เตรียมตัวเรียนต่อต่างประเทศไปกับ IGCSE

1YE1LLNXGB

มาเริ่มต้นด้วยการรู้จักกับ IGCSE กันก่อนเป็นอันดับแรก

IGCSE เป็นหลักสูตรหนึ่งของโรงเรียนใน สหราชอาณาจักร หรือที่คนไทยคุ้นในชื่อประเทศอังกฤษ และในประเทศไทยพบการเรียนหลักสูตร IGCSE ที่โรงเรียนนานาชาติที่เปิดการสอนระบบอังกฤษ จึงทำให้การสอบ IGCSE เป็นการสอบเพื่อเลื่อนระดับชั้นในกลุ่มนักเรียนระบบอังกฤษ แต่การสอบ IGCSE ก็ยังสำคัญสำหรับกลุ่มนักเรียนที่ต้องการไปเรียนต่อที่ประเทศอังกฤษ หรือแม้แต่มหาวิทยาลัยหลักสูตรนานาชาติในประเทศไทยบางแห่งอีกด้วย

 

แล้ว IGCSE คืออะไร

IGCSE นั้นย่อมาจาก International General Certificate of Secondary Education คือการสอบเพื่อเทียบวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อนำวุฒินี้ไปยื่นเข้าศึกษาต่อที่ประเทศอังกฤษ หรือมหาวิทยาลัยหลักสูตรนานาชาติในประเทศไทยบางแห่ง และหากเป็นการสอบในโรงเรียนระบบอังกฤษจะเป็นการสอบเพื่อที่จะเข้าศึกษาในระดับ AS Level และ A2 Level ใน Year 12 และ Year 13 ของนักเรียน Year 10 และ Year 11 ตามลำดับ

 

สอบ IGCSE อย่างไร

การสอบ IGCSE จัดขึ้นปีละ 2 ครั้งต่อปี คือช่วงเดือนพฤษภาคม/มิถุนายน และช่วงเดือนตุลาคม/พฤศจิกายน โดยสมัครสอบได้ที่โรงเรียนระบบอังกฤษที่นักเรียนศึกษาอยู่ หรือหากไม่ได้ศึกษาในโรงเรียนระบบอังกฤษก็สามารถไปสมัครสอบได้ที่

 1. British council (บริติช เคานซิล ประเทศไทย) องค์กรระหว่างประเทศที่มีต้นกำเนิดในสหราชอาณาจักร ตั้งขึ้นเพื่อความร่วมมือด้านโอกาสทางการศึกษา และศิลปวัฒนธรรมกับนานาประเทศ

เว็บไซต์ http://www.britishcouncil.or.th

 1. Harrow International School ซึ่งเป็นโรงเรียนนานานชาติในประเทศไทยเพียงแห่งเดียวที่รับสมัครบุคคลภายนอกเข้าสอบ IGCSE

เว็บไซต์ www.harrowschool.ac.th

 

การวัดผลจากการสอบ IGCSE

การสอบ IGCSE มี 2 ระดับคือ ระดับ Core (พื้นฐาน) และ Extended (ขั้นสูง) ซึ่งผู้สอบสามารถเลือกระดับการสอบเองได้

ระดับ Core (พื้นฐาน) ผู้สอบจะได้เกรด C, D, E, F หรือ G (เกรด C เป็นเกรดสูงสุด)

ระดับ Extended (ขั้นสูง) ผู้สอบจะได้เกรด A, B, C, D, E, F, หรือ G (เกรด A เป็นเกรดสูงสุด)

ทั้งนี้ทั้งนั้นการจะเลือกสอบในระดับใดนั้นผู้สอบจะต้องรู้ว่า มหาวิทยาลัยที่ต้องการไปศึกษาต่อนั้นต้องการผลการสอบอย่างไร ในแต่ละวิชาต้องการเกรดเท่าไหร่ หากต้องการเกรด B ขึ้นไป ผู้สอบก็ต้องเลือกสอบที่ระดับ Extended (ขั้นสูง) เท่านั้น เป็นต้น

 

ชื่อรายวิชา IGCSE ที่เปิดสอบในประเทศ

ในการสอบทั้งสองครั้งอาจจะมีการเปิดสอบของแต่ละรายวิชาที่ไม่เหมือนกัน และบางรายวิชาก็ไม่ได้เปิดสอบทั้งสองครั้งด้วย ผู้สอบอย่าลืมตรวจสอบข้อมูลรายวิชาที่เปิดสอบของปีนั้นๆ กันด้วยนะคะ และรายวิชา (พร้อมรหัสวิชา) ที่เปิดสอบในปี 2558 ช่วงเดือนตุลาคม/พฤศจิกายน มีดังต่อไปนี้

 • Accounting (0452)
 • Additional Mathematics (0606)
 • Biology (0610)
 • Business Studies (0450)
 • Cambridge International Mathematics (0607)
 • Chemistry (0620)
 • Combined Science (0653)
 • Computer Studies (0420)
 • Co-ordinated Sciences – Double Award (0654)
 • Development Studies (0453)
 • Economics (0455)
 • English as a Second Language – Oral Endorsement (0510)
 • Environmental Management (0680)
 • First Language Arabic (0508)
 • First Language English (0500)
 • First Language Korean (0521)
 • First Language Spanish (0502)
 • Geography (0460)
 • History (0470)
 • Literature – English (0486)
 • Mathematics – Without Coursework (0580)
 • Physics (0625)
 • Physical Science (0652)
 • Religious Studies (0490)
 • Sociology (0495)
 • Travel and Tourism (0471)

โทรสอบถามข้อมูลการเรียนที่ 022532533

เพิ่มเพื่อน

Leave a Reply