เรียนGEDที่ไหนดีภายใน30วัน

เวลา 30 วัน เราสามารถทำอะไรได้บ้าง? เราอาจจะอ่านนิยายได้ 30 เล่ม เล่มละ 1 วัน เราอาจไปเที่ยวได้ 4 ประเทศ ประเทศละ 1 สัปดาห์ เราอาจทำงานทั้ง 30 วัน แต่ไม่มีเวลาให้ตัวเอง แต่ถ้าหาก 30 วันนี้ มีอะไรบางอย่างสามารถทำให้ชีวิตเปลี่ยนแปลงได้ คุณคิดว่าจะทำหรือไม่             เราไม่ได้จะให้น้องๆไปทำอะไรที่ถึงขั้นเปลี่ยนโลกทั้งใบหรอกค่ะ แต่เรากำลังสร้างแรงบันดาลใจให้กับน้องๆในการเปลี่ยนโลกของตัวเอง จากโลกใบเดิมไปสู่โลกใบใหม่ ด้วยวุฒิการศึกษาที่สูงกว่าเดิม พร้อมกับอนาคตที่กว้างใหญ่ และไฉไลกว่าเดิม เพราะเราจะมาชวนน้องๆวางแผนการสอบ GED ให้ผ่าน ภายใน 30 วัน! อย่างที่เราทราบกันดีว่า การสอบ GED (General Educational Development) คือ การสอบเทียบเท่าระดับวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลายในประเทศไทย ตามหลักสูตรการศึกษาของสหรัฐอเมริกา เพื่อนำผล GED Transcript ไปยื่นสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาทั้งใน และต่างประเทศ นั่นหมายความว่า หากน้องๆสอบ GED[…]

ข้อควรรู้ก่อนเรียน GED

เราทราบกันดีว่าการสอบ GED (General Educational Development) คือ การสอบเทียบวุฒิการศึกษาระดับมัธยมปลาย เพื่อใช้ในการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาที่สหรัฐอเมริกาและต่างประเทศ หรือในหลักสูตรอินเตอร์ของมหาวิทยาลัยรัฐบาล หรือ หลักสูตรไทยและอินเตอร์ของมหาวิทยาลัยเอกชนในประเทศไทย ซึ่งเมื่อน้องๆตัดสินใจว่า จะใช้ GED Transcript เป็นใบเบิกทางสู่อนาคตแล้ว ก็มักจะมีสารพันคำถามที่ตามมา ว่า จะสมัครสอบอย่างไร, อายุเท่านี้หรือเรียนอยู่ชั้นนี้มีสิทธิ์สอบไหม, GED สอบอะไรบ้าง, ไปติวดีไหม, ไปสอบที่ไหน, เตรียมอะไรไปสอบบ้าง, สอบไม่ผ่านทำอย่างไรดี และอีกมากมายหลายคำถาม ดังนั้น เราจึงรวบรวมสารพันปัญหาที่พบบ่อยมาตอบอย่างเข้าใจง่าย เพื่อให้น้องๆคลายสงสัย และหายกังวล คุณสมบัติของผู้ที่มีสิทธิ์สอบ GED มีอะไรบ้าง? ตอบ               อายุ 16 ปีขึ้นไป จึงจะมีสิทธิ์สอบ GED สอบอะไรบ้าง? ตอบ               มี 5 วิชาหลักที่ต้องสอบ ได้แก่ – Language Arts; Reading (การอ่าน) – Language Arts; Writing[…]

ทำไมใครๆก็สอบ GED

การสอบ GED (General Educational Development) คือ การสอบเทียบเท่าระดับวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลายในประเทศไทย ตามหลักสูตรการศึกษาของสหรัฐอเมริกา ซึ่งผู้ที่สอบไม่จำเป็นต้องจบมัธยมปลายในสายสามัญ เพื่อนำผล GED Transcript ไปยื่นสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาทั้งใน และต่างประเทศ โดยผู้ที่สมัครสอบต้องมีอายุ 16 ปีขึ้นไป ซึ่งเราจะสังเกตเห็นว่า หากสามารถสอบ GED ผ่านตั้งแต่ปีแรกที่มีสิทธิ์สอบ จะสามารถย่นระยะเวลาการศึกษาไปได้อย่างน้อย 1-2 ปีเลยทีเดียว ปัจจุบันนี้หากสำเร็จก่อนย่อมได้เปรียบ จึงทำให้คนรุ่นใหม่หันมาสนใจการสอบเทียบ เพื่อศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาตั้งแต่อายุยังน้อย เราสามารถแบ่งกลุ่มของผู้ที่เลือกสอบ GED เพื่อเทียบวุฒิไปใช้ในการศึกษาต่อได้เป็น 5 กลุ่มใหญ่ๆ ได้แก่ นักเรียนมัธยมปลาย ที่ต้องการเรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ก่อนกำหนด การเรียนในระบบการศึกษาสายสามัญตามปกติจะใช้เวลาในระดับมัธยมปลายเป็นเวลา 3 ปี ก่อนจะสอบเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา แต่นักเรียนกลุ่มนี้ไม่ต้องการใช้เวลาถึง 3 ปี อาจเนื่องมาจากต้องการเรียนจบเมื่ออายุยังน้อย หรือต้องการวุฒิเพื่อไปทำงานหรือหาประสบการณ์มากกว่าการเรียนตามปกติ นักเรียนมัธยมปลาย ที่ต้องการไปศึกษาต่อต่างประเทศ หรือหลักสูตรอินเตอร์ในระดับอุดมศึกษา กลุ่มนี้มีเป้าหมายแน่ชัด คือ ต้องการไปศึกษาต่อต่างประเทศ หรือต้องการเรียนในหลักสูตรอินเตอร์ในมหาวิทยาลัย ซึ่งหากสอบผ่าน และได้รับ[…]

ความแตกต่างของการเรียนGEDกับเรียนIGCSE

การไปศึกษาต่อที่ต่างประเทศ หรือการได้เรียนหลักสูตรอินเตอร์ในระดับมหาวิทยาลัย เป็นความฝันของใครหลายๆคน ซึ่งนอกจากการสอบวัดความถนัดทางด้านภาษาอังกฤษอย่างเช่น TOEFL หรือ IELTS ที่เราคุ้นเคยกันแล้วนั้น ยังมีการสอบเทียบวุฒิม.6 อีก 2 แบบที่เป็นที่นิยมนั่นคือ การสอบ GED และการสอบ IGCSE ซึ่งเป็นการสอบด้วยข้อสอบภาษาอังกฤษทั้งหมด เพื่อเทียบวุฒิการศึกษาระดับมัธยมปลาย และนำผลการสอบไปใช้ในการสมัครเข้าศึกษาต่อในต่างประเทศ หรือหลักสูตรอินเตอร์ แต่ที่ GED และ IGCSE แตกต่างจากการสอบ TOEFL และ IELTS นั่นคือ การสอบ TOEFL และ IELTS เป็นการทดสอบทักษะทางภาษาอังกฤษ แต่ GED และ IGCSE เป็นการสอบวิชาหลักในเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษเพื่อใช้เทียบวุฒิการศึกษา อย่างไรก็ตาม หลายคนก็มีคำถามว่า ในเมื่อ GED และ IGCSE ต่างก็ใช้เพื่อเทียบวุฒิการศึกษา แล้วการสอบทั้ง 2 อย่างนี้ แตกต่างกันอย่างไร ตารางด้านล่าง จะแสดงการเปรียบเทียบความแตกต่างของการสอบทั้ง 2 แบบ ทั้ง[…]

สมัครสอบ GED อย่างไร และค่าใช้จ่ายเท่าไหร่

เมื่อน้องๆเตรียมความพร้อมในการสอบ GED ทั้งติว, ทั้งอ่านหนังสือ และทำแบบฝึกหัด จนมั่นใจแล้วว่า ถึงเวลาที่จะต้องลงสนามจริงกันเสียที แต่ทีนี้จะสมัครสอบที่ไหน อย่างไร เตรียมเอกสารอะไร และค่าสอบเท่าไหร่ รวมทั้งไปสอบที่ไหน ตรงนี้มีรายละเอียดให้น้องๆ เพื่อที่จะได้เตรียมความพร้อมในการสอบ GED ให้ครบถ้วนกันไปเลย ก่อนอื่นเลย เรามาดูกันในเรื่องของการสมัครสอบ การสมัครสอบ GED ไม่เหมือนการสมัครสอบอื่นๆ น้องๆไม่ต้องส่งเอกสารทางไปรษณีย์ ไม่ต้องยื่นเอกสารด้วยตนเอง เพราะการสอบ GED ที่มีมาตรฐานระดับสากลนี้ มีวิธีการรับสมัครสอบผ่านทางระบบคอมพิวเตอร์ เพียงน้องๆมีคอมพิวเตอร์ และอินเทอร์เน็ตก็สามารถลงทะเบียนสมัครสอบได้แล้ว โดยขั้นตอนมีดังต่อไปนี้ ลงทะเบียนสมัครสอบ โดยเข้าไปกรอกข้อมูลส่วนตัวที่ ged.com เมื่อลงทะเบียนแล้ว จะได้รับ User Name และ Password เพื่อใช้สำหรับการ Login เข้าระบบ GED Testing Booking ศูนย์สอบ โดยเราต้องเลือกศูนย์สอบ Thailand จากนั้นเลือกวิชาที่ต้องการทดสอบ ในแต่ละเดือน จะมีกำหนดวัน-เวลาการสอบในแต่ละวิชา ให้ผู้สอบเลือกกำหนดวันสอบด้วยตนเอง ซึ่งทุกวิชาสามารถสอบได้เกือบทุกวัน ระหว่างวัน จันทร์[…]