เรียน SAT ที่ไหนดีให้ได้คะแนนสูง เรียน SAT คืออะไร?ที่นี่มีคำตอบ

 
คลาสเรียน SAT ที่ The Planner

คลาสเรียน SAT ที่ The Planner จะเน้นประเมินผลเป็นรายบุคคล เพื่อนักเรียนจะได้รู้ว่าตัวเองมีจุดไหนที่อ่อนและสามารถแก้ไขปรับปรุงได้ตรงจุดที่สุด คลาสเรียน SAT ของ เดอะแพลนเนอร์จะเน้นเป็นคลาสเรียนที่ไม่ใหญ่ เพื่อที่จะประเมินผลของนักเรียนได้ตามจุดประสงค์หลัก การเรียน SAT เช่นนี้พิสูจน์ได้แล้วว่านักเรียนสามารถเพิ่มคะแนนสอบของตนเองได้ คลาสเรียน SAT ที่ The Planner มีทั้งคลาส เรียนเดี่ยว เรียนคู่ เรียนกลุ่ม หรือจัดกลุ่มมาเอง

Digital SAT
ติวสรุปเนื้อหา SAT ทุก topic พร้อมทำ practice จากข้อสอบจริง
 • เรียนเนื้อหาสอบครบทุก topic
 • เรียนด้วย Digital SAT อัปเดทล่าสุด
 • เรียนวิธีตอบไว ตอบแม่นยำ
 • ตะลุยโจทย์ยากง่ายทุกรูปแบบ
 • มี mock test เพื่อประเมินคะแนน
 • สอนสด แก้จุดอ่อนรายบุคคล
 • ครูทุกคนจบตรง ประสบการณ์สูง
 • 1400+ ทำได้จริง ที่ The Planner
Digital SAT
ติวสรุปเนื้อหา SAT ทุก topic พร้อมทำ practice จากข้อสอบจริง
 • เรียนเนื้อหาสอบครบทุก topic
 • เรียนด้วย Digital SAT อัปเดทล่าสุด
 • เรียนวิธีตอบไว ตอบแม่นยำ
 • ตะลุยโจทย์ยากง่ายทุกรูปแบบ
 • มี mock test เพื่อประเมินคะแนน
 • สอนสด แก้จุดอ่อนรายบุคคล
 • ครูทุกคนจบตรง ประสบการณ์สูง
 • 1400+ ทำได้จริง ที่ The Planner
OUR STUDENTS
OUR STUDENTS

Move

SAT Math 800/800

Immi

SAT Math 780/800 SAT English 700/800

Chino

SAT Math 800/800 SAT English 680/800

Ant

SAT Math 790/800

Jr

SAT Math 700/800 SAT English 670/800

Win

SAT Math 800/800 SAT English 700/800

Congratulations !
น้องกระปุก สอบ Digital SAT ได้ 1450
Congratulations !
น้องกระปุก สอบ Digital SAT ได้ 1450
ตารางเรียน
SAT Weekend (ON-SITE)
SAT Weekend (ON-SITE) START END TIMETABLE
ROUND 1 13 JAN 24 21 APR 24 Download
ROUND 2 24 FEB 24 26 MAY 24 Download
ROUND 3 23 MAR 24 4 AUG 24 Download
ROUND 4 22 JUN 24 29 SEP 24 Download
ROUND 5 31 AUG 24 1 DEC 24 Download
ตารางเรียน
SAT Weekend (ON-SITE)
START – END TIMETABLE
13 JAN – 21 APR 24 Download
24 FEB – 26 MAY 24 Download
23 MAR – 4 AUG 24 Download
22 JUN – 29 SEP 24 Download
31 AUG – 1 DEC 24 Download
ตารางเรียน
SAT Weekday (ONLINE)
SAT Weekday (ONLINE) START END TIMETABLE
ROUND 1 12 JAN 24 25 APR 24 Download
ROUND 2 4 MAR 24 30 MAY 24 Download
ROUND 4 1 APR 24 8 AUG 24 Download
ROUND 5 24 JUN 24 26 SEP 24 Download
ROUND 6 7 AUG 24 31 OCT 24 Download
ROUND 7 9 SEP 24 4 DEC 24 Download
ตารางเรียน
SAT Weekday (ONSITE)
SAT Weekday (ON-SITE) START END TIMETABLE
ROUND 3 26 MAR 24 3 MAY 24 Download
Test date 24 Aug 24 4 JUL 24 6 AUG 24 Download
Test date 2 Nov 24 14 OCT 24 25 OCT 24 Download
ตารางเรียน
SAT Weekday (ONLINE)
START – END TIMETABLE
12 JAN – 25 APR 24 Download
4 MAR – 30 MAY 24 Download
1 APR – 8 AUG 24 Download
24 JUN – 26 SEP 24 Download
7 AUG – 31 OCT 24 Download
9 SEP – 4 DEC 24 Download
ตารางเรียน
SAT Weekday (ONSITE)
START – END TIMETABLE
26 Mar – 3 May 24 Download
4 July – 6 Aug 24 Download
14 Oct – 25 Oct 24 Download
ตารางเรียน
SAT Fast Track
SAT Fast Track START END TIMETABLE
Test Date 24 Aug 2024 8 Aug 2024 23 Aug 2024 Download
Test Date 5 Oct 2024 16 Sep 2024 1 Oct 2024 Download
Test Date 2 Nov 2024 28 Oct 2024 1 Nov 2024 Download
Test Date 7 Dec 2024 19 Nov 2024 4 Dec 2024 Download
ตารางเรียน
SAT Fast Track
Test Date TIMETABLE
24 Aug 2024 Download
5 Oct 2024 Download
2 Nov 2024 Download
7 Dec 2024 Download

ติดต่อสอบถามคอร์สการเรียน SAT ได้ที่ 095-726-2666 หรือ LINE: @theplanner

ติดต่อสอบถามคอร์สการเรียน SAT ได้ที่ 095-726-2666 หรือ LINE: @theplanner

คอร์สติว SAT Package
CONTENT + PAPER + FAST TRACK
 1. เรียน SAT กลุ่ม (Group)
 2. เรียน SAT เดี่ยว (One-on-One)
 3. เรียน SAT คู่ (Semi)
 4. เรียน SAT จัดกลุ่มมา (Private Group)
เรียนกลุ่ม
68,500/คอร์ส
 • ครอบคลุมเนื้อหาสอบทุก Topic
 • ตะลุยโจทย์ครบทุกรูปแบบ
 • สอนตรงตาม Digital SAT
 • ฟรี Mock Test เสมือนจริงก่อนสอบ
 • บริการครบ ลงสอบ ติดตามผล
 • ช่วยวางแผนเข้ามหาวิทยาลัย
เรียนเดี่ยว
1,370/ชั่วโมง
 • ครอบคลุมเนื้อหาสอบทุก Topic
 • ตะลุยโจทย์ครบทุกรูปแบบ
 • สอนตรงตาม Digital SAT
 • ฟรี Mock Test เสมือนจริงก่อนสอบ
 • บริการครบ ลงสอบ ติดตามผล
 • ช่วยวางแผนเข้ามหาวิทยาลัย
 • เลือกเวลาเรียนได้ตามต้องการ
 • ขาดเรียน ชดเชยได้
เรียนคู่
1,000/ชั่วโมง
 • ครอบคลุมเนื้อหาสอบทุก Topic
 • ตะลุยโจทย์ครบทุกรูปแบบ
 • สอนตรงตาม Digital SAT
 • ฟรี Mock Test เสมือนจริงก่อนสอบ
 • บริการครบ ลงสอบ ติดตามผล
 • ช่วยวางแผนเข้ามหาวิทยาลัย
 • เลือกเวลาเรียนได้ตามต้องการ
 • ขาดเรียน ชดเชยได้
จัดกลุ่มมา
850/ชั่วโมง
 • ครอบคลุมเนื้อหาสอบทุก Topic
 • ตะลุยโจทย์ครบทุกรูปแบบ
 • สอนตรงตาม Digital SAT
 • ฟรี Mock Test เสมือนจริงก่อนสอบ
 • บริการครบ ลงสอบ ติดตามผล
 • ช่วยวางแผนเข้ามหาวิทยาลัย
 • เลือกเวลาเรียนได้ตามต้องการ
 • ขาดเรียน ชดเชยได้

ติดต่อสอบถามคอร์สการเรียน SAT ได้ที่ 095-726-2666 หรือ LINE: @theplanner

SAT PAPER PRACTICE (ตะลุยโจทย์)
TEST DATE START END TIMETABLE
4 NOV + 2 DEC 2023 1 OCT 2023 29 OCT 2023 Download
2 DEC 2023 29 OCT 2023 26 NOV 2023 Download
2 DEC 2023 8 NOV 2023 1 DEC 2023 Download
SAT PAPER PRACTICE (ตะลุยโจทย์)
TEST DATE TIMETABLE
4 NOV + 2 DEC 2023 Download
2 DEC 2023 Download
2 DEC 2023 Download

คอร์สเรียน SAT (เนื้อหา) ที่ The Planner จะเป็นการสอนเนื้อหาทั้งหมดที่มีในข้อสอบโดยเฉพาะเนื้อหาสำคัญที่ออกสอบซึ่งทางทีมคุณครูจะมีการอัพเดทข้อสอบในทุกๆรอบ ทำการวิเคราะห์และสรุปเนื้อหาสำคัญทั้งหมดที่มีในข้อสอบอย่างละเอียด นอกเหนือจากนั้นคอร์สเรียน SAT (เนื้อหา) นี้จะเน้นการตีโจทย์ให้แตกเพราะที่ผ่านมาอุปสรรคที่นักเรียนส่วนใหญ่พบเจอนั้นคือ การตีโจทย์ไม่ออกส่งผลให้เข้าใจโจทย์ข้อนั้นๆผิดไป เนื่องจากการตีโจทย์เพื่อหาคำตอบให้ถูกต้องนั้นไม่ง่ายและสำคัญเป็นอย่างมากในการสอบ SAT คอร์สเรียน SAT (เนื้อหา) จึงถูกพัฒนาขึ้นเพื่อให้ตอบโจทย์นักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดโดยมีจุดเป้าหมายให้นักเรียน SAT ที่เรียนคอร์สนี้ได้รับเนื้อหาทั้งหมดที่อัพเดทและเพิ่มความสามารถในการเข้าใจคำถามเพื่อคำตอบที่ถูกต้อง ตาม course syllabus การเรียน SAT ที่ทางสถาบันได้ออกแบบไว้นั้น ทีมคุณครูติว SAT ได้วิเคราะห์และวางแผนออกมาเป็นจำนวนชั่วโมงที่จำเป็นต่อการเรียน SAT เพื่อให้ครอบคลุมเนื้อหาทั้งหมดและส่วนที่สำคัญของการสอบ SAT โดยจะแบ่งออกเป็น 2 พาร์ทด้วยกัน คอร์สเรียน SAT เนื้อหานี้จึงเหมาะสำหรับนักเรียนที่ต้องการรู้ scope เนื้อหาของข้อสอบ SAT ความลึกของเนื้อหา วิธีการตีโจทย์ เทคนิคการตอบให้ถูก หรือสำหรับนักเรียนที่ต้องการทบทวนรายละเอียดเนื้อหาทุกอย่างที่จำเป็นในการสอบ

คอร์สติว SAT

ติว SAT คอร์ส CONTENT (เนื้อหา)

1. คอร์สติว SAT Math (Content) – 40 ชั่วโมง
2. คอร์สติว SAT English (Content) – 40 ชั่วโมง

คอร์สเรียน SAT Content (เนื้อหา) ที่ The Planner จะเป็นคอร์สที่สอนเนื้อหาทั้งหมดที่มีในข้อสอบ Digital SAT โดยเฉพาะเนื้อหาสำคัญที่ออกสอบทุกรอบ ซึ่งทางทีมคุณครูจะมีการอัปเดตข้อสอบและทำการสรุปเนื้อหาสำคัญทั้งหมดที่มีในข้อสอบอย่างละเอียด เน้นทำความเข้าใจเนื้อหาตั้งแต่ขั้นพื้นฐาน ฝึกวิเคราะห์และตีความโจทย์ทุกรูปแบบ คอร์สเรียน SAT Content (เนื้อหา) จึงถูกพัฒนาขึ้นเพื่อให้ตอบโจทย์นักเรียนที่ต้องการหาที่ติว SAT โดยมีจุดมุ่งหมายให้นักเรียน SAT ที่ The Planner ได้เรียนเนื้อหาทุกหัวข้อที่อัปเดตและเพิ่มความสามารถในการตีโจทย์อย่างรวดเร็วและแม่นยำ เพื่อตอบคำถามได้อย่างถูกต้อง คอร์สเรียน SAT Content (เนื้อหา) เหมาะสำหรับนักเรียนที่ยังไม่มีพื้นฐาน หรือต้องการรู้ scope เนื้อหาของข้อสอบ Digital SAT จะได้เรียนทั้งวิธีการตีโจทย์ และเทคนิคการคิดคำตอบให้ไว หรือสำหรับนักเรียนที่กำลังหาที่ติว SAT เพื่อทบทวนรายละเอียดเนื้อหาทั้งหมดที่จำเป็นในการสอบ SAT

หากกำลังหาที่ติวเรียน SAT ที่ไหนดี ที่ติวด้วยข้อสอบ SAT รอบล่าสุด เพื่อที่จะได้ฝึกเทคนิคที่ต้องใช้อย่างถูกต้องและแม่นยำ โจทย์ที่ใช้เรียนมีโอกาสเจอในข้อสอบรอบถัดไปมากที่สุด คอร์สติว SAT Content (เนื้อหา) ตอบโจทย์สำหรับนักเรียนที่ไม่มีพื้นฐาน ทั้ง 2 วิชา รวมทั้งหมด 80 ชั่วโมง จัดเต็มเนื้อหาพร้อมตะลุยโจทย์แน่นอน

เรียนกลุ่ม
45,800/คอร์ส
 • ครอบคลุมเนื้อหาสอบทุก Topic
 • ตะลุยโจทย์ครบทุกรูปแบบ
 • สอนตรงตาม Digital SAT
 • บริการครบ ลงสอบ ติดตามผล
 • ช่วยวางแผนเข้ามหาวิทยาลัย
เรียนเดี่ยว
1,370/ชั่วโมง
 • ครอบคลุมเนื้อหาสอบทุก Topic
 • ตะลุยโจทย์ครบทุกรูปแบบ
 • สอนตรงตาม Digital SAT
 • บริการครบ ลงสอบ ติดตามผล
 • ช่วยวางแผนเข้ามหาวิทยาลัย
เรียนคู่
1,000/ชั่วโมง
 • ครอบคลุมเนื้อหาสอบทุก Topic
 • ตะลุยโจทย์ครบทุกรูปแบบ
 • สอนตรงตาม Digital SAT
 • บริการครบ ลงสอบ ติดตามผล
 • ช่วยวางแผนเข้ามหาวิทยาลัย
จัดกลุ่มมา
850/ชั่วโมง
 • ครอบคลุมเนื้อหาสอบทุก Topic
 • ตะลุยโจทย์ครบทุกรูปแบบ
 • สอนตรงตาม Digital SAT
 • บริการครบ ลงสอบ ติดตามผล
 • ช่วยวางแผนเข้ามหาวิทยาลัย

เรียน SAT คอร์ส PAPER PRACTICE (ตะลุยโจทย์)

1. คอร์สติว SAT Math (Paper Practice) – 20 ชั่วโมง
2. คอร์สติว SAT English (Paper Practice) – 20 ชั่วโมง

คอร์สเรียน SAT – Paper Practice จะเป็นคอร์สตะลุยโจทย์จาก Digital SAT และ โจทย์จาก SAT past paper ไม่ต่ำกว่า 48 ชุด ที่สถาบัน The Planner รวบรวมและจัดทำไว้ ทางทีมคุณครูที่ The Planner ได้ออกแบบคอร์สติว SAT – Paper Practice ซึ่งจะเน้นสอนวิธีทำข้อสอบให้แม่นยำและเทคนิคการทำข้อสอบที่จำเป็น เพื่อสอนในคอร์สเรียน SAT นี้โดยเฉพาะ ข้อสอบ Digital SAT เป็นข้อสอบที่ต้องใช้ความรวดเร็วในการทำข้อสอบอย่างมาก ดังนั้นน้อง ๆ จึงจำเป็นต้องเรียนวิธีการทำข้อสอบ SAT ให้ไว แม่นยำ และรอบคอบ เพื่อให้ได้คะแนน SAT สูงตามที่คาดหวังไว้

คอร์สเรียน SAT – Paper Practice เหมาะสำหรับนักเรียนที่มีพื้นฐานที่ได้เรียนทุก topic ตาม scope เนื้อหาของ Digital SAT มาแล้ว หรือได้เรียนคอร์สติว SAT Content (เนื้อหา) จนเสร็จสิ้นหมดทุกหัวข้อแล้ว และต้องการเรียนรู้วิธีทำแต่ละข้อเพื่อให้ได้คำตอบที่แม่นยำ เทคนิคเพิ่มความไว ความรอบคอบ และฝึกทำโจทย์หลากหลายรูปแบบเพื่อให้ไปสอบและได้คะแนนเพิ่มมากขึ้น สำหรับใช้ยื่นเข้ามหาวิทยาลัยที่ตั้งใจ

เรียนกลุ่ม
27,800/คอร์ส
 • ตะลุยโจทย์ยากง่ายครบทุกรูปแบบ
 • เรียนด้วยโจทย์ครบทุก Topic
 • เรียนเทคนิคเพิ่มความไว ความแม่นยำ
 • ฟรี Mock Test เสมือนจริงก่อนสอบ
 • บริการครบ ลงสอบ ติดตามผล
 • ช่วยงานแผนเข้ามหาวิทยาลัย
เรียนเดี่ยว
1,370/ชั่วโมง
 • ตะลุยโจทย์ยากง่ายครบทุกรูปแบบ
 • เรียนด้วยโจทย์ครบทุก Topic
 • เรียนเทคนิคเพิ่มความไว ความแม่นยำ
 • ฟรี Mock Test เสมือนจริงก่อนสอบ
 • บริการครบ ลงสอบ ติดตามผล
 • ช่วยงานแผนเข้ามหาวิทยาลัย
เรียนคู่
1,000/ชั่วโมง
 • ตะลุยโจทย์ยากง่ายครบทุกรูปแบบ
 • เรียนด้วยโจทย์ครบทุก Topic
 • เรียนเทคนิคเพิ่มความไว ความแม่นยำ
 • ฟรี Mock Test เสมือนจริงก่อนสอบ
 • บริการครบ ลงสอบ ติดตามผล
 • ช่วยงานแผนเข้ามหาวิทยาลัย
จัดกลุ่มมา
850/ชั่วโมง
 • ตะลุยโจทย์ยากง่ายครบทุกรูปแบบ
 • เรียนด้วยโจทย์ครบทุก Topic
 • เรียนเทคนิคเพิ่มความไว ความแม่นยำ
 • ฟรี Mock Test เสมือนจริงก่อนสอบ
 • บริการครบ ลงสอบ ติดตามผล
 • ช่วยงานแผนเข้ามหาวิทยาลัย

ติดต่อสอบถามคอร์สการเรียน SAT ได้ที่ 095-726-2666 หรือ LINE: @theplanner

เรียน SAT คอร์ส FAST TRACK 20 HRS

1. คอร์สติว SAT Math (Fast Track) – 10 ชั่วโมง
2. คอร์สติว SAT English (Fast Track) – 10 ชั่วโมง

คอร์สเรียน SAT Fast Track 20 ชั่วโมง จะเป็นคอร์สเน้นเทคนิคลัด เจาะลึกโจทย์ทุกข้อ ทุกรูปแบบ เก็บครบทุกรายละเอียดข้อสอบ SAT ภายใน 20 ชั่วโมง ทั้งวิชาติว SAT Math และ SAT English น้อง ๆ จะได้ตะลุยโจทย์จาก Digital SAT รอบอัปเดตล่าสุด สดใหม่ ไม่ซ้ำ นอกจากนักเรียนจะได้ติวโจทย์ทุกข้อ ทุกรูปแบบแล้ว ก็จะได้โฟกัสเน้น ๆ ไปที่คำถามที่ออกสอบบ่อย ติวสอบ SAT เพื่อพัฒนาครบทุกทักษะอย่างตรงจุด และสามารถนำไปต่อยอดทั้งในวิชา Math และ English ได้อีกด้วย ภายในระยะเวลาสั้น ๆ เพียง 20 ชั่วโมง ได้เรียนเจาะลึกเทคนิคครบทุกข้อ และสามารถอัปคะแนนให้สูงขึ้นได้

คอร์สเรียน SAT Fast Track 20 ชั่วโมง เหมาะสำหรับนักเรียนที่มีพื้นฐานมาก่อนแล้ว ได้เรียนทุก topic ตาม scope เนื้อหาของ Digital SAT หรือได้เรียนคอร์สติว SAT Content (เนื้อหา) และ SAT Paper Practice จนเสร็จสิ้นหมดแล้วทุกหัวข้อ หรือคนที่มีพื้นฐาน แต่มีระยะเวลาจำกัดในการเตรียมตัวติวสอบ SAT และต้องการเน้นเทคนิคทำโจทย์ ในคลาสจะมีคำแนะนำเสริมจากคุณครูผู้เชี่ยวชาญ ได้รู้เทคนิคเพิ่มเติมในโจทย์ทุก ๆ ข้อที่ออกสอบ

เรียนกลุ่ม
11,900/คอร์ส
 • เจาะลึกเทคนิคโจทย์ทุกข้อ
 • เรียนด้วยโจทย์จริงครบทุก Topic
 • เรียนเทคนิคเพิ่มความไว ตอบแม่น
 • ฝึกใช้สูตรที่ออกสอบบ่อย
 • ฟรี Mock Test เสมือนจริงก่อนสอบ
 • บริการครบ ลงสอบ ติดตามผล
 • ช่วยวางแผนเข้ามหาวิทยาลัย
เรียนเดี่ยว
1,370/ชั่วโมง
 • เจาะลึกเทคนิคโจทย์ทุกข้อ
 • เรียนด้วยโจทย์จริงครบทุก Topic
 • เรียนเทคนิคเพิ่มความไว ตอบแม่น
 • ฝึกใช้สูตรที่ออกสอบบ่อย
 • ฟรี Mock Test เสมือนจริงก่อนสอบ
 • บริการครบ ลงสอบ ติดตามผล
 • ช่วยวางแผนเข้ามหาวิทยาลัย
เรียนคู่
1,000/ชั่วโมง
 • เจาะลึกเทคนิคโจทย์ทุกข้อ
 • เรียนด้วยโจทย์จริงครบทุก Topic
 • เรียนเทคนิคเพิ่มความไว ตอบแม่น
 • ฝึกใช้สูตรที่ออกสอบบ่อย
 • ฟรี Mock Test เสมือนจริงก่อนสอบ
 • บริการครบ ลงสอบ ติดตามผล
 • ช่วยวางแผนเข้ามหาวิทยาลัย
จัดกลุ่มมา
850/ชั่วโมง
 • เจาะลึกเทคนิคโจทย์ทุกข้อ
 • เรียนด้วยโจทย์จริงครบทุก Topic
 • เรียนเทคนิคเพิ่มความไว ตอบแม่น
 • ฝึกใช้สูตรที่ออกสอบบ่อย
 • ฟรี Mock Test เสมือนจริงก่อนสอบ
 • บริการครบ ลงสอบ ติดตามผล
 • ช่วยวางแผนเข้ามหาวิทยาลัย

ติดต่อสอบถามคอร์สการเรียน SAT ได้ที่ 095-726-2666 หรือ LINE: @theplanner

รายละเอียดการติว SAT

คอร์สเรียน SAT – เนื้อหา (Content) ที่ The Planner น้อง ๆ จะได้เรียนเนื้อหา Digital SAT ที่ออกสอบครบทุก Topic โดยจะเริ่มติวตั้งแต่พื้นฐาน ไปจนถึงตะลุยโจทย์ทั้งจาก Practice tests และจากข้อสอบเก่าที่สถาบัน The Planner รวบรวมไว้มากกว่า 48 ชุด สอนโดยคุณครูที่มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์สูง คอร์สเรียน SAT เนื้อหา (Content) คอร์สติว SAT นี้จะครอบคลุมเนื้อหาที่ออกสอบให้ครบทุกหัวข้อ นักเรียนที่ไม่มีพื้นฐานก็สามารถเรียนได้ คอร์สนี้จะใช้ระยะเวลาในการเรียนทั้งหมด 80 ชั่วโมง โดยแบ่งเป็น 2 วิชา ดังนี้

 1. วิชา Math 40 ชั่วโมง
 2. วิชา English 40 ชั่วโมง

คอร์สติว SAT – ตะลุยโจทย์ (Paper Practice) คอร์สเรียน SAT นี้จะเน้นไปที่การทำข้อสอบให้ไว ให้แม่นยำ เทคนิคในการเพิ่มคะแนน คอร์สเรียน SAT แบบตะลุยโจทย์นี้ ใช้เวลาเรียนทั้งหมด 40 ชั่วโมง โดยแบ่งเป็น 2 วิชา ดังนี้

 1. วิชา Math 20 ชั่วโมง
 2. วิชา English 20 ชั่วโมง

และคอร์สติว SAT – FAST TRACK 20 HRS คอร์สเรียน SAT นี้จะเน้นเทคนิคในการทำโจทย์ทุกข้อ ทุกรูปแบบ สำหรับนักเรียนที่มีเวลาจำกัดในการเตรียมตัวสอบ SAT ใช้เวลาเรียนทั้งหมด 20 ชั่วโมง โดยแบ่งเป็น 2 วิชา ดังนี้

 1. วิชา Math 10 ชั่วโมง
 2. วิชา English 10 ชั่วโมง

การเรียน SAT ที่ The Planner คุณครูจะมีการประเมินผลน้อง ๆ เป็นรายบุคคล ไม่ว่าจะเรียน SAT เดี่ยวหรือเรียน SAT กลุ่ม เพื่อให้น้อง ๆ แต่ละคนได้รู้ว่าตัวเองมีจุดไหนที่ควรพัฒนาเพิ่มเติมหรือจุดไหนที่ควรแก้ไขปรับปรุง แถมน้อง ๆ ยังได้ทำ SAT Mock Test เสมือนจริงฟรีอีกด้วย คลาสเรียน SAT ที่เดอะ แพลนเนอร์ เป็นคลาสเรียนที่ขนาดไม่ใหญ่เกินไปจึงทำให้การเรียนการสอนทุกคลาสมีประสิทธิภาพ วัดผลได้ สำหรับน้อง ๆ ที่กำลังคิดว่าจะติว SAT ที่ไหนดี หรือตัดสินใจอยู่ว่าการติว SAT ที่ The Planner เป็นอย่างไร ที่ The Planner Education นอกจากคุณครูทุกคนมีประสบการณ์การสอนมาหลายปี ทางสถาบันยังมีการพัฒนาความรู้ความสามารถของคุณครูผ่านการจัด Teacher training และ Exam workshop อย่างสม่ำเสมอ สถาบัน The Planner ไม่เพียงแต่เน้นการเรียนการสอนที่มีคุณภาพตรงตามข้อสอบแล้ว ทางสถาบันยังมีพี่ ๆ Educational consultants ที่เชี่ยวชาญในเรื่องการให้คำปรึกษา แนะแนว วางแผนการเตรียมตัวเข้ามหาวิทยาลัยอีกด้วย

คอร์สติว SAT ที่ The Planner มี 3 แบบด้วยกัน ได้แก่

 1. คอร์สเรียน SAT – เนื้อหา (Content)
 2. คอร์สเรียน SAT – ตะลุยโจทย์ (Paper Practice)
 3. คอร์สเรียน SAT – FAST TRACK 20 HRS

ซึ่งแต่ละคอร์สเรียน SAT จะมีความแตกต่างกัน แบ่งไปตามจุดประสงค์ในการเรียนของนักเรียนแต่ละคน

 • น้อง ๆ ที่ไม่มีพื้นฐาน ไม่เคยสอบมาก่อน หรือต้องการติวเพื่ออัปคะแนนเพิ่ม คอร์ส Content + Paper Practice จะช่วยให้น้อง ๆ ได้ทั้งปรับพื้นฐานความรู้ที่ใช้ในการสอบ SAT จากข้อสอบชุดล่าสุด ได้เรียนรู้ครบทุก Topic ที่ออกสอบบ่อย พร้อมทั้งยังได้ตะลุยโจทย์กว่า 48 ชุด เพื่อให้คุ้นชินกับข้อสอบมากที่สุด และไปสอบได้อย่างมั่นใจมากขึ้นแม้จะเป็นการสอบ SAT ครั้งแรก
 • ส่วนน้อง ๆ ที่มีพื้นฐานมาก่อนแล้ว และมีเวลาจำกัดในการเตรียมตัว ต้องการติวเน้นเรื่องเทคนิคล้วน ๆ ที่ใช้ในการสอบ SAT และฝึกทำ Past paper อัปเดตล่าสุด คอร์สติว SAT FAST TRACK 20 HRS ก็จะเหมาะกับน้อง ๆ มากที่สุด

ทั้งนี้หากสมัครติว SAT ที่ The Planner น้อง ๆ จะได้ทำ SAT Mock Test ฟรี ก่อนสอบอีกด้วย ข้อสอบจะใกล้เคียงกับข้อสอบจริงมาก ๆ เพื่อที่น้อง ๆ จะได้คุ้นชินกับสถานการณ์ในห้องสอบจริง จะมีการจับเวลาจริง และผลจะออกทันที ซึ่งจะเป็นการประเมินความรู้ความเข้าใจของตัวเองจากสิ่งที่ได้เรียนไปอีกด้วย

คอร์สติว SAT PAPER PRACTICE VS FAST TRACK?

คอร์สติว SAT PAPER PRACTICE และ FAST TRACK จะมีส่วนที่เหมือนกันตรงที่ทั้ง 2 คอร์สติวนี้จะเน้นไปที่การทำโจทย์ ตะลุยโจทย์ทุกรูปแบบ เพื่อที่เวลาไปสอบนักเรียนจะได้คุ้นชินกับระบบข้อสอบ SAT มากที่สุด ถ้าหากคนที่ไม่เคยไปสอบ SAT มาก่อน แล้วมาลงเรียนคอร์สติว SAT ที่ The Planner อย่างไรก็ไม่พลาดโอกาสที่จะได้ลองจับข้อสอบจริงอย่างแน่นอน คอร์สติวนี้จะช่วยลดความตื่นเต้นของน้อง ๆ เวลาไปสอบของจริงได้

ส่วนข้อแตกต่างระหว่าง 2 คอร์สติว SAT จะมีดังนี้

 • คอร์สติว SAT PAST PAPER จะเน้นสอนวิธีทำข้อสอบให้แม่นยำ และเทคนิคการทำข้อสอบที่จำเป็น ข้อสอบ Digital SAT เป็นข้อสอบที่ต้องใช้ความรวดเร็วในการทำข้อสอบอย่างมาก ดังนั้นน้อง ๆ จึงจำเป็นต้องเรียนวิธีการทำข้อสอบให้ไว แม่นยำ และรอบคอบ เพื่อให้ได้คะแนน SAT สูงตามที่คาดหวังไว้

เหมาะสำหรับนักเรียนที่มีพื้นฐานที่ได้เรียนทุก topic ตาม scope เนื้อหาของ Digital SAT มาแล้ว หรือได้เรียนคอร์สติว SAT Content (เนื้อหา) จนเสร็จสิ้นหมดทุกหัวข้อแล้ว และต้องการเรียนรู้วิธีทำแต่ละข้อเพื่อให้ได้คำตอบที่แม่นยำ เทคนิคเพิ่มความไว ความรอบคอบ และฝึกทำโจทย์หลากหลายรูปแบบเพื่ออัปคะแนนมากขึ้น

 • คอร์สติว SAT FAST TRACK จะเป็นคอร์สเน้นเทคนิคลัด เจาะลึกโจทย์ทุกข้อ ทุกรูปแบบ เก็บครบทุกรายละเอียดข้อสอบ SAT ภายใน 20 ชั่วโมง ทั้งวิชาติว SAT Math และ SAT English นอกจากนักเรียนจะได้ติวโจทย์ทุกข้อ ทุกรูปแบบแล้ว ก็จะได้โฟกัสเน้น ๆ ไปที่คำถามที่ออกสอบบ่อย ติวสอบ SAT เพื่อพัฒนาครบทุกทักษะอย่างตรงจุด และสามารถนำไปต่อยอดทั้งในวิชา Math และ English ได้อีกด้วย

เหมาะสำหรับนักเรียนที่มีพื้นฐานมาก่อนแล้ว แต่มีระยะเวลาจำกัดในการเตรียมตัวติวสอบ SAT และต้องการเน้นเทคนิคทำโจทย์ ในคลาสจะมีคำแนะนำเสริมจากคุณครูผู้เชี่ยวชาญ ได้รู้เทคนิคเพิ่มเติมในโจทย์ทุก ๆ ข้อที่ออกสอบ

 • ฟรี SAT Mock Test เสมือนจริงก่อนสอบ
 • เทคนิควิเคราะห์โจทย์และตอบคำถามให้ถูก
 • ทริคลัดประหยัดเวลา ตอบอย่างแม่นยำ
 • ช่วยวางแผนการเรียนจนสอบเสร็จ และยื่นคะแนน
 • ติดตามและอัปเดตข้อมูล SAT อยู่เสมอ
 • เดินทางสะดวก ติด BTS ชิดลม ทางออก 4
 • ได้เจอทุกรูปแบบคำถามของ SAT
 • กลุ่มเล็ก สอนสด ประเมินผลรายบุคคล

หากน้อง ๆ กำลัง หาที่ติว SAT ที่ไหนดี ทำไมต้อง The Planner คอร์สติว SAT ที่ The Planner Education จะเน้นเทคนิคที่จำเป็นในการนำไปสอบโดยเฉพาะ คุณครูที่ The Planner จะเก็บหมดทุกปัญหาที่ผู้สอบ SAT เคยเจอ และแก้ปัญหานั้นด้วยเทคนิคเฉพาะ นอกจากจะสามารถตอบคำถามถูกต้องและแม่นยำแล้ว ยังประหยัดเวลาในการทำข้อสอบได้อีกด้วย โดยคุณครูจะสอนจากข้อสอบ Past paper ที่อัปเดตล่าสุดเท่านั้น เพื่อให้มั่นใจว่าน้อง ๆ ที่มาเรียนคอร์ส SAT ได้คุ้นเคยกับโจทย์ก่อนไปสอบจริง

ข้อมูลที่ควรรู้ก่อนสอบและเรียน SAT

Digital SAT Test คือ การสอบรูปแบบใหม่ล่าสุดของ SAT จากเดิมที่เคยจัดสอบในรูปแบบกระดาษ หรือ Paper-Based SAT Test ให้มาเป็นการทดสอบผ่านแอปพลิเคชัน Bluebook บนอุปกรณ์ เช่น Tablet, Notebook ซึ่งทำให้มีความแม่นยำ รวดเร็ว และสะดวกในการสอบมากกว่า ข้อสอบ Digital SAT จะทำการทดสอบความรู้ใน 2 พาร์ท ได้แก่ SAT Math (Mathematics Reasoning) และ SAT English (Evidence-Based Reading and Writing) โดยคะแนนสอบ Digital SAT ของน้อง ๆ จะสามารถใช้ยื่นเพื่อเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัยหลักสูตรนานาชาติได้ ทั้งในและต่างประเทศ

 1. SAT English – Evidence-Based Reading & Writing มีการเปลี่ยนแปลง ดังนี้ • ในพาร์ท Reading ความยาว Passage จะสั้นลง (ยาวไม่เกิน 150 คำ) • อ่าน Passage สั้น ๆ แล้วเลือกตอบ 1 ข้อ (จากเดิมที่ 1 Passage ยาว ๆ ต้องใช้ตอบหลายข้อ) • ไม่มีเนื้อหา History • มีเนื้อหาเกี่ยวกับ Poem (บทกลอน, บทกวี) เพิ่มเข้ามา • จากที่ความยาว Passage สั้นลง จำนวนข้อสอบน้อยลง ทำให้เวลาในการทำข้อสอบสั้นลงไปด้วย เหลือเพียง 1 ชั่วโมง 04 นาที
 1. SAT Mathematical Reasoning มีการเปลี่ยนแปลง ดังนี้ • ใช้หัวข้อเนื้อหาสอบเดิม (มีแปลกใหม่มาบ้างแต่ไม่มาก และไม่เกินความคาดหมาย) • สามารถใช้เครื่องคิดเลขได้ทุกข้อ (มี Graphing Calculator อยู่ในแอปพลิเคชันสอบให้อยู่แล้ว แต่จะเอาเครื่องคิดเลขส่วนตัวมาเองก็ได้ แต่ต้องเป็นแบบที่ได้รับอนุญาต) • โจทย์ปัญหาจะกระชับ และอ่านง่ายมากขึ้น • ข้อสอบ Grid-ins (เติมคำตอบ) สามารถตอบติดลบได้ • จากความกระชับของโจทย์ และมีการใช้เครื่องคิดเลขช่วยได้หมด ทำให้เวลาในการทำข้อสอบสั้นลงไปด้วย เหลือเพียง 1 ชั่วโมง 10 นาที
 1. มีเวลาสอบขึ้นให้ที่หน้าจอ ไม่ต้องพะวงกับนาฬิกาข้อมือของตัวเองแล้ว
 1. Digital SAT เป็นข้อสอบแบบ Adaptive Testing ถ้าเราทำคะแนนในข้อสอบชุดแรกได้เยอะ ชุดข้อสอบถัดไปจะท้าทายขึ้น (ความยากตาม performance ของผู้สอบ) รวมถึงข้อสอบแต่ละคนจะไม่เหมือนกัน
 1. มีการแทรกข้อสอบที่ไม่คิดคะแนนไว้ด้วย (Pretest Questions) โดยใน SAT Eng จะมีแทรกไว้ 4 ข้อ และ SAT Math จะมีแทรกไว้อีก 4 ข้อ (เป็นการสุ่มแทรก ไม่มีการบอกว่าเป็นข้อไหน)
 1. ความเสี่ยงและโอกาสพลาดเพิ่มขึ้น จากการเปลี่ยนมาเป็นการสอบในคอมพิวเตอร์หรือแท็บเล็ต เช่น • แบตเตอรี่หมด (ควรชาร์จให้เต็มก่อนเข้าสอบ และควรมี Power Bank หรือแบตเตอรี่สำรองเอาไว้) • เครื่องค้าง หรือข้อมูลเต็ม • อินเตอร์เน็ต/ไวไฟหลุด • ถึงแม้แอปพลิเคชันสอบ Digital SAT จะ save คำตอบให้อัตโนมัติอยู่แล้ว กรณีเน็ตหลุดหรือแบตหมดก็กลับมาทำต่อได้ ข้อมูลไม่หาย แต่น้อง ๆ จะเสียเวลาในการจัดการปัญหาแทน เพราะขณะที่น้อง ๆ เข้าสอบใหม่ “เวลาสอบก็จะยังนับอยู่ ไม่หยุดให้นะ”
 1. ขอออกไปเข้าห้องน้ำในเวลาที่อนุญาตได้ แต่เวลาสอบก็จะเดินต่อไป ไม่หยุดให้เช่นกัน
 2. แม้จะสอบด้วยแอปพลิเคชันบนคอมพิวเตอร์ แต่ก็ยังต้องไปสอบที่สนามสอบจริง และมีเจ้าหน้าที่คอยควบคุมเหมือนเดิม
 3. ผลคะแนนสอบที่ได้รับจะมีอายุใช้งานได้ 2 ปี และสามารถกลับมาสอบได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งเหมือนเดิม

สนามสอบหรือศูนย์สอบ Digital SAT มีให้น้อง ๆ เลือกลงสมัครสอบใน จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ ปทุมธานี นครปฐม ระยอง ชลบุรี ภูเก็ต เชียงใหม่ และเชียงราย ในการเรียน Digital SAT ที่ The Planner Education ทุกรูปแบบคลาส น้อง ๆ จะได้เรียนรู้เนื้อหาการสอบ SAT แบบเจาะลึก และได้เตรียมความพร้อมด้านเทคนิคสำหรับการพิชิตคะแนนสอบที่คาดหวัง และในส่วนของคอร์สเรียน SAT แบบกลุ่มที่สถาบัน The Planner ในแต่ละกลุ่มเรียนจะมีการจำกัดจำนวนนักเรียนให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม เพื่อให้น้อง ๆ ทุกคนสามารถโฟกัสเนื้อหาได้อย่างทั่วถึง และมีประสิทธิภาพมากที่สุด คุณครูที่สอน Digital SAT ที่ The Planner Education มีประสบการณ์การสอน SAT ทุกคน และทุกคอร์สเรียน SAT จะมีการประเมินความสามารถของน้อง ๆ นักเรียนอย่างละเอียดเป็นรายบุคคล เพื่อให้น้อง ๆ รู้ว่ามีจุดไหนที่ตนต้องเน้นย้ำ ทบทวน หรือฝึกฝนให้มากขึ้นก่อนไปสอบจริง และเพื่อให้คุณครูได้ช่วยเหลือน้อง ๆ ให้พัฒนาความสามารถของตัวเองให้ไปถึงเป้าหมายได้อย่างเต็มที่ นอกจากที่ทางสถาบันยังมีบริการแบบ ONE STOP SERVICE ที่เข้ามาช่วยอำนวยความสะดวกและให้คำปรึกษากับน้อง ๆ ตั้งแต่เริ่มต้นติวสอบ จนสอบ SAT ผ่าน และยื่นคะแนนเข้ามหาวิทยาลัยในฝันได้ ด้วยเหตุผลเหล่านี้ ที่สถาบัน The Planner จึงมีน้อง ๆ นักเรียนที่ประสบความสำเร็จ สอบผ่านได้คะแนนสูง และสอบเข้ามหาวิทยาลัยที่ต้องการได้เป็นจำนวนมาก

Bluebook คือ แอปพลิเคชันที่ผู้สอบ Digital SAT ต้องดาวน์โหลดเอาไว้ใช้ฝึกฝนและทดสอบในวันสอบจริง โดยจะรองรับกับอุปกรณ์ที่เป็น Mac และ Windows, iPads และ Chromebook เท่านั้น ไม่รองรับกับอุปกรณ์ที่เป็น Android และแนะนำว่าน้อง ๆ ทุกคนที่กำลังจะไปสอบ SAT ควรดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Bluebook และทดสอบการเข้าระบบมาก่อนให้เรียบร้อย เพื่อที่จะได้ไม่เสียเวลาในช่วงเวลาสอบ และป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการทดสอบนั่นเอง Bluebook ดียังไง? แอปพลิเคชัน Bluebook จะค่อนข้างมีความแม่นยำในการทำแบบทดสอบมากกว่าแบบกระดาษ ช่วยลดการทุจริตในห้องสอบ และยังสามารถช่วยให้น้อง ๆ รับผลการสอบเร็วขึ้น ภายใน 7 วัน และหากอินเตอร์เน็ตน้อง ๆ ไม่เสถียรหรืออุปกรณ์เกิดแบตหมดขณะสอบ น้อง ๆ ก็จะสามารถกลับมาทำต่อได้อีก โดยที่คำตอบก่อนหน้าของน้อง ๆ ไม่หายไป Bluebook มี Feature อะไรโดดเด่น? 1.) มีโปรแกรมเครื่องคิดเลข: น้อง ๆ สามารถกดใช้งานบนหน้าจอระหว่างการสอบได้เลย “ทุกข้อ” แต่สำหรับน้อง ๆ ที่สอบด้วยแท็บเล็ต อาจจะมีข้อเสียเล็กน้อย เพราะเครื่องคิดเลขนี้จะมีขนาดค่อนข้างเล็ก และอาจจะกดไม่ถนัดมือเท่ากับการสอบด้วยแล็บท็อป 2.) มี Highlighter Pen: อยากเน้นบทความ Reading หรือ Writing ตรงไหน หรือจะเน้น Main Idea อะไรก็ทำได้ง่ายขึ้น 3.) แนบสูตร Math มาให้เลย: ใคจำสูตร Math ไม่แม่น น้อง ๆ สามารถกดปุ่มดูสูตรได้ทันที โดยไม่ต้องพลิกข้อสอบไปดูสูตรเหมือนแบบกระดาษ ซึ่งจะช่วยให้ประหยัดเวลาไปได้เยอะ 4.) ตัด Choice ที่คาดว่าจะผิดได้: ข้อไหนไม่ใช่ ขีดทับได้เลย ซึ่งจะช่วยให้น้อง ๆ มองภาพรวมของคำตอบได้ง่ายขึ้น 5.) มีโปรแกรม Notepad: สายขี้ลืม จดโน้ต ทดเลข หมดกังวลทันที เพราะน้อง ๆ สามารถพิมพ์สิ่งที่ต้องโน้ตไว้บนหน้าจอขณะทำข้อสอบได้เลย 6.) Mark และแจ้งเตือนข้อที่ยังไม่ได้ทำ: เพื่อช่วยให้น้อง ๆ สามารถข้ามไปทำข้อที่ถนัดก่อนได้ และไม่ลืมกลับมาทำข้อที่ยังไม่ได้ทำ ซึ่งจะช่วยลดโอกาสการเสียคะแนนโดยไม่รู้ตัวไปได้เยอะ 7.) มีนาฬิกาจับเวลาให้: สำหรับน้อง ๆ ที่กังวลว่าตัวเองจะทำข้อสอบช้า หรือเอาแต่ก้มมองดูนาฬิกาข้อมือจนลืมโฟกัสข้อสอบ ทาง Bluebook จะมีนาฬิกาขึ้นที่หน้าจอของน้อง ๆ โดยเวลานั้นจะนับถอยหลังไปเรื่อย ๆ ไม่หยุด จนหมดเวลาทดสอบ 

น้อง ๆ สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Bluebook ได้ที่ https://bluebook.app.collegeboard.org/ ขั้นตอนการติดตั้งและเปิดใช้งาน 1.) เปิดโฟลเดอร์ Downloads และดับเบิลคลิกที่ Bluebook Setup 0.9.129.exe ซึ่งจะสร้างทางลัดไปยังแอปพลิเคชันบนเดสก์ท็อปของน้อง ๆ ในทันที 2.) เปิดแอปพลิเคชันจากหน้าเดสก์ท็อปของน้อง ๆ โดยให้ดับเบิลคลิกที่ทางลัด (ไอคอนรูปดาว) 3.) กดปุ่มยืนยันเมื่อเห็นข้อความถามว่า “คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการเปิดแอป” แล้วคลิกเปิด 4.) กด Log In เพื่อเข้าสู่ระบบ 5.) การดำเนินการเป็นอันเสร็จสิ้น น้อง ๆ สามารถปิดหน้าต่างและเข้าระบบแอปพลิเคชันในครั้งต่อไปได้เลย

เหตุผลที่ต้องเรียน SAT @The Planner
เน้นประเมินผลเป็นรายบุคคล
เน้นคุณภาพ ไม่เน้นปริมาณ
นักเรียนจะได้เจอทุกรูปแบบคำถามของ SAT
มีเทคนิคในการวิเคราะห์โจทย์และตอบคำถามให้ถูก
มีแนวข้อสอบที่นักเรียนจำเป็นต้องรู้
ติดตามและอัพเดทข้อมูล SAT อยู่เสมอ
กลุ่มเล็ก สอนสด และสนุก
ช่วยวางแผนตั้งแต่การเรียนจนสอบเสร็จและยื่นคะแนน
เดินทางสะดวก ติด bts ชิดลม ประตูที่ 4
ราคาสมเหตุสมผล

ติดต่อสอบถามคอร์สการเรียน SAT ได้ที่ 095-726-2666 หรือ LINE: @theplanner