เรียน SAT ที่ไหนดีให้ได้คะแนนสูง เรียน SAT คืออะไร?ที่นี่มีคำตอบ

 
คลาสเรียน SAT ที่ The Planner

คลาสเรียน SAT ที่ The Planner จะเน้นประเมินผลเป็นรายบุคคล เพื่อนักเรียนจะได้รู้ว่าตัวเองมีจุดไหนที่อ่อนและสามารถแก้ไขปรับปรุงได้ตรงจุดที่สุด คลาสเรียน SAT ของ เดอะแพลนเนอร์จะเน้นเป็นคลาสเรียนที่ไม่ใหญ่ เพื่อที่จะประเมินผลของนักเรียนได้ตามจุดประสงค์หลัก การเรียน SAT เช่นนี้พิสูจน์ได้แล้วว่านักเรียนสามารถเพิ่มคะแนนสอบของตนเองได้ คลาสเรียน SAT ที่ The Planner มีทั้งคลาส เรียนเดี่ยว เรียนคู่ เรียนกลุ่ม หรือจัดกลุ่มมาเอง

Digital SAT
ติวสรุปเนื้อหา SAT ทุก topic พร้อมทำ practice จากข้อสอบจริง
 • เรียนเนื้อหาสอบครบทุก topic
 • เรียนด้วย Digital SAT อัปเดทล่าสุด
 • เรียนวิธีตอบไว ตอบแม่นยำ
 • ตะลุยโจทย์ยากง่ายทุกรูปแบบ
 • มี mock test เพื่อประเมินคะแนน
 • สอนสด แก้จุดอ่อนรายบุคคล
 • ครูทุกคนจบตรง ประสบการณ์สูง
 • 1400+ ทำได้จริง ที่ The Planner
Digital SAT
ติวสรุปเนื้อหา SAT ทุก topic พร้อมทำ practice จากข้อสอบจริง
 • เรียนเนื้อหาสอบครบทุก topic
 • เรียนด้วย Digital SAT อัปเดทล่าสุด
 • เรียนวิธีตอบไว ตอบแม่นยำ
 • ตะลุยโจทย์ยากง่ายทุกรูปแบบ
 • มี mock test เพื่อประเมินคะแนน
 • สอนสด แก้จุดอ่อนรายบุคคล
 • ครูทุกคนจบตรง ประสบการณ์สูง
 • 1400+ ทำได้จริง ที่ The Planner
OUR STUDENTS
OUR STUDENTS

Move

SAT Math 800/800

Immi

SAT Math 780/800 SAT English 700/800

Chino

SAT Math 800/800 SAT English 680/800

Ant

SAT Math 790/800

Jr

SAT Math 700/800 SAT English 670/800

Win

SAT Math 800/800 SAT English 700/800

Congratulations !
น้องกระปุก สอบ Digital SAT ได้ 1450
Congratulations !
น้องกระปุก สอบ Digital SAT ได้ 1450
ตารางเรียน
SAT Weekend (ON-SITE)
SAT Weekend (ON-SITE) START END TIMETABLE
ROUND 1 13 JAN 24 21 APR 24 Download
ROUND 2 24 FEB 24 26 MAY 24 Download
ROUND 3 23 MAR 24 4 AUG 24 Download
ROUND 4 22 JUN 24 29 SEP 24 Download
ROUND 5 31 AUG 24 1 DEC 24 Download
ตารางเรียน
SAT Weekend (ON-SITE)
START – END TIMETABLE
13 JAN – 21 APR 24 Download
24 FEB – 26 MAY 24 Download
23 MAR – 4 AUG 24 Download
22 JUN – 29 SEP 24 Download
31 AUG – 1 DEC 24 Download
ตารางเรียน
SAT Weekday (ONLINE)
SAT Weekday (ONLINE) START END TIMETABLE
ROUND 1 12 JAN 24 25 APR 24 Download
ROUND 2 4 MAR 24 30 MAY 24 Download
ROUND 4 1 APR 24 8 AUG 24 Download
ROUND 5 24 JUN 24 26 SEP 24 Download
ROUND 6 7 AUG 24 31 OCT 24 Download
ROUND 7 9 SEP 24 4 DEC 24 Download
ตารางเรียน
SAT Weekday (ONSITE)
SAT Weekday (ON-SITE) START END TIMETABLE
ROUND 3 26 MAR 24 3 MAY 24 Download
Test date 24 Aug 24 4 JUL 24 6 AUG 24 Download
Test date 2 Nov 24 14 OCT 24 25 OCT 24 Download
ตารางเรียน
SAT Weekday (ONLINE)
START – END TIMETABLE
12 JAN – 25 APR 24 Download
4 MAR – 30 MAY 24 Download
1 APR – 8 AUG 24 Download
24 JUN – 26 SEP 24 Download
7 AUG – 31 OCT 24 Download
9 SEP – 4 DEC 24 Download
ตารางเรียน
SAT Weekday (ONSITE)
START – END TIMETABLE
26 Mar – 3 May 24 Download
4 July – 6 Aug 24 Download
14 Oct – 25 Oct 24 Download
ตารางเรียน
SAT Fast Track
SAT Fast Track START END TIMETABLE
Test Date 24 Aug 2024 8 Aug 2024 23 Aug 2024 Download
Test Date 5 Oct 2024 16 Sep 2024 1 Oct 2024 Download
Test Date 2 Nov 2024 28 Oct 2024 1 Nov 2024 Download
Test Date 7 Dec 2024 19 Nov 2024 4 Dec 2024 Download
ตารางเรียน
SAT Fast Track
Test Date TIMETABLE
24 Aug 2024 Download
5 Oct 2024 Download
2 Nov 2024 Download
7 Dec 2024 Download

ติดต่อสอบถามคอร์สการเรียน SAT ได้ที่ 095-726-2666 หรือ LINE: @theplanner

ติดต่อสอบถามคอร์สการเรียน SAT ได้ที่ 095-726-2666 หรือ LINE: @theplanner

เรียนกลุ่ม SAT (Content+Paper Practice)
49,800/คอร์ส
 • ครอบคลุมเนื้อหาสอบทุก Topic
 • ตะลุยโจทย์ครบทุกรูปแบบ
 • สอนตรงตาม Digital SAT
 • บริการครบ ลงสอบ ติดตามผล
 • ช่วยวางแผนเข้ามหาวิทยาลัย
 • ฟรี หนังสือเรียน Digital SAT
 • ฟรี Practice ทำ Digital SAT
เรียนคู่ SAT (Content+Paper Practice)
850/ชั่วโมง
 • ครอบคลุมเนื้อหาสอบทุก Topic
 • ตะลุยโจทย์ครบทุกรูปแบบ
 • สอนตรงตาม Digital SAT
 • บริการครบ ลงสอบ ติดตามผล
 • ช่วยวางแผนเข้ามหาวิทยาลัย
 • ฟรี หนังสือเรียน Digital SAT
 • ฟรี Practice ทำ Digital SAT
 • เลือกเวลาเรียนได้ตามต้องการ
 • ขาดเรียน ชดเชยได้
เรียนเดี่ยว SAT (Content+Paper Practice)
1,200/ชั่วโมง
 • ครอบคลุมเนื้อหาสอบทุก Topic
 • ตะลุยโจทย์ครบทุกรูปแบบ
 • สอนตรงตาม Digital SAT
 • บริการครบ ลงสอบ ติดตามผล
 • ช่วยวางแผนเข้ามหาวิทยาลัย
 • ฟรี หนังสือเรียน Digital SAT
 • ฟรี Practice ทำ Digital SAT
 • เลือกเวลาเรียนได้ตามต้องการ
 • ขาดเรียน ชดเชยได้

ติดต่อสอบถามคอร์สการเรียน SAT ได้ที่ 095-726-2666 หรือ LINE: @theplanner

SAT PAPER PRACTICE (ตะลุยโจทย์)
TEST DATE START END TIMETABLE
4 NOV + 2 DEC 2023 1 OCT 2023 29 OCT 2023 Download
2 DEC 2023 29 OCT 2023 26 NOV 2023 Download
2 DEC 2023 8 NOV 2023 1 DEC 2023 Download
SAT PAPER PRACTICE (ตะลุยโจทย์)
TEST DATE TIMETABLE
4 NOV + 2 DEC 2023 Download
2 DEC 2023 Download
2 DEC 2023 Download

คอร์สเรียน SAT (เนื้อหา) ที่ The Planner จะเป็นการสอนเนื้อหาทั้งหมดที่มีในข้อสอบโดยเฉพาะเนื้อหาสำคัญที่ออกสอบซึ่งทางทีมคุณครูจะมีการอัพเดทข้อสอบในทุกๆรอบ ทำการวิเคราะห์และสรุปเนื้อหาสำคัญทั้งหมดที่มีในข้อสอบอย่างละเอียด นอกเหนือจากนั้นคอร์สเรียน SAT (เนื้อหา) นี้จะเน้นการตีโจทย์ให้แตกเพราะที่ผ่านมาอุปสรรคที่นักเรียนส่วนใหญ่พบเจอนั้นคือ การตีโจทย์ไม่ออกส่งผลให้เข้าใจโจทย์ข้อนั้นๆผิดไป เนื่องจากการตีโจทย์เพื่อหาคำตอบให้ถูกต้องนั้นไม่ง่ายและสำคัญเป็นอย่างมากในการสอบ SAT คอร์สเรียน SAT (เนื้อหา) จึงถูกพัฒนาขึ้นเพื่อให้ตอบโจทย์นักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดโดยมีจุดเป้าหมายให้นักเรียน SAT ที่เรียนคอร์สนี้ได้รับเนื้อหาทั้งหมดที่อัพเดทและเพิ่มความสามารถในการเข้าใจคำถามเพื่อคำตอบที่ถูกต้อง ตาม course syllabus การเรียน SAT ที่ทางสถาบันได้ออกแบบไว้นั้น ทีมคุณครูติว SAT ได้วิเคราะห์และวางแผนออกมาเป็นจำนวนชั่วโมงที่จำเป็นต่อการเรียน SAT เพื่อให้ครอบคลุมเนื้อหาทั้งหมดและส่วนที่สำคัญของการสอบ SAT โดยจะแบ่งออกเป็น 2 พาร์ทด้วยกัน คอร์สเรียน SAT เนื้อหานี้จึงเหมาะสำหรับนักเรียนที่ต้องการรู้ scope เนื้อหาของข้อสอบ SAT ความลึกของเนื้อหา วิธีการตีโจทย์ เทคนิคการตอบให้ถูก หรือสำหรับนักเรียนที่ต้องการทบทวนรายละเอียดเนื้อหาทุกอย่างที่จำเป็นในการสอบ

คอร์สเรียน SAT ที่ The Planner

เรียน SAT คอร์ส CONTENT (เนื้อหา)

1. คอร์สติว SAT Math (Content) – 40 ชั่วโมง 2. คอร์สติว SAT English (Content) – 40 ชั่วโมง

คอร์สเรียน SAT Content (เนื้อหา) ที่ The Planner จะเป็นคอร์สที่สอนเนื้อหาทั้งหมดที่มีในข้อสอบ Digital SAT โดยเฉพาะเนื้อหาสำคัญที่ออกสอบทุกรอบ ซึ่งทางทีมคุณครูจะมีการอัปเดตข้อสอบและทำการสรุปเนื้อหาสำคัญทั้งหมดที่มีในข้อสอบอย่างละเอียด เน้นทำความเข้าใจเนื้อหาตั้งแต่ขั้นพื้นฐาน ฝึกวิเคราะห์และตีความโจทย์ทุกรูปแบบ คอร์สเรียน SAT Content (เนื้อหา) จึงถูกพัฒนาขึ้นเพื่อให้ตอบโจทย์นักเรียนที่ต้องการหาที่ติว SAT โดยมีจุดมุ่งหมายให้นักเรียน SAT ที่ The Planner ได้เรียนเนื้อหาทุกหัวข้อที่อัปเดตและเพิ่มความสามารถในการตีโจทย์อย่างรวดเร็วและแม่นยำ เพื่อตอบคำถามได้อย่างถูกต้อง คอร์สเรียน SAT Content (เนื้อหา) เหมาะสำหรับนักเรียนที่ยังไม่มีพื้นฐาน หรือต้องการรู้ scope เนื้อหาของข้อสอบ Digital SAT จะได้เรียนทั้งวิธีการตีโจทย์ และเทคนิคการคิดคำตอบให้ไว หรือสำหรับนักเรียนที่กำลังหาที่ติว SAT เพื่อทบทวนรายละเอียดเนื้อหาทั้งหมดที่จำเป็นในการสอบ SAT

เรียนกลุ่ม SAT (Content)
41,400/คอร์ส
 • เรียนเนื้อหาครบทุก Topic
 • ทำโจทย์ครบทุกรูปแบบ
 • สอนตรงตาม Digital SAT
 • บริการครบ ลงสอบ ติดตามผล
 • ช่วยวางแผนเข้ามหาวิทยาลัย
เรียนคู่ SAT (Content)
850/ชั่วโมง
 • เรียนเนื้อหาครบทุก Topic
 • ทำโจทย์ครบทุกรูปแบบ
 • สอนตรงตาม Digital SAT
 • บริการครบ ลงสอบ ติดตามผล
 • ช่วยวางแผนเข้ามหาวิทยาลัย
เรียนเดี่ยว SAT (Content)
1,200/ชั่วโมง
 • เรียนเนื้อหาครบทุก Topic
 • ทำโจทย์ครบทุกรูปแบบ
 • สอนตรงตาม Digital SAT
 • บริการครบ ลงสอบ ติดตามผล
 • ช่วยวางแผนเข้ามหาวิทยาลัย

เรียน SAT คอร์ส PAPER PRACTICE (ตะลุยโจทย์)

1. คอร์สติว SAT Math (Paper Practice) – 20 ชั่วโมง 2. คอร์สติว SAT English (Paper Practice) – 20 ชั่วโมง

คอร์สเรียน SAT – Paper Practice จะเป็นคอร์สตะลุยโจทย์จาก Digital SAT  และ โจทย์จาก SAT past paper ไม่ต่ำกว่า 48 ชุด ที่สถาบัน The Planner รวบรวมและจัดทำไว้ ทางทีมคุณครูที่ The Planner ได้ออกแบบคอร์สติว SAT – Paper Practice ซึ่งจะเน้นสอนวิธีทำข้อสอบให้แม่นยำและเทคนิคการทำข้อสอบที่จำเป็น เพื่อสอนในคอร์สเรียน SAT นี้โดยเฉพาะ ข้อสอบ Digital SAT เป็นข้อสอบที่ต้องใช้ความรวดเร็วในการทำข้อสอบอย่างมาก ดังนั้นน้องๆจึงจำเป็นต้องเรียนวิธีการทำข้อสอบให้ไว แม่นยำ และรอบคอบ เพื่อให้ได้คะแนน SAT สูงตามที่คาดหวังไว้ คอร์สเรียน SAT – Paper Practice จึงเหมาะสำหรับนักเรียนที่มีพื้นฐานที่ได้เรียนทุก topic ตาม scope เนื้อหาของ Digital SAT มาแล้ว หรือได้เรียนคอร์สติว SAT Content (เนื้อหา) จนเสร็จสิ้นหมดทุกหัวข้อแล้ว และต้องการเรียนรู้วิธีทำแต่ละข้อเพื่อให้ได้คำตอบที่แม่นยำ เทคนิคเพิ่มความไว ความรอบคอบ และฝึกทำโจทย์หลากหลายรูปแบบเพื่อให้ไปสอบและได้คะแนนมากขึ้น

เรียนกลุ่ม SAT (Paper Practice)
23,400/คอร์ส
 • ตะลุยโจทย์ยากง่ายทุกรูปแบบ
 • เรียนด้วยโจทย์ครบทุก Topic
 • เรียนเทคนิคเพิ่มความไว ความแม่นยำ
 • บริการครบ ลงสอบ ติดตามผล
 • ช่วยวางแผนเข้ามหาวิทยาลัย
เรียนคู่ SAT (Paper Practice)
850/ชั่วโมง
 • ตะลุยโจทย์ยากง่ายทุกรูปแบบ
 • เรียนด้วยโจทย์ครบทุก Topic
 • เรียนเทคนิคเพิ่มความไว ความแม่นยำ
 • บริการครบ ลงสอบ ติดตามผล
 • ช่วยวางแผนเข้ามหาวิทยาลัย
เรียนเดี่ยว SAT (Paper Practice)
1,200/ชั่วโมง
 • ตะลุยโจทย์ยากง่ายทุกรูปแบบ
 • เรียนด้วยโจทย์ครบทุก Topic
 • เรียนเทคนิคเพิ่มความไว ความแม่นยำ
 • บริการครบ ลงสอบ ติดตามผล
 • ช่วยวางแผนเข้ามหาวิทยาลัย

ติดต่อสอบถามคอร์สการเรียน SAT ได้ที่ 095-726-2666 หรือ LINE: @theplanner

รายละเอียดการเรียน

คอร์สเรียน SAT ที่ The Planner  น้อง ๆ จะได้เรียนเนื้อหา Digital SAT ที่ออกสอบครบทุก Topic โดยจะเริ่มติวตั้งแต่พื้นฐาน ไปจนถึงตะลุยโจทย์ทั้งจาก practice tests และจากข้อสอบเก่าที่สถาบัน The Planner รวบรวมไว้มากกว่า 48 ชุด สอนโดยคุณครูที่มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์สูง คอร์สเรียน SAT เนื้อหา (Content) คอร์สติว SAT นี้จะครอบคลุมเนื้อหาที่ออกสอบให้ครบทุกหัวข้อ นักเรียนที่ไม่มีพื้นฐานก็สามารถเรียนได้ คอร์สนี้จะใช้ระยะเวลาในการเรียนทั้งหมด 80 ชั่วโมง โดยแบ่งเป็น 2 วิชา ดังนี้

 1. วิชา Math 40 ชั่วโมง
 2. วิชา English 40 ชั่วโมง

และคอร์สติว SAT – ตะลุยโจทย์ (Paper Practice) คอร์สเรียน SAT นี้จะเน้นไปการทำข้อสอบให้ไว ให้แม่นยำ เทคนิคในการเพิ่มคะแนน คอร์สเรียน SAT แบบตะลุยโจทย์นี้ ใช้เวลาเรียนทั้งหมด 40 ชั่วโมง โดยแบ่งเป็น 2 วิชา ดังนี้

 1. วิชา Math 20 ชั่วโมง
 2. วิชา English 20 ชั่วโมง

การเรียน SAT ที่ The Planner คุณครูจะมีการประเมินผลน้องๆเป็นรายบุคคลไม่ว่าจะเรียนเดี่ยวหรือเรียนกลุ่ม เพื่อให้น้อง ๆ แต่ละคนได้รู้ว่าตัวเองมีจุดไหนที่ควรพัฒนาเพิ่มเติมหรือจุดไหนที่ควรแก้ไขปรับปรุง คลาสเรียน SAT ที่เดอะ แพลนเนอร์เป็นคลาสเรียนที่ขนาดไม่ใหญ่เกินไปจึงทำให้การเรียนการสอนทุกคลาสมีประสิทธิภาพ วัดผลได้ สำหรับน้องๆที่กำลังคิดว่าจะติว SAT ที่ไหนดี หรือตัดสินใจอยู่ว่าการติว SAT ที่ The Planner เป็นอย่างไร ที่ The Planner Education นอกจากคุณครูทุกคนมีประสบการณ์การสอนมาหลายปี ทางสถาบันยังมีการพัฒนาความรู้ความสามารถของคุณครูผ่านการจัด teacher training และ exam workshop อย่างสม่ำเสมออีกด้วย สถาบัน The Planner ไม่เพียงแต่เน้นการเรียนการสอนที่มีคุณภาพตรงตามข้อสอบแล้ว ทางสถาบันยังมีพี่ๆ Educational consultants ที่เชี่ยวชาญในเรื่องการให้คำปรึกษา แนะแนว วางแผนการเตรียมตัวเข้ามหาวิทยาลัยอีกด้วย

ข้อมูลที่ควรรู้ก่อนสอบและเรียน SAT

Digital SAT Test คือ การสอบรูปแบบใหม่ล่าสุดของ SAT จากเดิมที่เคยจัดสอบในรูปแบบกระดาษ หรือ Paper-Based SAT Test ให้มาเป็นการทดสอบผ่านแอปพลิเคชัน Bluebook บนอุปกรณ์ เช่น Tablet, Notebook ซึ่งทำให้มีความแม่นยำ รวดเร็ว และสะดวกในการสอบมากกว่า ข้อสอบ Digital SAT จะทำการทดสอบความรู้ใน 2 พาร์ท ได้แก่ SAT Math (Mathematics Reasoning) และ SAT English (Evidence-Based Reading and Writing) โดยคะแนนสอบ Digital SAT ของน้อง ๆ จะสามารถใช้ยื่นเพื่อเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัยหลักสูตรนานาชาติได้ ทั้งในและต่างประเทศ

 1. SAT English – Evidence-Based Reading & Writing มีการเปลี่ยนแปลง ดังนี้ • ในพาร์ท Reading ความยาว Passage จะสั้นลง (ยาวไม่เกิน 150 คำ) • อ่าน Passage สั้น ๆ แล้วเลือกตอบ 1 ข้อ (จากเดิมที่ 1 Passage ยาว ๆ ต้องใช้ตอบหลายข้อ) • ไม่มีเนื้อหา History • มีเนื้อหาเกี่ยวกับ Poem (บทกลอน, บทกวี) เพิ่มเข้ามา • จากที่ความยาว Passage สั้นลง จำนวนข้อสอบน้อยลง ทำให้เวลาในการทำข้อสอบสั้นลงไปด้วย เหลือเพียง 1 ชั่วโมง 04 นาที
 1. SAT Mathematical Reasoning มีการเปลี่ยนแปลง ดังนี้ • ใช้หัวข้อเนื้อหาสอบเดิม (มีแปลกใหม่มาบ้างแต่ไม่มาก และไม่เกินความคาดหมาย) • สามารถใช้เครื่องคิดเลขได้ทุกข้อ (มี Graphing Calculator อยู่ในแอปพลิเคชันสอบให้อยู่แล้ว แต่จะเอาเครื่องคิดเลขส่วนตัวมาเองก็ได้ แต่ต้องเป็นแบบที่ได้รับอนุญาต) • โจทย์ปัญหาจะกระชับ และอ่านง่ายมากขึ้น • ข้อสอบ Grid-ins (เติมคำตอบ) สามารถตอบติดลบได้ • จากความกระชับของโจทย์ และมีการใช้เครื่องคิดเลขช่วยได้หมด ทำให้เวลาในการทำข้อสอบสั้นลงไปด้วย เหลือเพียง 1 ชั่วโมง 10 นาที
 1. มีเวลาสอบขึ้นให้ที่หน้าจอ ไม่ต้องพะวงกับนาฬิกาข้อมือของตัวเองแล้ว
 1. Digital SAT เป็นข้อสอบแบบ Adaptive Testing ถ้าเราทำคะแนนในข้อสอบชุดแรกได้เยอะ ชุดข้อสอบถัดไปจะท้าทายขึ้น (ความยากตาม performance ของผู้สอบ) รวมถึงข้อสอบแต่ละคนจะไม่เหมือนกัน
 1. มีการแทรกข้อสอบที่ไม่คิดคะแนนไว้ด้วย (Pretest Questions) โดยใน SAT Eng จะมีแทรกไว้ 4 ข้อ และ SAT Math จะมีแทรกไว้อีก 4 ข้อ (เป็นการสุ่มแทรก ไม่มีการบอกว่าเป็นข้อไหน)
 1. ความเสี่ยงและโอกาสพลาดเพิ่มขึ้น จากการเปลี่ยนมาเป็นการสอบในคอมพิวเตอร์หรือแท็บเล็ต เช่น • แบตเตอรี่หมด (ควรชาร์จให้เต็มก่อนเข้าสอบ และควรมี Power Bank หรือแบตเตอรี่สำรองเอาไว้) • เครื่องค้าง หรือข้อมูลเต็ม • อินเตอร์เน็ต/ไวไฟหลุด • ถึงแม้แอปพลิเคชันสอบ Digital SAT จะ save คำตอบให้อัตโนมัติอยู่แล้ว กรณีเน็ตหลุดหรือแบตหมดก็กลับมาทำต่อได้ ข้อมูลไม่หาย แต่น้อง ๆ จะเสียเวลาในการจัดการปัญหาแทน เพราะขณะที่น้อง ๆ เข้าสอบใหม่ “เวลาสอบก็จะยังนับอยู่ ไม่หยุดให้นะ”
 1. ขอออกไปเข้าห้องน้ำในเวลาที่อนุญาตได้ แต่เวลาสอบก็จะเดินต่อไป ไม่หยุดให้เช่นกัน
 2. แม้จะสอบด้วยแอปพลิเคชันบนคอมพิวเตอร์ แต่ก็ยังต้องไปสอบที่สนามสอบจริง และมีเจ้าหน้าที่คอยควบคุมเหมือนเดิม
 3. ผลคะแนนสอบที่ได้รับจะมีอายุใช้งานได้ 2 ปี และสามารถกลับมาสอบได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งเหมือนเดิม

สนามสอบหรือศูนย์สอบ Digital SAT มีให้น้อง ๆ เลือกลงสมัครสอบใน จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ ปทุมธานี นครปฐม ระยอง ชลบุรี ภูเก็ต เชียงใหม่ และเชียงราย ในการเรียน Digital SAT ที่ The Planner Education ทุกรูปแบบคลาส น้อง ๆ จะได้เรียนรู้เนื้อหาการสอบ SAT แบบเจาะลึก และได้เตรียมความพร้อมด้านเทคนิคสำหรับการพิชิตคะแนนสอบที่คาดหวัง และในส่วนของคอร์สเรียน SAT แบบกลุ่มที่สถาบัน The Planner ในแต่ละกลุ่มเรียนจะมีการจำกัดจำนวนนักเรียนให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม เพื่อให้น้อง ๆ ทุกคนสามารถโฟกัสเนื้อหาได้อย่างทั่วถึง และมีประสิทธิภาพมากที่สุด คุณครูที่สอน Digital SAT ที่ The Planner Education มีประสบการณ์การสอน SAT ทุกคน และทุกคอร์สเรียน SAT จะมีการประเมินความสามารถของน้อง ๆ นักเรียนอย่างละเอียดเป็นรายบุคคล เพื่อให้น้อง ๆ รู้ว่ามีจุดไหนที่ตนต้องเน้นย้ำ ทบทวน หรือฝึกฝนให้มากขึ้นก่อนไปสอบจริง และเพื่อให้คุณครูได้ช่วยเหลือน้อง ๆ ให้พัฒนาความสามารถของตัวเองให้ไปถึงเป้าหมายได้อย่างเต็มที่ นอกจากที่ทางสถาบันยังมีบริการแบบ ONE STOP SERVICE ที่เข้ามาช่วยอำนวยความสะดวกและให้คำปรึกษากับน้อง ๆ ตั้งแต่เริ่มต้นติวสอบ จนสอบ SAT ผ่าน และยื่นคะแนนเข้ามหาวิทยาลัยในฝันได้ ด้วยเหตุผลเหล่านี้ ที่สถาบัน The Planner จึงมีน้อง ๆ นักเรียนที่ประสบความสำเร็จ สอบผ่านได้คะแนนสูง และสอบเข้ามหาวิทยาลัยที่ต้องการได้เป็นจำนวนมาก

Bluebook คือ แอปพลิเคชันที่ผู้สอบ Digital SAT ต้องดาวน์โหลดเอาไว้ใช้ฝึกฝนและทดสอบในวันสอบจริง โดยจะรองรับกับอุปกรณ์ที่เป็น Mac และ Windows, iPads และ Chromebook เท่านั้น ไม่รองรับกับอุปกรณ์ที่เป็น Android และแนะนำว่าน้อง ๆ ทุกคนที่กำลังจะไปสอบ SAT ควรดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Bluebook และทดสอบการเข้าระบบมาก่อนให้เรียบร้อย เพื่อที่จะได้ไม่เสียเวลาในช่วงเวลาสอบ และป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการทดสอบนั่นเอง Bluebook ดียังไง? แอปพลิเคชัน Bluebook จะค่อนข้างมีความแม่นยำในการทำแบบทดสอบมากกว่าแบบกระดาษ ช่วยลดการทุจริตในห้องสอบ และยังสามารถช่วยให้น้อง ๆ รับผลการสอบเร็วขึ้น ภายใน 7 วัน และหากอินเตอร์เน็ตน้อง ๆ ไม่เสถียรหรืออุปกรณ์เกิดแบตหมดขณะสอบ น้อง ๆ ก็จะสามารถกลับมาทำต่อได้อีก โดยที่คำตอบก่อนหน้าของน้อง ๆ ไม่หายไป Bluebook มี Feature อะไรโดดเด่น? 1.) มีโปรแกรมเครื่องคิดเลข: น้อง ๆ สามารถกดใช้งานบนหน้าจอระหว่างการสอบได้เลย “ทุกข้อ” แต่สำหรับน้อง ๆ ที่สอบด้วยแท็บเล็ต อาจจะมีข้อเสียเล็กน้อย เพราะเครื่องคิดเลขนี้จะมีขนาดค่อนข้างเล็ก และอาจจะกดไม่ถนัดมือเท่ากับการสอบด้วยแล็บท็อป 2.) มี Highlighter Pen: อยากเน้นบทความ Reading หรือ Writing ตรงไหน หรือจะเน้น Main Idea อะไรก็ทำได้ง่ายขึ้น 3.) แนบสูตร Math มาให้เลย: ใคจำสูตร Math ไม่แม่น น้อง ๆ สามารถกดปุ่มดูสูตรได้ทันที โดยไม่ต้องพลิกข้อสอบไปดูสูตรเหมือนแบบกระดาษ ซึ่งจะช่วยให้ประหยัดเวลาไปได้เยอะ 4.) ตัด Choice ที่คาดว่าจะผิดได้: ข้อไหนไม่ใช่ ขีดทับได้เลย ซึ่งจะช่วยให้น้อง ๆ มองภาพรวมของคำตอบได้ง่ายขึ้น 5.) มีโปรแกรม Notepad: สายขี้ลืม จดโน้ต ทดเลข หมดกังวลทันที เพราะน้อง ๆ สามารถพิมพ์สิ่งที่ต้องโน้ตไว้บนหน้าจอขณะทำข้อสอบได้เลย 6.) Mark และแจ้งเตือนข้อที่ยังไม่ได้ทำ: เพื่อช่วยให้น้อง ๆ สามารถข้ามไปทำข้อที่ถนัดก่อนได้ และไม่ลืมกลับมาทำข้อที่ยังไม่ได้ทำ ซึ่งจะช่วยลดโอกาสการเสียคะแนนโดยไม่รู้ตัวไปได้เยอะ 7.) มีนาฬิกาจับเวลาให้: สำหรับน้อง ๆ ที่กังวลว่าตัวเองจะทำข้อสอบช้า หรือเอาแต่ก้มมองดูนาฬิกาข้อมือจนลืมโฟกัสข้อสอบ ทาง Bluebook จะมีนาฬิกาขึ้นที่หน้าจอของน้อง ๆ โดยเวลานั้นจะนับถอยหลังไปเรื่อย ๆ ไม่หยุด จนหมดเวลาทดสอบ 

น้อง ๆ สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Bluebook ได้ที่ https://bluebook.app.collegeboard.org/ ขั้นตอนการติดตั้งและเปิดใช้งาน 1.) เปิดโฟลเดอร์ Downloads และดับเบิลคลิกที่ Bluebook Setup 0.9.129.exe ซึ่งจะสร้างทางลัดไปยังแอปพลิเคชันบนเดสก์ท็อปของน้อง ๆ ในทันที 2.) เปิดแอปพลิเคชันจากหน้าเดสก์ท็อปของน้อง ๆ โดยให้ดับเบิลคลิกที่ทางลัด (ไอคอนรูปดาว) 3.) กดปุ่มยืนยันเมื่อเห็นข้อความถามว่า “คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการเปิดแอป” แล้วคลิกเปิด 4.) กด Log In เพื่อเข้าสู่ระบบ 5.) การดำเนินการเป็นอันเสร็จสิ้น น้อง ๆ สามารถปิดหน้าต่างและเข้าระบบแอปพลิเคชันในครั้งต่อไปได้เลย

เหตุผลที่ต้องเรียน SAT @The Planner
เน้นประเมินผลเป็นรายบุคคล
เน้นคุณภาพ ไม่เน้นปริมาณ
นักเรียนจะได้เจอทุกรูปแบบคำถามของ SAT
มีเทคนิคในการวิเคราะห์โจทย์และตอบคำถามให้ถูก
มีแนวข้อสอบที่นักเรียนจำเป็นต้องรู้
ติดตามและอัพเดทข้อมูล SAT อยู่เสมอ
กลุ่มเล็ก สอนสด และสนุก
ช่วยวางแผนตั้งแต่การเรียนจนสอบเสร็จและยื่นคะแนน
เดินทางสะดวก ติด bts ชิดลม ประตูที่ 4
ราคาสมเหตุสมผล

ติดต่อสอบถามคอร์สการเรียน SAT ได้ที่ 095-726-2666 หรือ LINE: @theplanner