๆ[…]

ติวIGCSE ที่ไหนดี ให้ได้เกรดดีๆ เรียนIGCSE ที่ The Planner Education เห็นผลแน่

น้องๆ ที่อยากเข้าศึกษาต่อหลักสูตรระดับนานาชาติในมหาวิทยาลัยทั้งในประเทศและต่างประเทศ การติวIGCSE (International General Certificate for Secondary Education ) ให้ได้คะแนนดี ถือเป็นด่านแรกของความสำเร็จที่จะก้าวต่อไปในสถาบันการศึกษาระดับนานาชาติอย่างมั่นใจ หากอ่านหนังสือด้วยตัวเองแล้วไม่แน่ใจว่าจะได้เกรดดีพอไหม จะสอบผ่านไหม ลองมาติวIGCSE หลักสูตรเข้มข้นที่ The Planner Education กันดีกว่า หากน้องๆ ตั้งใจเรียนตั้งใจติวIGCSE รับรองว่าจะต้องสอบผ่านได้คะแนนดีแน่ๆ การสอบ IGCSE จัดทำขึ้นโดย Cambridge International Examinations (CIE) เพื่อวัดความสามารถของนักเรียนก่อนเข้าเรียนต่อหลักสูตรนานาชาติ และนักเรียนสามารถเลือกสอบวิชาที่เหมาะสมกับตนเองได้ การสอบ IGCSE ถือเป็นด่านแรกที่สำคัญ ดั้งนั้นการติวIGCSE จึงสำคัญเช่นกัน เพราะน้องๆ จะต้องสอบวิชาพื้นฐานที่จะใช้ในการศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย 5 กลุ่มวิชาให้ได้ ได้แก่ กลุ่มวิชาภาษา กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ กลุ่มวิชาทักษะวิชาชีพ โดยสามารถเลือกสอบทั้งแบบ Core และแบบ Extended ได้ในเกือบทุกวิชา การสอบแบบ Core จะเป็นแบบทดสอบที่วัดความสามารถของนักเรียนในเนื้อหาแบบกว้างๆ[…]

ติว IGCSE ช่วยได้

ในปัจจุบันนั้น การสอบ IGCSE นั้นเป็นที่นิยมมาขึ้นสำหรับผู้ที่อยากศึกษาต่อต่างประเทศในระดับการศึกษาที่สูงขึ้นไป เพื่อให้ได้มาซึ่งเกรดที่ดี การติวสอบอย่างหนึ่งที่ทุกคนคงเคยได้ยินนั้นคือการติวIGCSE เพราะการสอบIGCSE นั้นสำคัญ การติวIGCSE นั้นก็เปรียบเสมือนสะพานที่ทำให้หนทางของคุณง่ายขึ้น International General Certificate Of Secondary Educational หรือ IGCSE ถูกจัดทำขึ้นสำหรับนักเรียน ที่มีอายุระหว่าง 14 – 16 ปี ให้ได้รับวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายซึ่งเป็นเงื่อนไขสำคัญสำหรับการศึกษาในระดับสูงขึ้นไป เช่นการนำผลสอบไปใช้ศึกษาต่อในหลักสูตร International Baccalaureate (IB) , AS, A Level หรือเพื่อศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา สำหรับประเทศไทยการสอบผ่านหลักสูตรIGCSE และ GCE O Level ผู้สอบสามารถนำผลที่สอบได้ใน 5 รายวิชาที่ได้ไม่ต่ำกว่าเกรด C ไปขอเทียบวุฒิการศึกษาและนำเอกสารการเทียบวุฒิยื่นสมัครศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยได้ การสอบIGCSE นั้นมีผลต่อนักเรียนอย่างมากในการคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัยชั้นนำ ทั้งในและต่างประเทศ เช่น การได้เกรด C ในวิชาภาษาอังกฤษก็อาจเพียงพอแล้วที่มหาวิทยาลัย(ที่ใช้ภาษาแม่เป็นภาษาอังกฤษ)ต้องการในการรับเข้าศึกษาต่อ เพราะฉะนั้นการได้คะแนนIGCSE ที่สูงนั้นเป็นความฝันของหลายๆคน ซึ่งหลายๆคนก็พยายามเป็นอย่างมากในการหาที่ติวIGCSE ตามสถาบันต่างๆ[…]

ติวIGCSE ไม่ยากอย่างที่คิด

ปัจจุบันทางเลือกด้านการศึกษาต่อของเด็กและเยาวชนไทยมีความหลากหลายและเป็นสากลมากขึ้น ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้น้อง ๆ สามารถพัฒนาศักยภาพของตนให้ก้าวสู่ระดับโลก (worldwide) ได้ การศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นและมีความเป็นสากลมีหลากหลายแนวทางขึ้นอยู่กับเป้าหมายหรือความฝันของน้องๆ แต่ละคน แต่วันนี้เราจะมาแนะนำให้ รู้จักกับระบบการสอบแบบหนึ่งที่ทั่วโลกให้การยอมรับและได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน IGCSE คือระบบการสอบเพื่อเทียบวุฒิการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สำหรับนักเรียนอายุระหว่าง 14-16 ปี IGCSE ย่อมาจาก International General Certificate of Secondary Educational ในที่นี้จะเรียกให้เข้าใจง่าย ๆ ว่า การสอบเทียบวุฒิม. ปลายโดยใช้มาตรฐานของระบบการศึกษาจากประเทศอังกฤษเป็นเกณฑ์วัดเพื่อใช้สำหรับการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ผู้ที่ผ่านการสอบจากระบบ IGCSE สามารถนำผลไปยื่นศึกษาต่อในหลักสูตรเตรียมความพร้อมสู่ IB Diploma หรือ A-Level ในหรือต่างประเทศได้ ทั้งนี้ทั้งนั้นแต่ละมหาวิทยาลัยอาจมีข้อกำหนดหรือเงื่อนไขเฉพาะ ดังนั้นน้อง ๆ จึงควรศึกษารายละเอียดของแต่ละสาขาวิชาให้ชัดเจน นอกจากการใช้ยื่นศึกษาต่อในต่างประเทศ น้อง ๆ ยังสามารถนำไปใช้เรียนต่อในระดับอุดมศึกษาในมหาวิทยาลัยชั้นนำในประเทศไทยได้ อาทิเช่น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นต้น เพราะ IGCSE ได้รับการยอมรับจากกระทรวงศึกษาธิการในประเทศไทยแล้ว สำหรับการสอบ IGCSE มีให้เลือกอยู่[…]

ติว IGCSE กับ Planner Education

ติว IGCSE กับ The Planner Education IGCSE (International General Certificate of Secondary Education) คือ ประกาศนียบัตรเทียบเท่าวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลายระบบอังกฤษ รับรองโดยกระทรวงศึกษาธิการในประเทศไทย และได้รับการยอมรับระดับสากล การสอบ IGCSE นั้นเป็นการสอบเทียบระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ของผู้ที่ต้องการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาทั้งในและต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศอังกฤษ หรือประเทศอื่นที่ต้องการผลสอบ IGCSE ผู้สมัครสามารถเลือกสอบวิชาใดๆ ก็ได้ตามความเหมาะสมและความรู้ความสามารถของตนเอง โดยต้องสอบIGCSE ให้ผ่านทั้งหมด 5 วิชาจึงจะได้วุฒิมาครอบครอง ข้อสอบเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด เน้นการวิเคราะห์ รูปแบบการสอบจะเป็นอัตนัยหรือเขียนบรรยายเสียส่วนใหญ่ สำหรับข้อสอบแบบปรนัยหรือ multiple choices นั้นมีเล็กน้อยในบางวิชา สำหรับในประเทศไทย การติว IGCSE ตามสถาบันที่เปิดสอนกำลังได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆ ค่ะ เพราะ IGCSE เป็นประกาศนียบัตรที่ได้รับการยอมรับระดับสากล ที่สามารถนำมาใช้รองรับคุณวุฒิของผู้ที่จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมปลาย เพื่อนำมาใช้ยื่นศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นทั้งในและต่างประเทศ สำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาต่อมหาวิทยาลัยในประเทศไทย เช่น ภาคอินเตอร์ของ จุฬาฯ ธรรมศาสตร์ มหิดล ก็สามารถนำใบ IGCSE[…]

ติว IGCSE International Mathematics เรียน IGCSE กันเถอะ

น้องๆหรือผู้ปกครองหลายๆท่านที่เข้ามาดูบทความนี้คงให้ความสนใจกับการสอบIGCSE หรือกำลังหาที่ติวIGCSE อยู่ใช่มั้ยหล่ะคับ ก่อนอื่นผมขอบอกเลยว่ามาถูกทางแล้วครับ บทความนี้ถูกเขียนขึ้นโดยมีเจตนารมณ์ให้ผู้ที่กำลังหาข้อมูลเกี่ยวกับการสอบIGCSE Inter Math หรือเพื่อให้น้องๆที่กำลังเตรียมตัวสอบนั้นได้ศึกษากัน ก่อนสอบสิ่งที่เราพึงกระทำมากที่สุดคือเตรียมความพร้อมให้ดีเพื่อคะแนนที่สูงๆ ดังนั้นวันนี้ผมมีข้อแนะนำที่สำคัญมาเสนอให้ได้ดูกัน สิ่งแรกเลยก่อนจะสอบIGCSE Inter Math หรือ ติวIGCSE Inter Math เรามาดูกันก่อนว่าเนื้อหาทั้งหมดของการเรียน IGCSE International Mathematics นั้นมีอะไรบ้าง ถ้าน้องคนไหนเรียนมาบ้างแล้วก็ให้หมั่นฝึกฝนและทำchecklist ขึ้นมาเพื่อตรวจทานดูว่าเราทำบทไหนคล่องแล้ว หรือบทไหนที่ควรศึกษาเพิ่มเติม ส่วนน้องคนไหนที่ยังไม่เคยเรียนIGCSE มาก่อนเลยก็ไม่เป็นไรนะครับ เพราะวันนี้ผมมีข้อมูลเกี่ยวกับ IGCSE Inter Math มาให้ดูกัน ผู้ที่จะสอบ IGCSE Inter Math นั้นจะต้องศึกษาตามนี้ครับ เนื้อหาการเรียน IGCSE Inter Math มี11หัวข้อด้วยกัน ดังนี้ International Mathematics 0607 Number Algebra Functions Geometry Transformations in two dimensions Mensuration[…]

เรียนIGCSE Math ให้ได้คะแนนดีๆ ติวIGCSE Mathematics เนื้อหาอะไรบ้าง

อย่างที่เรารู้กันว่าไม่มีสิ่งใดในโลกใบนี้ที่จะได้มาง่ายๆ ก็คงเหมือนดั่งที่คนโบราณเคยได้กล่าวไว้ว่า ไม่ว่าจะเป็นการทำงาน หรือการเรียน เราคงไม่ประสบความสำเร็จหากเราไม่พยายามนะคะ อย่างไรก็ตามวันนี้พี่ๆอยากจะบอกกับน้องๆที่กำลังมุ่งมั่นกับการสอบIGCSE Math ว่าหากเรารู้แนวข้อสอบ รู้เนื้อหาของวิชา IGCSE Math ทั้งหมดอย่างถ่องแท้ และฝึกฝน past paper ให้มากๆ เราก็มีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จด้วยเกรดที่สวยๆนะคะ มีหลายคนไปสอบโดยไม่รู้จริงว่าข้อสอบIGCSE Math เป็นอย่างไร ในฐานะที่พี่เคยผ่านการสอบIGCSEมาก่อน พี่ขอแนะนำตรงนี้เลยค่ะว่าก่อนสอบน้องๆต้องรู้เนื้อหาของการเรียนIGCSE Math และแนวข้อสอบก่อนว่ามีลักษณะอย่างไร หัวข้อไหนที่ถนัดก็อย่าประมาท ส่วนหัวข้อไหนที่ไม่ถนัดก็ต้องหมั่นฝึกฝนให้มากๆนะคะ เพราะการสอบIGCSE Math ร้อยทั้งร้อยต้องอาศัยความชำนาญจากการฝึกฝนค่ะ เชื่อพี่นะคะ เนื้อหา IGCSE Math ตาม Syllabus ของ Cambridge International Examinations (CIE) Number Algebra and graphs Geometry Mensuration Co-ordinate geometry Trigonometry Matrices and transformations Probability Statistics การสอบIGCSE[…]

เจาะลึกเนื้อหาการเรียนIGCSE Physics ติวIGCSE Physics

การสอบIGCSE มีหลากหลายวิชาให้เราเลือก น้องๆคนไหนที่สนใจศึกษาต่อ A-level หรือ IB หรือคณะวิศวกรรม หรือคณะใดที่ต้องใช้ผลสอบIGCSE Physics ควรจะทำคะแนนในวิชานี้ให้ได้เกรดดีๆนะครับ เพื่อเป็นประโยชน์แก่น้องๆ หรือผู้ที่อยากได้คะแนนสวยๆในวิชา IGCSE Physics พี่เลยมานำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการสอบมาให้น้องๆได้ดูกัน สำหรับตัวพี่เองซึ่งเป็นวิศวกรแล้วนั้นพี่คิดว่าการเรียนIGCSE Physics เป็นวิชาที่น่าศึกษามากเพราะเราสามารถนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ หากน้องๆคนไหนอยากได้รับเกรดที่ดีในวิชานี้ อย่างแรกที่น้องทำคือ เข้าใจในเนื้อหาการเรียนIGCSE Physics ว่ามีอะไรบ้าง หลักๆแล้วจะมีอยู่5หัวข้อใหญ่เท่านั้นเอง เมื่อเรารู้ว่าเราต้องศึกษาอะไรเพื่อที่จะนำไปใช้ในข้อสอบให้ได้ แค่นี้เราก็ผ่านด่านแรกแล้ว เรามาดูกันเลยครับ General physics 1.1 Length and time 1.2 Motion 1.3 Mass and weight 1.4 Density 1.5 Forces 1.6 Momentum 1.7 Energy, work and power 1.8 Pressure Thermal physics 2.1[…]

มาดูเนื้อหาการเรียน IGCSE Business Studies หรือ ติว IGCSE Business Studies กันเถอะ

ก่อนสอบน้องๆต้องเตรียมตัวให้พร้อมและศึกษาข้อมูล และเนื้อหาทั้งหมดของการเรียน IGCSE Business Studies ก่อนนะคะว่ามีอะไรบ้าง วันนี้พี่ๆเลยยกเนื้อหาที่มีออกสอบใน IGCSE Business Studies มาให้น้องๆที่กำลังศึกษาหาข้อมูลอ่าน และเตรียมตัวกันเพื่อได้มาซึ่งผลสอบที่สวยงาม ข้อมูลที่พี่ๆเตรียมมาให้นั้นมาจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ ก็คือ Cambridge International Examinations (CIE)นั่นเอง เพราะ CIE นั้นเป็นองค์กรที่ออกข้อสอบนี้อยู่แล้ว การเรียนการสอนหรือการติว IGCSE Business Studies ของทางสถาบัน The Planner Education ก็อิงตาม Syllabus ที่ทาง Cambridge International Examinations (CIE) กำหนดมาเช่นกัน ลองมาดูกันเลยค่ะว่าน้องๆคุ้นเคยกับเนื้อหาการสอบเหล่านี้มากน้อยแค่ไหน IGCSE Business Studies Content (เนื้อหา) Understanding business activity Business activity Classification of businesses Enterprise, business growth and[…]