ทำไมต้องสอบ SAT

SAT Reasoning Test ถูกพัฒนาขึ้นโดย College Board ของประเทศอเมริกา เป็นข้อสอบวัดความถนัดในวิชาภาษาอังกฤษ(Verbal)และวิชาเลข(Mathematics) ซึ่งประกอบไปด้วย 3 ส่วนหลักๆด้วยกัน

ได้แก่

 1. การอ่าน (Critical Reading)
 2. การเขียน (Writing)
 3. เลข (Mathematics)

ในประเทศไทยมหาวิทยาลัยภาคอินเตอร์ส่วนใหญ่ไม่ว่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หรือ มหาวิทยาลัยนานาชาติมหิดล  จะดูผล Critical Reading และ Mathematics  2ส่วนเท่านั้น เพื่อสอบให้ได้คะแนนตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดนักเรียนควรจะเตรียมตัวล่วงหน้าเพื่อสอบให้ได้คะแนนตามที่คาดหวังไว้ ผลสอบSATมีอายุ2ปี

รายละเอียดการสอบ

Critical Reading: ผู้สอบจะเจอรูปแบบคำถาม 2 ประเภทด้วยกันคือ

 1. Sentence Completion (เติมคำในช่องว่าง) เพื่อทดสอบความรู้ศัพท์ภาษาอังกฤษ 19 ข้อ
 2. Passage-basedReading (ตอบคำถามจากการอ่าน) เพื่อทดสอบความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลจากบทความย่อที่มาจากหลากหลายวิชา 48 ข้อ

ข้อสอบมีทั้งหมด 67 ข้อ มีระยะเวลาในการทำ 70 นาที โดยคำถามจะเป็นแบบปรนัย (multiple choice) ทุกข้อ

Writing: ในส่วนนี้ผู้สอบจะถูกทดสอบความสามารถทางด้านไวยกรณ์และการเขียนเรียงความ (grammar+essay)

รายละเอียดมีดังนี้

 1. Identifying sentence errors18 ข้อ
 2. Improving sentences 25 ข้อ
 3. Improving paragraphs 6 ข้อ
 4. Essay Writing (เขียนเรียงความ 1 เรื่อง)

รวมทั้งหมด 49 ข้อและ 1 เรียงความ โดยให้ระยะเวลาในการทำ 60 นาที คำถามจะเป็นแบบปรนัย (multiple choice)

Mathematics: ข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์เป็นแบบปรนัย(multiple choice) 44 ข้อ และ student-produced response question (grid-ins) 10 ข้อ รวมทั้งหมด54 ข้อ  โดยมีระยะเวลาในการทำ70นาที เนื้อหาของMathsมีดังต่อไปนี้

 1. Number and operations
 2. Algebra and functions
 3. Geometry and measurement
 4. Data analysis, statistics and probability

SAT ให้คะแนนกันอย่างไร?

หลายๆคนอาจจะยังไม่เข้าใจหรือสับสนในเรื่องของการคิดคะแนนของข้อสอบSAT การคิดคะแนนแบ่งออกเป็น2แบบ

 1. สำหรับคำถามแบบปรนัย multiple choice question ถ้าตอบถูกเราจะได้คะแนน ถ้าหากตอบผิด เราจะถูกหัก ¼ ของข้อที่ตอบผิด จากจำนวนข้อที่ถูก ส่วนข้อที่ไม่ตอบเราก็จะไม่เสียและไม่ได้คะแนน
 2. สำหรับ student-produced response question (grid-ins) ในวิชาเลข ผู้สอบจะไม่ถูกหักคะแนนหากตอบผิด

สอบ SAT วันไหนได้บ้าง?

การสอบ SAT ถูกจัดขึ้น 6 ครั้งใน 1 ปี คือภายในเดือนตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม มกราคม พฤษภาคม และ มิถุนายน

ศูนย์สอบ SAT ในประเทศไทยมีที่ไหนบ้าง?

เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

  • Ruamrudee International School (RIS)
  • Bangkok Pattana International School
  • International Community School of Bangkok (ICS)
  • New International School of Thailand (NIST)
  • KIS International School (KIS)

ศูนย์สอบในต่างจังหวัด

  • Pream Tinsulanonda International School (Pream)
  • Chiang Mai International School (CMIS)
  • International School Eastern Seaboard (ISE)
  • Phuket British International School (BIS)

คลิ๊กดูตารางเรียนกลุ่ม SAT

*สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือเตรียมตัวสอบปรึกษาเดอะแพลนเนอร์เอดดูเคชั่นที่เบอร์ 0967262666 หรือ 022532533

เพิ่มเพื่อน