ติวIGCSE…เพื่ออะไรที่แตกต่างและดีขึ้นกว่าอย่างแน่นอน

20151217_010

       IGCSE (International General Certificate of Secondary Education) เป็นระบบการสอบของประเทศอังกฤษ ที่สามารถเทียบวุฒิการศึกษาได้เท่ากับการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.6) ของไทยหรือเทียบเท่า ซึ่งได้รับการรับรองโดยกระทรวงศึกษาธิการ และโรงเรียนนานาชาติในเมืองไทยหลายแห่งก็ใช้ระบบการศึกษา IGCSE ตามหลักสูตรของอังกฤษด้วย นอกจากเป็นการสอบเทียบการศึกษาในระดับมัธยมปลาย เพื่อเข้าศึกษาต่อในประเทศแล้ว ยังเป็นการเตรียมผู้เข้าสอบ เพื่อที่จะสอบในระดับ As A-Level Cambridge Pre-U และ IB (International Baccalaureate Diploma Program) ก่อนจะเข้าเรียนต่อในต่างประเทศหรือเข้าเรียนในประเทศอังกฤษเองด้วย การติวIGCSE เสริมจึงได้รับความสนใจจากผู้ที่จะเข้ารับการสอบเป็นอย่างมาก

ทั้งนี้ผู้เข้าสอบยังสามารถเลือกได้ว่าจะสอบกับสถาบันไหนได้อีกด้วย ซึ่งมี 2 สถาบันทดสอบให้เลือกทั้ง CIE(Cambridge International Examination) EDEXCEL หรือ AQA มีระดับเกรด A* ถึง U [A*,A,B,C,D,E,F,G และ U(Ungraded)] ผู้เข้าสอบต้องสอบให้ผ่านอย่างน้อย 5 รายวิชา จากใน 5 กลุ่มวิชาหลักๆ คือ กลุ่มวิชาภาษา กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์และสังคม กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ และกลุ่มวิชาทักษะวิชาชีพ ซึ่งมีรายวิชาต่างๆ รวมกันแล้วไม่ต่ำกว่า 70 รายวิชา ที่เราสามารถเลือกสอบได้ และควรจะเลือกสอบในรายวิชาที่ตัวเองถนัดที่สุด ผู้เข้าสอบต้องได้เกรดไม่ต่ำกว่าเกรด C ในแต่ล่ะวิชาจึงจะถือว่าสอบผ่าน ฉะนั้นนอกจากการเรียนในภาคปกติแล้ว การติวIGCSEจึงมีส่วนสำคัญและช่วยให้เรามั่นใจยิ่งขึ้นในการที่จะทำคะแนนให้ผ่านสมใจ

การได้รับการติวIGCSE จะเป็นส่วนหนึ่ง ที่ช่วยผู้เข้าสอบให้มั่นใจในความรู้ของตัวเอง ที่แน่นขึ้นได้มากพอสมควร เพราะการสอบเทียบ ม.6 IGCSE เป็นที่นิยมกันมาก ทั้งยังเป็นที่ยอมรับของมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั่วโลกในการนำไปประกอบการศึกษาต่อ และยังเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีหลักสูตรนานาชาติ (International Program) หรือภาคภาษาอังกฤษ (English Program) ด้วย ดังนั้นการได้เน้นลึกลงในรายละเอียดของการเรียน โดยการติวIGCSEเพื่อความพร้อมอย่างเต็มที่ จึงเป็นสิ่งที่สามารถช่วยให้เราเข้าใจและทำข้อสอบได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งตรงนี้จะทำให้เราได้เปรียบกว่าคนอื่น ฉะนั้นเลือกติวIGCSEในรายวิชาที่คุณถนัดเพื่อคะแนนที่เหนือกว่าและเกรดสวยๆ ของคุณ

การติวIGCSE ที่ The Planner Education นักเรียนส่วนใหญ่ที่มาติวจะสอบได้เกรด A หรือ A* ซึ่งมีนักเรียนสอบผ่านกันถึง 94% ของนักเรียนที่มาติวIGCSE ที่นี่ คุณครูผู้ติวจบและมีประสบการณ์ด้าน IGCSE โดยตรง ลักษณะการเรียนการสอนเน้นที่เนื้อหาและเทคนิคต่างๆ ที่ช่วยให้นักเรียนเข้าใจและทำข้อสอบได้เป็นอย่างดี อีกทั้งข้อมูล IGCSE ก็ได้รับการอัพเดทอยู่ตลอด ส่วน Past Papers นักเรียนก็สามารถทำได้อย่างจุใจโดยไม่จำกัด

The Planner Education ยังช่วยวางแผนการเรียนให้นักเรียนที่ติวIGCSE ด้วยจนสามารถสอบผ่านได้ทุกคน เราจึงมั่นใจได้เต็มที่ว่า เมื่อติวIGCSE ที่ The Planner Education แล้วคุณสอบผ่านอย่างแน่นอน เพื่ออนาคตทางการศึกษาที่ดียิ่งกว่า

โทรสอบถามข้อมูลการเรียนที่ 022532533

เพิ่มเพื่อน

Leave a Reply