ติว IGCSE กับ Planner Education

20151204-1-1

ติว IGCSE กับ The Planner Education

IGCSE (International General Certificate of Secondary Education) คือ ประกาศนียบัตรเทียบเท่าวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลายระบบอังกฤษ รับรองโดยกระทรวงศึกษาธิการในประเทศไทย และได้รับการยอมรับระดับสากล การสอบ IGCSE นั้นเป็นการสอบเทียบระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ของผู้ที่ต้องการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาทั้งในและต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศอังกฤษ หรือประเทศอื่นที่ต้องการผลสอบ IGCSE ผู้สมัครสามารถเลือกสอบวิชาใดๆ ก็ได้ตามความเหมาะสมและความรู้ความสามารถของตนเอง โดยต้องสอบIGCSE ให้ผ่านทั้งหมด 5 วิชาจึงจะได้วุฒิมาครอบครอง ข้อสอบเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด เน้นการวิเคราะห์ รูปแบบการสอบจะเป็นอัตนัยหรือเขียนบรรยายเสียส่วนใหญ่ สำหรับข้อสอบแบบปรนัยหรือ multiple choices นั้นมีเล็กน้อยในบางวิชา

สำหรับในประเทศไทย การติว IGCSE ตามสถาบันที่เปิดสอนกำลังได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆ ค่ะ เพราะ IGCSE เป็นประกาศนียบัตรที่ได้รับการยอมรับระดับสากล ที่สามารถนำมาใช้รองรับคุณวุฒิของผู้ที่จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมปลาย เพื่อนำมาใช้ยื่นศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นทั้งในและต่างประเทศ สำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาต่อมหาวิทยาลัยในประเทศไทย เช่น ภาคอินเตอร์ของ จุฬาฯ ธรรมศาสตร์ มหิดล ก็สามารถนำใบ IGCSE ที่มีผลคะแนนของแต่ละวิชาไม่ต่ำกว่า C ไปขอเทียบวุฒิการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการได้เลย

การสอบ IGCSE จัดการสอบขึ้นปีละ 2 ครั้ง คือ เดือนพฤษภาคม – มิถุนายน และ ตุลาคม – พฤศจิกายน ช่วงการสมัครปกติ ต้นเดือนธันวาคม – มกราคม ต้นเดือนกรกฎาคม – สิงหาคม ช่วงการสมัครล่าช้า ต้นเดือนกุมภาพันธ์ กับ ต้นเดือนกันยายน รายงานผลคะแนนสอบเดือนกันยายน กับ เดือนกุมภาพันธ์ ปีถัดไป ช่วงเวลารับใบประกาศนียบัตร IGCSE คือ เดือนตุลาคม กับ เดือนพฤษภาคม ปีถัดไป

ข้อสอบจะแบ่งเป็น 2 ระดับ

  1. เนื้อหาระดับพื้นฐาน (core) เป็นข้อสอบวัดความรู้ที่มีเนื้อหากว้างๆ ทั่วไปในแต่ละวิชา เกรดในการสอบแบบ core จะมีแต่เกรด C, D, E, F, G เท่านั้น
  2. เนื้อหาระดับสูง (extended) เป็นข้อสอบวัดความรู้ที่เจาะลึกมากกว่าแบบแรก เกรดในการสอบแบบ extended จะมีตั้งแต่ A*, A, B, C, D, E, F และ G

การสอบ IGCSE ในประเทศไทย จัดขึ้น 2 แห่ง คือ

  1. โรงเรียนนานาชาติ ในระบบการเรียนการสอนแบบอังกฤษ
  2. British Council Thailand สามารถติดตามรายละเอียดการสอบได้ที่ www. britishcouncil.org/th

The Planner Education เป็นสถาบันติว IGCSE ที่พร้อมให้คำปรึกษาแก่ผู้ที่ต้องการศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยของประเทศอังกฤษและในประเทศที่ต้องการผลสอบ IGCSE เรามีการติว IGCSE ทั้งแบบกลุ่มเล็ก (ผู้เรียนไม่เกิน 7 คน) และแบบส่วนตัว (สำหรับผู้ที่ต้องการเรียนแบบเข้มข้น) The Planner Education ได้รับการยอมรับจากผู้เรียนโดยทั่วไป เพราะมีมาตรฐานการติว IGCSE ระดับสูง สถาบันติว IGCSE ของเรานั้นมีอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิทั้งในระดับปริญญาโทและเอก จากสถาบันที่มีชื่อเสียงทั้งในและต่างประเทศ มีประสบการณ์การสอนมามากกว่า 5 ปี ด้วยเทคนิคการติว IGCSE ที่เน้นเจาะลึกเนื้อหาพร้อมวิเคราะห์ข้อสอบเก่าย้อนหลังในแต่ละวิชา คุณจะได้เรียนรู้เทคนิคการทำข้อสอบในรูปแบบต่างๆ ที่สถาบันอื่นไม่เคยบอกคุณ รวมถึงคำแนะนำการเตรียมตัวสอบอย่างมีประสิทธิภาพ คุณจึงมั่นใจได้ว่า The Planner Education จะเป็นสถาบันติว IGCSE ที่ไม่ได้ช่วยให้แค่คุณสอบผ่านแต่ละวิชาเท่านั้น แต่เรายังสามารถดึงผลคะแนนของ IGCSE ให้สูงขึ้นในระดับที่คุณพอใจอีกด้วย

ให้เราเป็นผู้สร้างอนาคตการศึกษาของคุณ ด้วยการเลือกสถาบันติว IGCSE กับ The Planner Education

โทรสอบถามข้อมูลการเรียนที่ 022532533

เพิ่มเพื่อน

Leave a Reply