How to สร้างแรงบันดาลใจในการเรียน GED

การสอบ GED ซึ่งมีการทดสอบถึง 5 วิชา โดยที่ทุกวิชาเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด เป็นภารกิจที่หนักไม่น้อยสำหรับน้องๆที่อยู่ในวัยแห่งความสนุกสนาน แต่ในขณะเดียวกัน ก็ต้องจริงจังกับการศึกษาเล่าเรียน ซึ่งแน่นอนว่าเราไม่สามารถเคร่งเครียดอยู่ตลอดเวลาได้ และก็มีบางครั้งที่น้องหลายๆคนรู้สึกเหมือนกำลังแบกภารกิจอันใหญ่หลวงไว้บนบ่าเล็กๆของตัวเอง มีเหนื่อยบ้าง ท้อบ้าง เป็นบางครั้ง แต่เป้าหมายในการสอบ GED ก็ยังต้องมุ่งมั่นอยู่เช่นเดิม ดังนั้น การรู้จักสร้างมุมมองด้านบวก เพื่อเป็นแรงบันดาลใจ เติมไฟสำหรับการเตรียมตัวไปสอบ GED นั้น เป็นทักษะอย่างหนึ่งที่น้องๆต้องรู้จักในการจัดการกับความรู้สึกของตัวเอง เพราะบางครั้งคนเราก็ต้องการแรงบันดาลใจจำนวนมาก เพื่อจะเดินไปตามเส้นทางที่ตัวเองหวัง เราจะมาแนะนำวิธีเติมแรงบันดาลใจแบบง่ายๆ ซึ่งใช้ได้ตลอดเวลา เพื่อให้เรายิ้มรับการสอบ GED ให้ได้คะแนนดีดีกัน ข้อที่ 1 คิดถึงเป้าหมายใหญ่ๆ เราทราบกันดีว่า GED คือ การสอบเทียบเท่าระดับวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามหลักสูตรการศึกษาของสหรัฐอเมริกา เพื่อนำผล GED Transcript ไปยื่นสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาทั้งใน และต่างประเทศ ซึ่งเป็นกุญแจไปสู่เป้าหมายที่เราตั้งไว้ได้ แต่สิ่งที่เราต้องนึกถึงเอาไว้ จะไม่ใช่แค่การสอบผ่านเท่านั้น เราต้องนึกถึงสิ่งที่ใหญ่กว่านั้น เช่น การเรียนต่อที่สหรัฐอเมริกา, การได้เรียนในหลักสูตรอินเตอร์คณะที่ตนเองชอบ, การได้ใช้ภาษาไปต่อยอดในอาชีพต่างๆ เป็นต้น เพราะเป้าหมายเหล่านี้ จะเป็นแรงผลักดันให้เราทำเป้าหมายคะแนน[…]