เรียน SAT ที่ไหนดีให้ได้คะแนนสูง

SAT

การเรียน SAT ที่ THE PLANNER

คลาสเรียน SAT ที่ The Planner จะเน้นประเมินผลเป็นรายบุคคล เพื่อนักเรียนจะได้รู้ว่าตัวเองมีจุดไหนที่อ่อนและสามารถแก้ไขปรับปรุงได้ตรงจุดที่สุด คลาสเรียน SAT ของ เดอะแพลนเนอร์จะเน้นเป็นคลาสเรียนที่ไม่ใหญ่ เพื่อที่จะประเมินผลของนักเรียนได้ตามจุดประสงค์หลัก การเรียน SAT เช่นนี้พิสูจน์ได้แล้วว่านักเรียนสามารถเพิ่มคะแนนสอบของตนเองได้ คลาสเรียน SAT ที่  The Planner มีทั้งคลาส เรียนเดี่ยว เรียนกลุ่ม หรือจัดกลุ่มมาเอง และถูกแบ่งออกเป็น 2 แบบด้วยกันคือ

ตารางคอร์สเรียน SAT แบบกลุ่ม

COURSE START END TIMETABLE
SAT #เนื้อหา 26 JAN 19 3 MAR 19 Download
SAT #เนื้อหา 16 MAR 19 28 APR 19 Download
 1. คอร์สเรียนเนื้อหา

คอร์สเรียน SAT (เนื้อหา) ที่ The Planner จะเป็นการสอนเนื้อหาทั้งหมดที่มีในข้อสอบโดยเฉพาะเนื้อหาสำคัญที่ออกสอบซึ่งทางทีมคุณครูจะมีการอัพเดทข้อสอบในทุกๆรอบ ทำการวิเคราะห์และสรุปเนื้อหาสำคัญทั้งหมดที่มีในข้อสอบอย่างละเอียด นอกเหนือจากนั้นคอร์สเรียน SAT (เนื้อหา) นี้จะเน้นการตีโจทย์ให้แตกเพราะที่ผ่านมาอุปสรรคที่นักเรียนส่วนใหญ่พบเจอนั้นคือ การตีโจทย์ไม่ออกส่งผลให้เข้าใจโจทย์ข้อนั้นๆผิดไป

เนื่องจากการตีโจทย์เพื่อหาคำตอบให้ถูกต้องนั้นไม่ง่ายและสำคัญเป็นอย่างมากในการสอบ SAT คอร์สเรียน SAT (เนื้อหา) จึงถูกพัฒนาขึ้นเพื่อให้ตอบโจทย์นักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดโดยมีจุดเป้าหมายให้นักเรียน SAT ที่เรียนคอร์สนี้ได้รับเนื้อหาทั้งหมดที่อัพเดทและเพิ่มความสามารถในการเข้าใจคำถามเพื่อคำตอบที่ถูกต้อง

ตาม course syllabus การเรียน SAT ที่ทางสถาบันได้ออกแบบไว้นั้น ทีมคุณครูติว SAT ได้วิเคราะห์และวางแผนออกมาเป็นจำนวนชั่วโมงที่จำเป็นต่อการเรียน SAT เพื่อให้ครอบคลุมเนื้อหาทั้งหมดและส่วนที่สำคัญของการสอบ SAT โดยจะแบ่งออกเป็น 2 พาร์ทด้วยกัน

sat_ged_head_img01

 • คอร์สเรียน SAT (English) – 30 ชั่วโมง
 • คอร์สเรียน SAT (Math) – 30 ชั่วโมง

คอร์สเรียน SAT เนื้อหานี้จึงเหมาะสำหรับนักเรียนที่ต้องการรู้ scope เนื้อหาของข้อสอบ SAT ความลึกของเนื้อหา วิธีการตีโจทย์ เทคนิคการตอบให้ถูก หรือสำหรับนักเรียนที่ต้องการทบทวนรายละเอียดเนื้อหาทุกอย่างที่จำเป็นในการสอบ

 1. คอร์สตะลุยโจทย์

อย่างที่เรารู้กันดีว่าข้อสอบ SAT นั้นเป็นข้อสอบที่ต้องใช้ความรวดเร็วในการทำข้อสอบและผู้สอบต้องมีพื้นฐานความรู้ภาษาอังกฤษในระดับนึง นักเรียนจึงต้องเรียนวิธีทำข้อสอบให้ไว เคล็ดลับต่างๆ และเทคนิคที่จำเป็นที่ต้องใช้ในการทำข้อสอบเพื่อให้ได้คะแนนที่สูงตามความคาดหวัง

สำหรับคอร์สเรียน SAT แบบตะลุยโจทย์นั้น ทางทีมคุณครูได้ออกแบบพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนและเทคนิคการทำข้อสอบที่จำเป็นเพื่อสอนในคอร์สนี้โดยเฉพาะ

คอร์สเรียน SAT (ตะลุยโจทย์) จึงเหมาะสำหรับนักเรียนที่รู้ scope เนื้อหาของ SAT หรือได้เรียนเนื้อหา SAT เสร็จสิ้นหมดทุกหัวข้อแล้ว และต้องการเรียนรู้วิธีทำแต่ละข้อเพื่อให้ได้คำตอบที่แม่นยำ เทคนิคเพิ่มความไว และฝึกทำโจทย์หลากหลายรูปแบบเพื่อให้ได้คะแนนที่สูงมากขึ้น

หากต้องการเรียน SAT เฉพาะเจาะจงเนื้อหาที่ต้องการหรือลงไม่เต็มคอร์สเรียน SAT ที่สถาบันออกแบบไว้ก็สามารถแจ้งเพื่อจัดตารางเรียนได้ดังนี้

 • คอร์สเรียน SAT กลุ่มที่สถาบันจัดไว้
 • คอร์สเรียน SAT แบบเดี่ยว
 • คอร์สเรียน SAT แบบคู่
 • คอร์สเรียน SAT แบบจัดกลุ่มเพื่อนๆมา

และสามารถดูค่าเรียนได้ตามตารางด้านล่างนี้

รูปแบบการเรียน ราคา
เรียนเดี่ยว 1,000 บาท /ชั่วโมง
เรียนคู่ 650 บาท /ชั่วโมง
จัดกลุ่มมา 500 บาท /ชั่วโมง

Redesigned SAT (New SAT)

การเรียน SAT มีความสำคัญกับน้องๆที่ต้องการจะสอบเพื่อเรียนต่อในระดับอุดมศึกษาหลักสูตรนานาชาติทั้งในและต่างประเทศ เพราะต้องใช้คะแนนจากการสอบนี้ประกอบในการสมัคร ส่วนเกณฑ์คะแนนนั้นขึ้นอยู่กับแต่ละมหาวิทยาลัยและคณะว่าจะเลือกใช้คะแนนของส่วนไหนเท่าไหร่ ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2016 เป็นต้นไป ประเทศอเมริกาจะมีการเปลี่ยนข้อสอบ SAT เป็นข้อสอบแบบใหม่ (Redesigned SAT) แต่ในประเทศไทยการสอบแบบใหม่นี้จะถูกใช้ตั้งแต่รอบการสอบของเดือนพฤษภาคม 2016 เป็นต้นไป ดังนั้นการเรียน SAT ให้ได้ประสิทธิภาพก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบในการสอนให้ตรงกับข้อสอบใหม่ที่จะเปลี่ยนแปลงในรอบหน้าที่จะถึงนี้

รูปแบบข้อสอบ New SAT

คุณครูที่ The Planner Education ได้ทำการวิเคราะห์แนวข้อสอบในแต่ละส่วนเปรียบเทียบระหว่างแนวข้อสอบแบบเก่าและข้อสอบแบบใหม่เพื่อให้เห็นความแตกต่างไว้แล้ว การสอบ New SAT จะถูกแบ่งเป็น 2 ส่วนด้วยกันโดยแยก essay ออกมาต่างหาก (จากแบบเก่าที่มี 3 ส่วน) คือ

 1. Passage-based Reading & Writing Test
 • Reading และ Writing รวมอยู่ในชุดเดียวกัน (ไม่รวม essay) หากน้องคนไหนต้องยื่นผลคะแนนส่วน essay ด้วยจะต้องลงสอบต่างหาก
 • ข้อสอบในส่วนของ Reading จะมีการเปลี่ยนชุดคำศัพท์จากเดิมที่ค่อนข้างยากและบางทีไม่มีในpassage เลย เป็นคำศัพท์ที่พบเจอได้โดยทั่วไปและเกี่ยวข้องกับ passage นั้นๆ
 • ในส่วนของ Writing จะเป็นคำถามเกี่ยวกับ passage-based grammar โดยจะให้เลือกคำตอบที่เหมาะสมที่สุดจากchoice
 • จำนวนตัวเลือกจะลดลงจาก 5 ตัวเลือกเหลือ 4 ตัวเลือกเท่านั้น
 1. Math Test
 • Math Test จะถูกแบ่งเป็น 2 ส่วนด้วยกันคือ ส่วนที่ใช้เครื่องคิดเลขได้ และส่วนที่ใช้เครื่องคิดเลขไม่ได้
 • โจทย์ส่วนใหญ่จะยาวขึ้น เน้นการคิดวิเคราะห์และคำนวณไปในตัว
 • จำนวนตัวเลือกจะลดลงจาก 5 ตัวเลือกเหลือ 4 ตัวเลือกเช่นกัน

*** ในการทำข้อสอบแบบใหม่ทั้ง 2 ส่วนนี้ เมื่อตอบผิดจะไม่ถูกหักคะแนน

*** คะแนนที่จะได้คือ 200-800 ต่อหนึ่งพาร์ทและคะแนนเต็มของ 2 ส่วนคือ 1600

*** Essay (optional): ในส่วนของการเขียน essay นั้น การสอบ SAT แบบเดิมให้เวลาเขียนจาก topic ที่ได้มาโดยมีเวลา 25 นาที แต่ในการสอบ SAT แบบใหม่นี้ผู้สอบมีเวลา 50 นาทีโดยผู้สอบจะต้องวิเคราะห์ passage ที่ยาวถึง 600-700 คำแล้วเขียนอธิบาย

***การสอบ New SAT ในประเทศไทยจะถูกจัดสอบ 4 ครั้งต่อปีในเดือน มีนาคม พฤษภาคม ตุลาคม และ ธันวาคม โดยผลสอบ SAT จะมีอายุ 2 ปี

ตารางเปรียบเทียบจำนวนข้อและระยะเวลาในการทำข้อสอบ New SAT

sat_pic_1001
https://collegereadiness.collegeboard.org/sat/inside-the-test/compare-old-new-specifications

ในการเรียน SAT นั้น ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการสอบ SAT เพื่อให้ตนได้เตรียมความพร้อมสำหรับข้อสอบ ในส่วนของคลาสเรียน SAT แบบกลุ่มที่ The Planner เปิดสอนนั้นแต่ละกลุ่มจะจำกัดนักเรียนไม่มากเพื่อให้ทั่วถึงนักเรียนทุกคนและการเรียนมีคุณภาพที่สุด

คุณครูที่สอน SAT ที่ The Planner มีประสบการณ์การสอน SAT มาไม่ต่ำกว่า 5 ปีทุกคนและทุกคลาสจะมีการประเมินความสามารถของนักเรียนอย่างละเอียดเป็นรายบุคคล นักเรียนทุกคนจะสามารถรู้ว่ามีจุดไหนที่ตนต้องเน้นย้ำ ทบทวน หรือ ฝึกฝนให้มากขึ้น การกระทำเช่นนี้คุณครูจะสามารถช่วยให้นักเรียนพัฒนาความสามารถของตัวนักเรียนได้ และนี่คือหนึ่งในหลายๆเหตุผลที่สถาบัน THE PLANNER มีนักเรียนประสบความสำเร็จไปไม่น้อยและบอกต่อกันมากมาย


SAT Subj Test Planner

SAT (Subject Tests)

SAT (subject tests) เป็นข้อสอบวัดความถนัดในเชิงลึกของแต่ละวิชาซึ่งมาจาก5กลุ่มหลักๆ ได้แก่

 1. วิชาอังกฤษ (English: Literature)
 2. วิชาประวัติศาสตร์ (History: US History/World History)
 3. ภาษา (Languages)
 4. คณิตศาสตร์ (Math: Math Level 1/Math Level 2)
 5. วิทยาศาสตร์ (Science: Physics/Chemistry/Biology)

โดยมหาวิทยาลัยต่างๆที่เปิดหลักสูตรนานาชาติในประเทศไทยและต่างประเทศจะกำหนดเงื่อนไขการยื่นผลคะแนน ตัวอย่างเช่น ผู้ที่ต้องการศึกษาต่อในคณะวิศวกรรมศาสตร์ จะต้องใช้ผลคะแนน SAT (Subject Test) ของวิชาฟิสิกส์และคณิตศาสตร์ หรือ ผู้ที่ต้องการศึกษาต่อในคณะวิทยาศาสตร์ ทางมหาวิทยาลัยอาจจะกำหนดให้ยื่นผลคะแนนของวิชาเคมีหรือชีวะ

***คะแนนเต็มของ SAT (Subject Test) คือ 800 คะแนน

***การสอบ SAT (Subject Tests) จะถูกจัดขึ้น 5 ครั้งต่อปี คือ เดือนพฤษภาคม มิถุนายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม โดยผลสอบจะมีอายุ 2 ปี

การเรียน SAT (Subject Tests) ที่ THE PLANNER

คอร์สเรียน SAT (Subject Tests) ที่ทางสถาบันวางแผนไว้เพื่อให้ครอบคลุมเนื้อหาทั้งหมดควบคู่ไปกับการเรียนวิธีตอบคำถามเชิงลึกของวิชานั้นๆและรูปแบบคำถามที่หลากหลายที่เจอในข้อสอบ ทางสถาบันได้ออกแบบคอร์สเรียน SAT (Subject Tests) เพื่อให้ตอบโจทย์ของนักเรียนได้มากที่สุด ซึ่งแต่ละคอร์สเต็มของการเรียน SAT (Subject Tests) มีดังนี้

 • คอร์สเรียน SAT (Subject Tests) – 30 ชั่วโมง

รายวิชา SAT Subject Tests ที่ THE PLANNER เปิดสอนมีดังนี้

 1. Math Level 1
 2. Math Level 2
 3. Physics
 4. Chemistry
 5. Biology E/M
 6. Literature
 7. U.S. History
 8. World History

***ในส่วนของการเรียน SAT subject tests นั้น น้องๆสามารถติดต่อจัดคอร์สเรียนเดี่ยว เรียนเป็นคู่ จับกลุ่มมาเอง หรือเรียนกลุ่มที่สถาบันจัดไว้

รูปแบบการเรียน ราคา
เรียนเดี่ยว 1,000 บาท /ชั่วโมง
เรียนคู่ 650 บาท /ชั่วโมง
จัดกลุ่มมา 500 บาท /ชั่วโมง

เหตุผลที่ต้องเรียน SAT ที่ The Planner Education

 1. เน้นประเมินผลเป็นรายบุคคล
 2. เน้นคุณภาพ ไม่เน้นปริมาณ
 3. นักเรียนจะได้เจอทุกรูปแบบคำถามของ SAT
 4. มีเทคนิคในการวิเคราะห์โจทย์และตอบคำถามให้ถูก
 5. มีแนวข้อสอบที่นักเรียนจำเป็นต้องรู้
 6. ติดตามและอัพเดทข้อมูล SAT อยู่เสมอ
 7. กลุ่มเล็ก สอนสด และสนุก
 8. ช่วยวางแผนตั้งแต่การเรียนจนสอบเสร็จและยื่นคะแนน
 9. เดินทางสะดวก ติด bts ชิดลม ประตูที่ 4
 10. ราคาสมเหตุสมผล

ทุกคอร์สเรียนที่เดอะ แพลนเนอร์ จะถูกสอนโดยคุณครูที่มีความรู้เชิงลึกในรายวิชานั้นๆ มีประสบการณ์ตรงและถ่ายทอดได้เข้าใจง่าย สามารถสอบถามเรื่องคอร์สเรียน SAT และคอร์สเรียน SAT (Subject Tests) ได้ที่เบอร์ 02-253-2533, 095-726-2666, Line: @theplanner หรือเข้ามาคุยเพื่อวางแผนการเรียน SAT หรือคอร์สอื่นๆได้ที่สถาบัน The Planner Education

เพิ่มเพื่อน