IGCSE กับวิชา Geography

igcse_geography

ใครที่กำลังเตรียมตัวสอบ IGCSE (International General Certificate of Secondary Education) อยุ่ละก็คงได้เห็นวิชา Geography มาแล้วแน่นอน บางคนอาจจะอยากรู้ว่าวิชานี้เกี่ยวกับอะไร มีเนื้อหายากง่ายยังไง เอาล่ะคุณครูและพี่ๆที่ The Planner Education เตรียมข้อมูลดีๆเกี่ยวกับวิชานี้มาให้น้องๆได้ทำความเข้าใจกันมากขึ้นว่าวิชานี้มีอะไรน่าสนใจบ้าง

IGCSE Geography เป็นวิชาที่ว่าด้วยเรื่อง ประชากร สิ่งแวดล้อมและครอบคลุมการพัฒนาทางเศรษฐกิจ โดยเนื้อหาหลักๆจะแบ่งออกเป็น 3 เรื่องหลักดังนี้จ้า

  1. Population เนื้อหาในส่วนนี้จะเกี่ยวกับเรื่องการเปลี่ยนแปลงของจำนวนประชากร การอพยพย้ายถิ่นฐาน การวางระบบผังเมือง และปัญหาที่พบได้บ่อยๆเมื่อจำนวนประชากรเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะตามเมืองหลวงต่างๆ
  2. Environment เนื้อหาในส่วนนี้จะเกี่ยวกับเรื่องสิ่งแวดล้อมทั้งหมดที่ครอบคลุมตั้งแต่ การเปลี่ยนแปลงทางด้านธรณี การเกิดแผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด แม่น้ำลำคลอง มหาสมุทรทั่วโลก และสภาพอากาศโดยรวมทั้งหมด
  3. Economic Development เนื้อหาส่วนนี้เกี่ยวข้องกับเรื่องการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ อย่างเช่น การจ้างงาน บรรษัทข้ามชาติ ความเป็นมาเป็นไปของอุตสาหกรรมต่างๆในระบบเศรษฐกิจ เช่น อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว การเกษตร การบริหารจัดการมลพิษทางสิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์พลังงานเป็นต้น

เมื่อรู้ในส่วนของเนื้อหาหลักแล้ว ทีนี้มาถึงในส่วนของแนวข้อสอบกันบ้าง หลายคนคงอยากรู้ว่าแล้ววิชานี้จะต้องสอบยังไง มีความยากง่ายมากน้อยแค่ไหน The Planner ก็ไม่พลาดที่จะนำมาฝากอีกเช่นกัน

ข้อสอบของวิชา Geography แบ่งเป็น 3 Papers คือ 1, 2, และ 4

  • Paper ที่ 1 จะมีคำถามให้ทั้งหมด 6 คำถามเกี่ยวกับทฤษฎีหลัก (Core Theory) ให้เราเลือกตอบเพียงแค่ 3 คำถามเท่านั้น (ไม่ต้องทำเกินนะจ๊ะเดี๋ยวเวลาจะไม่ทัน) ในส่วนนี้จะมีคะแนนรวมทั้งหมด 75 คะแนนโดยแบ่งออกเป็นข้อละ 25 คะแนน
  • Paper ที่ 2 เป็นคำถามวัดทักษะ (Geography Skill) มีทั้งหมด 6 คำถาม เป็นการวัดความรู้เกี่ยวกับทักษะในการอ่านกราฟ อ่านแผนที่แล้วนำมาตอบคำถาม ข้อนี้สำคัญมากโดยเฉพาะในข้อแรกจะมีคะแนนสูงสุดที่ 20 คะแนน เป็นข้อสอบเกี่ยวแผนที่ที่มีข้อมูลเกี่ยวกับหลักภูมิศาสตร์ให้เราวิเคราะห์หาคำตอบ ส่วนที่เหลืออีก 5 ข้อ แบ่งเป็นข้อละ 8 คะแนน รวมแล้วคะแนนเต็มในส่วนนี้อยู่ที่ 60 คะแนน
  • Paper ที่ 4 เป็นคำถามเกี่ยวกับการวัดสมมติฐานและการสรุปประมวลผล มีทั้งหมด 2 ข้อ ข้อละ 30 คะแนน รวมคะแนนเต็ม 60 คะแนนเช่นกัน

วิชานี้ดูแล้วไม่น่าจะยากเกินไป ส่วนใหญ่เน้นการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและความเป็นอยู่ของผู้คนรวมทั้งเศรษฐกิจ น้องๆคงทำได้ไม่ยาก สิ่งสำคัญที่สุดคือต้องทบทวนตำราสม่ำเสมอ ฝึกทำข้อสอบ ศึกษา case study ให้มากๆ ยิ่งอ่านมากยิ่งตอบได้ตรงประเด็นได้มากขึ้นอย่างแน่นอน และที่สำคัญคือต้องรู้วิธีเขียนตอบให้ได้คะแนนซึ่งคุณครูที่ เดอะ แพลนเนอร์ สามารถสอนเทคนิคเหล่านี้ได้อย่างดี ส่งผลให้น้องๆหลายคนที่มาติว IGCSE Geography สอบได้เกรดที่ดีตั้งแต่รอบแรกเลย

โทรสอบถามข้อมูลการเรียนที่ 022532533

เพิ่มเพื่อน

Leave a Reply