TOEFL MUIC

 

TOEFL-MUIC (ITP TOEFL) คือการสอบวัดระดับความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษเพื่อเข้าเรียนต่อวิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยมหิดล

คอร์สติว TOEFL-MUIC จะเน้นสอนให้ตรงกับข้อสอบ TOEFL-MUIC (ITP TOEFL) เพื่อให้น้องที่ตั้งใจจะเข้าเรียนต่อที่ม.มหิดลอินเตอร์ สามารถทำข้อสอบได้อย่างแม่นยำและถูกต้อง

ทางทีมคุณครูของเดอะ แพลนเนอร์ ได้ร่วมกันพัฒนาคอร์สเรียน TOEFL-MUIC ให้ครบทุกด้านเพื่อให้น้องทุกคนเตรียมตัวให้พร้อมในการเข้าสอบ

เนื่องจากคอร์สติว TOEFL-MUIC ของทางสถาบันเป็นคอร์สระยะสั้น 60 ชั่วโมง ทุกชั่วโมงการเรียนจึงจะเข้มข้นมากเพราะจะเน้นติวสอบให้ตรงกับข้อสอบ

การเรียนการสอน TOEFL-MUIC นั้น คุณครูผู้สอนแต่ละพาร์ทจะให้ความสำคัญกับการตอบคำถามให้ถูกทุกข้อในข้อสอบ จะเน้นให้เทคนิคที่จำเป็นต่อแต่ละพาร์ท

เริ่มตั้งแต่การมองหาจุดสำคัญของโจทย์เพื่อให้ตีความได้ไม่ผิด จนกระทั่งไปถึงการสอนวิธีเพื่อให้สอบได้คะแนนมากขึ้น เช่นการใช้คำศัพท์อย่างไรในการเขียน การไม่เสียเวลาในพาร์ท Reading และ Listening รวมไปถึงการ Interview อย่างไรให้โดนใจกรรมการ

คอร์สเรียน TOEFL-MUIC ที่ The Planner

 1. เรียน TOEFL-MUIC เดี่ยว (One-on-One)
 2. เรียน TOEFL-MUIC คู่ (Semi)
 3. เรียน TOEFL-MUIC จัดกลุ่มมา (Private Group)
เรียนเดี่ยว
1,370/ชั่วโมง
 • เรียนตรงตามข้อสอบ
 • เน้นวิธีตอบคำถามให้ถูก
 • วางแผนเข้า MUIC
 • เลือกเวลาเองได้
 • ขาดเรียนมีชดเชย
เรียนคู่
1,000/ชั่วโมง
 • เรียนตรงตามข้อสอบ
 • เน้นวิธีตอบคำถามให้ถูก
 • วางแผนเข้า MUIC
 • เลือกเวลาเองได้
 • ขาดเรียนมีชดเชย
จัดกลุ่มมา
850/ชั่วโมง
 • เรียนตรงตามข้อสอบ
 • เน้นวิธีตอบคำถามให้ถูก
 • วางแผนเข้า MUIC
 • เลือกเวลาเองได้
 • ขาดเรียนมีชดเชย
 • เต็มคอร์ส 20 ชั่วโมง

ติดต่อสอบถามคอร์สการเรียน MUIC ได้ที่เบอร์ 095-726-2666 หรือ LINE: @theplanner

ข้อสอบ TOEFL-MUIC มีอะไรบ้าง?

ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัยมหิดล อินเตอร์ ในส่วนของภาษาอังกฤษ(TOEFL-MUIC) รวมๆแล้วประกอบไปด้วย 4 ส่วนด้วยกัน

 1. Listening Comprehension
 2. Structure and Written Expression
 3. Reading Comprehension
 4. Academic Essay Writing

ก่อนที่จะเตรียมตัวสอบ TOEFL-MUIC เพื่อเข้าม.มหิดลอินเตอร์ มาดูกันว่าข้อสอบแต่ละส่วนเป็นอย่างไร มีรายละเอียดอย่างไรบ้าง

Reading Comprehension: คำศัพท์หรือบทความย่อที่ผู้สอบจะเจอในส่วนของการอ่านนั้นมาจากหลากหลายหัวข้อ เช่น

 • วิทยาศาสตร์ด้านชีววิทยาเกี่ยวกับพืช มนุษย์ เชื้อโรค หรือ ยา (Biological Science)
 • วรรณคดี (Arts and Literature, historical masterpiece, & biography)
 • สิ่งประดิษฐ์ หรือ สถานที่สำคัญ
 • เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ สังคม และ สิ่งแวดล้อม (American History, Politics, war, & geography)
 • ด้านธุรกิจ

*คำถามของส่วนนี้มี 50 ข้อและมีระยะเวลาในการทำ 55 นาที

Listening Comprehension: การฟังถูกแบ่งออกเป็น 3 ส่วนด้วยกันได้แก่

 • Part A: บทสนทนาสั้นๆเกี่ยวกับเรื่องทั่วไปที่ใช้ในชีวิตประจำวัน เช่น การคุยกันในร้านอาหารหรือสถานีรถไฟ (30 ข้อ)
 • Part B: บทสนทนาที่ยาวขึ้นระหว่างคนสองคนบทสนทนาที่ได้ยินในส่วนนี้อาจจะเกี่ยวกับการสอนในมหาวิทยาลัย(8 ข้อ)
 • Part C: การสอน (Lecture) ของอาจารย์3คนในมหาวิทยาลัย (12 ข้อ)

*คำถามของส่วนนี้มี 40 ข้อและระยะเวลาในการทำคือ 35 นาที

Structure and Written Expressionส่วนนี้เป็นเรื่องของโครงสร้างและไวยากรณ์ต่าง มี 2 รูปแบบคือ

 1. Sentence Completion (15 ข้อ) การเลือกคำหรือประโยคที่เหมาะสมให้แก่ประโยค
 2. Identifying Error (25 ข้อ) การเลือกตอบคำที่ผิดหลักไวยกรณ์ในประโยค

*คำถามของส่วนนี้มี 40 ข้อและระยะเวลาในการทำคือ 25 นาที

Academic Essay: ผู้สอบจะต้องเลือกเขียนเรียงความภาษาอังกฤษ 1 เรื่องโดยเลือกจาก 3 หัวข้อที่ได้มา อย่างน้อย 250 คำ

Mathematics (Placement Test) – MUIC

Mathematics (Placement Test) – MUIC คือการสอบวัดระดับความสามารถทางด้านคณิตศาสตร์เพื่อเข้าเรียนต่อวิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยมหิดล

ทางมหาวิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยมหิดล จะทดสอบความสามารถทางด้านคณิตศาสตร์ (Mathematics) ของผู้สมัครด้วย (ยกเว้นผู้ที่จะยื่นเข้าคณะ Communication Design, Media and Communication, International Relations and Global Affairs)

ทางมหาวิทยาลัยมหิดล(อินเตอร์)ได้นำคะแนนวิชาคณิตศาสตร์มาเป็นหนึ่งส่วนหนึ่งในการคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อ ซึ่งผู้สอบจะต้องทำคะแนนในส่วนของคณิตศาสตร์ให้ได้คะแนนตามเกณฑ์ถึงจะมีสิทธิ์สอบติด IC หรือ PC

ผู้สมัครต้องสอบ Mathematics (Placement Test) – MUIC ด้วย หากไม่มีผลคะแนนสอบ Mathematics อื่นๆที่ทางมหาลัยให้ใช้ยื่นแทนได้เช่น SAT หรือ ACT

ข้อสอบ Mathematics (Placement Test) – MUIC มีเนื้อหาอะไรบ้าง?

 • Linear equations and linear inequalities
 • Linear functions
 • Systems of linear equations
 • Quadratic equations
 • Radicals and rational exponents
 • Polynomials
 • Functions
 • Ratios, rates, and proportions
 • Percents
 • Units
 • Table data
 • Scatterplots
 • Linear and exponential growth
 • Data inferences
 • Center, spread, and shape of distributions
 • Volume
 • Right triangle
 • Congruence and similarity
 • Angles, arc lengths, and trigonometric functions
 • Circle theorems
 • Circle equations
 • Complex numbers

ข้อสอบของ MUIC นั้นเป็นข้อสอบที่ผู้สอบต้องมีพื้นฐานความรู้ภาษาอังกฤษในระดับนึง ไม่ว่าจะใน TOEFL-MUIC หรือ Mathematics นักเรียนจึงต้องเรียนการตีความโจทย์ วิธีทำข้อสอบให้ไว เทคนิคต่างๆที่จำเป็นต่อแต่ละพาร์ทในการทำข้อสอบเพื่อให้ได้คะแนนตามเกณฑ์การให้คะแนน

สำหรับคอร์สเรียน Mathematics (Placement Test) – MUIC นั้น ทางทีมคุณครูได้ออกแบบพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน เนื้อหาที่ต้องครอบคลุม ความหลากหลายในรูปแบบคำถามที่จะเจอในข้อสอบ สำหรับคอร์สนี้โดยเฉพาะ

คอร์สเรียน Mathematics (Placement Test) – MUIC จึงเหมาะสำหรับนักเรียนที่ผ่านการเรียน Math วิชาคณิตศาสตร์ระดับ Grade 9 (US), Year 10 (UK), มัธยมต้นระบบการศึกษาไทยหรือเทียบเท่า

คลาสนี้จะได้เรียนรู้วิธีทำแต่ละข้อเพื่อให้ได้คำตอบที่แม่นยำ เทคนิคเพิ่มความไว และฝึกทำโจทย์หลากหลายรูปแบบเพื่อให้ได้คะแนนที่สูงมากขึ้น

เรียนกลุ่ม MUIC
850/ชั่วโมง
 • เรียนตรงตามข้อสอบ
 • เน้นวิธีตอบคำถามให้ถูก
 • วางแผนเข้า MUIC
 • เลือกเวลาเองได้
 • ขาดเรียนมีชดเชย
 • เต็มคอร์ส 20 ชั่วโมง
เรียนคู่ MUIC
1,000/ชั่วโมง
 • เรียนตรงตามข้อสอบ
 • เน้นวิธีตอบคำถามให้ถูก
 • วางแผนเข้า MUIC
 • เลือกเวลาเองได้
 • ขาดเรียนมีชดเชย
เรียนเดี่ยว MUIC
1,370/ชั่วโมง
 • เรียนตรงตามข้อสอบ
 • เน้นวิธีตอบคำถามให้ถูก
 • วางแผนเข้า MUIC
 • เลือกเวลาเองได้
 • ขาดเรียนมีชดเชย

ติดต่อสอบถามคอร์สการเรียน IELTS ได้ที่เบอร์ 095-726-2666 หรือ LINE: @theplanner

คอร์สติวสอบเข้า MUIC – Fast Track

วิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยมหิดล หรือ Mahidol University International College (MUIC) เป็นมหาวิทยาลัยรัฐแห่งแรกของประเทศไทยที่เปิดสอนหลักสูตรนานาชาติ ปัจจุบันได้รับการยอมรับว่าเป็นวิทยาลัยนานาชาติชั้นนำของประเทศไทย ปัจจุบันเปิดสอน 17 สาขาวิชาในระดับปริญญาตรี และหลักสูตรปริญญาโทอีก 2 หลักสูตร

คอร์สติวสอบเข้า MUIC – Fast Track ที่เดอะ แพลนเนอร์ เป็นคอร์สติวตะลุยโจทย์เข้มข้น คอร์สละ 30 ชั่วโมง แบ่งเป็น Math 10 ชั่วโมง และ English 20 ชั่วโมง

โดยคอร์สติวสอบเข้า MUIC เน้นการติวจากติวเตอร์ที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในข้อสอบ MUIC รวมถึงการติวเนื้อหาที่ตรงกับโจทย์ข้อสอบให้มากที่สุด โดยจะเน้นเทคนิคในการวิเคราะห์โจทย์ในแต่ละพาร์ทและในแต่ละวิชา เพื่อให้น้องๆ ทำคะแนนได้สูง พร้อมไปสอบในระยะเวลาอันสั้น เหมาะกับน้องๆ ที่ต้องการเน้นการทำแบบฝึกหัดและโจทย์ของทุกพาร์ทก่อนไปสอบได้อย่างมั่นใจ

การเรียนคอร์สติวสอบเข้า MUIC – Fast Track ที่โรงเรียน The Planner Education มี 3 แบบด้วยกัน

 1. เรียนเดี่ยว
 2. เรียนคู่
 3. เรียนกลุ่ม
เรียนกลุ่ม MUIC – Fast Track​
12,900/คอร์ส
 • แนวข้อสอบอัปเดตล่าสุด​
 • ตะลุยโจทย์ครอบคลุมทุกหัวข้อ​
 • เน้นเทคนิคตอบคำถามให้ถูก​
 • กลุ่มเล็กไม่เกิน 7 คน
เรียนคู่ MUIC – Fast Track​
750/ชั่วโมง
 • แนวข้อสอบอัปเดตล่าสุด​
 • เน้นวิธีตอบคำถามให้ถูก
 • วางแผนเข้า MUIC
 • เลือกเวลาเองได้
 • ขาดเรียนมีชดเชย
เรียนเดี่ยว MUIC – Fast Track​
1,100/ชั่วโมง
 • เรียนตรงตามข้อสอบ
 • เน้นวิธีตอบคำถามให้ถูก
 • วางแผนเข้า MUIC
 • เลือกเวลาเองได้
 • ขาดเรียนมีชดเชย

ติดต่อสอบถามคอร์สการเรียน MUIC – Fast Track ได้ที่เบอร์ 095-726-2666 หรือ LINE: @theplanner

ทำไมต้องเรียน MUIC – Fast Track กับ The Planner
ตะลุยโจทย์ด้วยเนื้อหาที่ตรงกับข้อสอบมากที่สุด
ใช้เนื้อหาที่อัปเดตที่สุด
ทบทวนครบพาร์ท Math และ English
แก้จุดอ่อน เสริมจุดแข็งอย่างมั่นใจ
เน้นอัพคะแนนให้ถึงเป้าหมาย
Mock Test ก่อนสอบให้คุ้นเคยกับข้อสอบอย่างมั่นใจ
เรียนรู้เทคนิคตอบโจทย์ให้ได้คะแนนมากที่สุด
มีทั้งคอร์สเรียนเดี่ยว เรียนคู่ และเรียนกลุ่ม
เดินทางสะดวก ติด bts ชิดลม ประตูที่ 4
ค่าเรียนสมเหตุสมผล

ติดต่อสอบถามคอร์สการเรียน MUIC – Fast Track ได้ที่เบอร์ 095-726-2666 หรือ LINE: @theplanner

รูปแบบข้อสอบ MUIC เป็นอย่างไร

การสอบเข้า MUIC นั้นจะประกอบไปด้วยข้อสอบ 3 วิชาได้แก่

 1. ITP TOEFL
 2. Writing
 3. Mathematics

ทั้งนี้ น้องๆ ที่ต้องการสอบเข้าสาขา Communication Design, Intercultural Studies and Languages และ International Relations and Global Affairs ไม่จำเป็นต้องสอบวิชาคณิตศาสตร์ (Mathematics)

สำหรับการสอบ Writing นั้น ต้องเข้าสอบทุกคน และจะมีการแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ

 1. น้องๆ ที่ได้คะแนนผ่านเกณฑ์คะแนนของ MUIC จะได้เข้าไปสัมภาษณ์ต่อ
 2. น้องๆ ที่ได้คะแนนไม่ถึงเกณฑ์ที่จะเข้าไปสัมภาษณ์ จะสามารถไปเข้าเรียนโปรแกรม Pre-College เพื่อปรับพื้นฐานก่อนเข้าเรียนจริงและได้สัมภาษณ์ในขั้นตอนนี้แทน
ติดต่อสอบถามคอร์สการเรียน TOEFL-MUIC ได้ที่เบอร์ 095-726-2666 หรือ LINE: @theplanner