อยากเรียนต่อระดับนานาชาติ ต้องติวIGCSE

20151201_00008

น้องๆ ที่เรียนระดับมัธยมที่ต้องการเรียนต่อระดับนานาชาติ คงรู้จักหลักสูตร IGCSE (International General Certificate of Secondary Educational) เป็นอย่างดี IGCSE เป็นหลักสูตรที่ได้รับการยอมรับจากนานาชาติ มีนักเรียนกว่า 100 ประเทศทั่วโลกเรียนหลักสูตร IGCSE สูงถึงกว่า 3 แสนคนต่อปี หลักสูตรนี้เหมาะกับใคร? หลักสูตร IGCSE เป็นหลักสูตรพื้นฐานใช้เป็นเกณฑ์มาตรฐานสำคัญสำหรับนักเรียนที่ต้องการศึกษาต่อในระดับนานาชาติทั้งมหาวิทยาลัยในประเทศและมหาวิทยาลัยต่างประเทศ ดังนั้นทางที่ดีน้องๆ ควรหาสถาบันติวIGCSE เพื่อสอบผ่านให้ได้

การติวIGCSE มีรายวิชาให้เลือกติว 5 กลุ่มวิชาด้วยกัน ได้แก่

  1. กลุ่มวิชาภาษา (Language)
  2. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (Humanities & Social Science)
  3. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ (Science)
  4. กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ (Mathematics)
  5. กลุ่มวิชาทักษะวิชาชีพ (Creative, Technical and Vocational)

ตอนเลือกสอบจะสามารถเลือกสอบวัดความรู้ในเนื้อหาวิชาแบบ Core หรือที่เรียกว่าวิชาพื้นฐาน หรือจะเลือกสอบแบบ Extended หรือวิชาขั้นสูงก็ได้ ทั้งนี้สามารถเลือกสอบให้สอดคล้องกับความรู้ของตัวเอง โดยเกรดทั้งสองแบบจะแตกต่างกัน ผู้สอบที่เลือกสอบแบบ Core จะได้เกรด C, D, E, F หรือ G เท่านั้น แต่ผู้สอบที่เลือกสอบแบบ Extended จะได้เกรด A*, A, B, C, D, E, F หรือ G โดยหน่วยงานที่รับผิดชอบในการรับสมัครและจัดสอบหลักสูตร IGCSE ในประเทศไทยคือ บริติช เคาน์ซิล

หลักสูตร IGCSE มีช่วงเวลาในการจัดสอบปีละ 2 ครั้งคือในช่วงเดือน พฤษภาคม-มิถุนายน และช่วงเดือนตุลาคม – พฤศจิกายน ดังนั้นนักเรียนที่ต้องการเตรียมตัวสอบจะต้องเตรียมอ่านหนังสือแต่เนิ่นๆ การสอบแค่ให้ได้ผ่านหรือแค่ได้เกรด C เพื่อขอเทียบวุฒิ ม.6 กับกระทรวงศึกษาธิการ อาจยังไม่พอสำหรับการนำเกรดไปใช้เพื่อยื่นขอศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ คำแนะนำคือควรพยายามหาที่ติวIGCSE เพื่อสอบให้ได้เกรดที่ดีกว่า C โดยเฉพาะในวิชาหลักที่จำเป็นต้องใช้ในการเลือกเรียนสาขานั้นในอนาคต

สถาบันไหนที่จะช่วยติวIGCSE ให้น้องๆ มีโอกาสได้เกรด A* หรือ A?

สถาบัน The Planner Education เป็นที่รู้จักกันดีในหมู่นักเรียนIGCSE น้องๆบอกต่อกันเพราะติวเตอร์ผู้สอนมีประสบการณ์อย่างยาวนานและมีความรู้ความชำนาญที่จะติวIGCSE เป็นอย่างดี หลังจากน้องๆ ผ่านหลักสูตรติวIGCSE ชนิดติวเข้มตรงประเด็นเน้นเทคนิคทำโจทย์จาก The Planner Education แล้ว นักเรียนส่วนใหญ่ที่ติวIGCSE จะสอบผ่านและได้เกรด A* ถึง B เป็นจำนวนกว่า 94 %

ที่สถาบัน The Planner Education เปิดติวIGCSE ถึง 15 วิชาหลัก ได้แก่ 1. English as a Second Language (ESL) 2.Mathematics 3.International Mathematics 4. Combined Science 5.Co-ordinated Sciences 6.Physics 7.Chemistry 8.Biology 9. Business Studies 10.Economics 11.Accounting 12. Travel & Tourism 13. Geography 14.Environmental Management และ 15. Information and Communication Technology (ICT) เรามีครบทุกวิชาที่น้องๆ ต้องการเรียน

การเตรียมพร้อมที่ดีมีชัยไปกว่าครึ่ง The Planner Education เป็นผู้ช่วยคนสำคัญติวIGCSE เพื่อนำน้องๆ ไปสู่เป้าหมายการศึกษาในอนาคต ความสำเร็จอยู่ไม่ไกล คุณครูที่ The Planner Education พร้อมจะก้าวไปกับน้องๆ

โทรสอบถามข้อมูลการเรียนที่ 022532533

เพิ่มเพื่อน

Leave a Reply