เรียน SAT ที่ไหนดีให้ได้คะแนนสูง เรียน SAT คืออะไร?ที่นี่มีคำตอบ

เรียน SAT
 

คลาสเรียน SAT ที่ The Planner

 

คลาสเรียน SAT ที่ The Planner จะเน้นประเมินผลเป็นรายบุคคล เพื่อนักเรียนจะได้รู้ว่าตัวเองมีจุดไหนที่อ่อนและสามารถแก้ไขปรับปรุงได้ตรงจุดที่สุด คลาสเรียน SAT ของ เดอะแพลนเนอร์จะเน้นเป็นคลาสเรียนที่ไม่ใหญ่ เพื่อที่จะประเมินผลของนักเรียนได้ตามจุดประสงค์หลัก การเรียน SAT เช่นนี้พิสูจน์ได้แล้วว่านักเรียนสามารถเพิ่มคะแนนสอบของตนเองได้ คลาสเรียน SAT ที่ The Planner มีทั้งคลาส เรียนเดี่ยว เรียนคู่ เรียนกลุ่ม หรือจัดกลุ่มมาเอง

คลาสเรียน SAT ที่ The Planner จะเน้นประเมินผลเป็นรายบุคคล เพื่อนักเรียนจะได้รู้ว่าตัวเองมีจุดไหนที่อ่อนและสามารถแก้ไขปรับปรุงได้ตรงจุดที่สุด คลาสเรียน SAT ของ เดอะแพลนเนอร์จะเน้นเป็นคลาสเรียนที่ไม่ใหญ่ เพื่อที่จะประเมินผลของนักเรียนได้ตามจุดประสงค์หลัก การเรียน SAT เช่นนี้พิสูจน์ได้แล้วว่านักเรียนสามารถเพิ่มคะแนนสอบของตนเองได้ คลาสเรียน SAT ที่ The Planner มีทั้งคลาส เรียนเดี่ยว เรียนคู่ เรียนกลุ่ม หรือจัดกลุ่มมาเอง

OUR STUDENTS

Move

SAT Math
800/800

Immi

SAT Math
780/800
SAT English
700/800

Chino

SAT Chemistry
790/800
SAT Biology
780/800

Ant

SAT Math
790/800

Jr

SAT Math
700/800
SAT English
670/800

Win

SAT Physics
790/800
SAT Math II
800/800

ตารางคอร์สเรียน SAT แบบกลุ่ม WEEKEND (ON-SITE)

TEST DATE START END TIMETABLE
11 MAR+6 MAY 2023 21 JAN 2023 30 APR 2023 Download
6 MAY 2023 25 MAR 2023 30 APR 2023 Download
6 MAY+3 JUN 2023 4 MAR 2023 28 MAY 2023 Download
26 AUG 2023 13 MAY 2023 30 JUL 2023 Download
26 AUG +7 OCT 2023 25 JUN 2023 23 SEP 2023 Download
7 OCT +4 NOV 2023 29 JUL 2023 28 OCT 2023 Download
4 NOV +2 DEC 2023 2 SEP 2023 26 NOV 2023 Download
TEST DATE TIMETABLE
11 MAR+6 MAY 23 Download
6 MAY 23 Download
6 MAY+3 JUN 23 Download
26 AUG 23 Download
26 AUG +7 OCT 23 Download
7 OCT +4 NOV 23 Download
4 NOV +2 DEC 23 Download

ติดต่อสอบถามคอร์สการเรียน SAT ได้ที่เบอร์ 095-726-2666 หรือ LINE: @theplanner

*** หากต้องการเรียนเฉพาะคอร์สเนื้อหา หรือ เฉพาะคอร์ส PAST PAPER ให้สอบถามเจ้าหน้าที่แนะนำคอร์ส

คอร์สเนื้อหา SAT

คอร์สเนื้อหา

คอร์สเรียน SAT (เนื้อหา) ที่ The Planner จะเป็นการสอนเนื้อหาทั้งหมดที่มีในข้อสอบโดยเฉพาะเนื้อหาสำคัญที่ออกสอบซึ่งทางทีมคุณครูจะมีการอัพเดทข้อสอบในทุกๆรอบ ทำการวิเคราะห์และสรุปเนื้อหาสำคัญทั้งหมดที่มีในข้อสอบอย่างละเอียด นอกเหนือจากนั้นคอร์สเรียน SAT (เนื้อหา) นี้จะเน้นการตีโจทย์ให้แตกเพราะที่ผ่านมาอุปสรรคที่นักเรียนส่วนใหญ่พบเจอนั้นคือ การตีโจทย์ไม่ออกส่งผลให้เข้าใจโจทย์ข้อนั้นๆผิดไป

เนื่องจากการตีโจทย์เพื่อหาคำตอบให้ถูกต้องนั้นไม่ง่ายและสำคัญเป็นอย่างมากในการสอบ SAT คอร์สเรียน SAT (เนื้อหา) จึงถูกพัฒนาขึ้นเพื่อให้ตอบโจทย์นักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดโดยมีจุดเป้าหมายให้นักเรียน SAT ที่เรียนคอร์สนี้ได้รับเนื้อหาทั้งหมดที่อัพเดทและเพิ่มความสามารถในการเข้าใจคำถามเพื่อคำตอบที่ถูกต้อง

ตาม course syllabus การเรียน SAT ที่ทางสถาบันได้ออกแบบไว้นั้น ทีมคุณครูติว SAT ได้วิเคราะห์และวางแผนออกมาเป็นจำนวนชั่วโมงที่จำเป็นต่อการเรียน SAT เพื่อให้ครอบคลุมเนื้อหาทั้งหมดและส่วนที่สำคัญของการสอบ SAT โดยจะแบ่งออกเป็น 2 พาร์ทด้วยกัน

คอร์สเรียน SAT เนื้อหานี้จึงเหมาะสำหรับนักเรียนที่ต้องการรู้ scope เนื้อหาของข้อสอบ SAT ความลึกของเนื้อหา วิธีการตีโจทย์ เทคนิคการตอบให้ถูก หรือสำหรับนักเรียนที่ต้องการทบทวนรายละเอียดเนื้อหาทุกอย่างที่จำเป็นในการสอบ

ติดต่อสอบถามคอร์สการเรียน SAT ได้ที่เบอร์ 095-726-2666 หรือ LINE: @theplanner

*** หากต้องการเรียนเฉพาะคอร์สเนื้อหา หรือ เฉพาะคอร์ส Fast Track ให้สอบถามเจ้าหน้าที่แนะนำคอร์ส

Fast Track SAT

คอร์ส PAST PAPER

อย่างที่เรารู้กันดีว่าข้อสอบ SAT นั้นเป็นข้อสอบที่ต้องใช้ความรวดเร็วในการทำข้อสอบและผู้สอบต้องมีพื้นฐานความรู้ภาษาอังกฤษในระดับนึง นักเรียนจึงต้องเรียนวิธีทำข้อสอบให้ไว เคล็ดลับต่างๆ และเทคนิคที่จำเป็นที่ต้องใช้ในการทำข้อสอบเพื่อให้ได้คะแนนที่สูงตามความคาดหวัง

เดอะ แพลนเนอร์ จึงออกแบบคอร์สเรียน SAT แบบ PAST PAPER ซึ่งคอร์สนี้จะเรียนด้วย ข้อสอบเก่าโดยมีไม่ต่ำกว่า 24 ชุดที่เดอะแพลนเนอร์เท่านั้น ทางทีมคุณครูได้ออกแบบพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนและเทคนิคการทำข้อสอบที่จำเป็นเพื่อสอนในคอร์สนี้โดยเฉพาะ

คอร์สเรียน SAT (PAST PAPER) จึงเหมาะสำหรับนักเรียนที่รู้ scope เนื้อหาของ SAT หรือได้เรียนเนื้อหา SAT เสร็จสิ้นหมดทุกหัวข้อแล้ว และต้องการเรียนรู้วิธีทำแต่ละข้อเพื่อให้ได้คำตอบที่แม่นยำ เทคนิคเพิ่มความไว และฝึกทำโจทย์หลากหลายรูปแบบเพื่อให้ได้คะแนนที่สูงมากขึ้น

ติดต่อสอบถามคอร์สการเรียน SAT ได้ที่เบอร์ 095-726-2666 หรือ LINE: @theplanner

*** หากต้องการเรียนเฉพาะคอร์สเนื้อหา หรือ เฉพาะคอร์ส PAST PAPER ให้สอบถามเจ้าหน้าที่แนะนำคอร์ส

Redesigned SAT (New SAT)

การเรียน SAT มีความสำคัญกับน้องๆที่ต้องการจะสอบเพื่อเรียนต่อในระดับอุดมศึกษาหลักสูตรนานาชาติทั้งในและต่างประเทศ เพราะต้องใช้คะแนนจากการสอบนี้ประกอบในการสมัคร ส่วนเกณฑ์คะแนนนั้นขึ้นอยู่กับแต่ละมหาวิทยาลัยและคณะว่าจะเลือกใช้คะแนนของส่วนไหนเท่าไหร่ ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2016 เป็นต้นไป ประเทศอเมริกามีการเปลี่ยนข้อสอบ SAT เป็นข้อสอบแบบใหม่ (Redesigned SAT) แต่ในประเทศไทยการสอบแบบใหม่ถูกใช้ตั้งแต่รอบการสอบของเดือนพฤษภาคม 2016 เป็นต้นไป เดอะ แพลนเนอร์ พัฒนาคอร์สเรียน SAT อย่างต่อเนื่อง ให้ได้ประสิทธิภาพที่สุด และมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการสอนให้ตรงกับข้อสอบใหม่อย่างสม่ำเสมอ

รูปแบบข้อสอบ New SAT

 

คุณครูที่ The Planner Education ได้ทำการวิเคราะห์แนวข้อสอบในแต่ละส่วนเปรียบเทียบระหว่างแนวข้อสอบแบบเก่าและข้อสอบแบบใหม่เพื่อให้เห็นความแตกต่างไว้แล้ว การสอบ New SAT จะถูกแบ่งเป็น 2 ส่วนด้วยกันโดยแยก essay ออกมาต่างหาก (จากแบบเก่าที่มี 3 ส่วน) คือ

1. Passage-based Reading & Writing Test

  • Reading และ Writing รวมอยู่ในชุดเดียวกัน (ไม่รวม essay) หากน้องคนไหนต้องยื่นผลคะแนนส่วน essay ด้วยจะต้องลงสอบต่างหาก
  • ข้อสอบในส่วนของ Reading จะมีการเปลี่ยนชุดคำศัพท์จากเดิมที่ค่อนข้างยากและบางทีไม่มีในpassage เลย เป็นคำศัพท์ที่พบเจอได้โดยทั่วไปและเกี่ยวข้องกับ passage นั้นๆ
  • ในส่วนของ Writing จะเป็นคำถามเกี่ยวกับ passage-based grammar โดยจะให้เลือกคำตอบที่เหมาะสมที่สุดจากchoice
  • จำนวนตัวเลือกจะลดลงจาก 5 ตัวเลือกเหลือ 4 ตัวเลือกเท่านั้น

2. Math Test

  • Math Test จะถูกแบ่งเป็น 2 ส่วนด้วยกันคือ ส่วนที่ใช้เครื่องคิดเลขได้ และส่วนที่ใช้เครื่องคิดเลขไม่ได้
  • โจทย์ส่วนใหญ่จะยาวขึ้น เน้นการคิดวิเคราะห์และคำนวณไปในตัว
  • จำนวนตัวเลือกจะลดลงจาก 5 ตัวเลือกเหลือ 4 ตัวเลือกเช่นกัน

*** ในการทำข้อสอบแบบใหม่ทั้ง 2 ส่วนนี้ เมื่อตอบผิดจะไม่ถูกหักคะแนน

*** คะแนนที่จะได้คือ 200-800 ต่อหนึ่งพาร์ทและคะแนนเต็มของ 2 ส่วนคือ 1600

*** Essay (optional): ในส่วนของการเขียน essay นั้น การสอบ SAT แบบเดิมให้เวลาเขียนจาก topic ที่ได้มาโดยมีเวลา 25 นาที แต่ในการสอบ SAT แบบใหม่นี้ผู้สอบมีเวลา 50 นาทีโดยผู้สอบจะต้องวิเคราะห์ passage ที่ยาวถึง 600-700 คำแล้วเขียนอธิบาย

** หมายเหตุ: College Board ได้ประกาศยกเลิกการสอบ Essay และ SAT Subject Test หรือ SAT II เมื่อต้นปี 2021 โดยจัดสอบรอบสุดท้ายเมื่อเดือนมิถุนายน 2564

ตารางเปรียบเทียบจำนวนข้อและระยะเวลาในการทำข้อสอบ New SAT
Test SAT
https://collegereadiness.collegeboard.org/sat/inside-the-test/compare-old-new-specifications

ในการเรียน SAT นั้น ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการสอบ SAT เพื่อให้ตนได้เตรียมความพร้อมสำหรับข้อสอบ ในส่วนของคลาสเรียน SAT แบบกลุ่มที่ The Planner เปิดสอนนั้นแต่ละกลุ่มจะจำกัดนักเรียนไม่มากเพื่อให้ทั่วถึงนักเรียนทุกคนและการเรียนมีคุณภาพที่สุด

คุณครูที่สอน SAT ที่ The Planner มีประสบการณ์การสอน SAT มาไม่ต่ำกว่า 5 ปีทุกคนและทุกคลาสจะมีการประเมินความสามารถของนักเรียนอย่างละเอียดเป็นรายบุคคล นักเรียนทุกคนจะสามารถรู้ว่ามีจุดไหนที่ตนต้องเน้นย้ำ ทบทวน หรือ ฝึกฝนให้มากขึ้น การกระทำเช่นนี้คุณครูจะสามารถช่วยให้นักเรียนพัฒนาความสามารถของตัวนักเรียนได้ และนี่คือหนึ่งในหลายๆเหตุผลที่สถาบัน THE PLANNER มีนักเรียนประสบความสำเร็จไปไม่น้อยและบอกต่อกันมากมาย

ติดต่อสอบถามคอร์สการเรียน SAT ได้ที่เบอร์ 095-726-2666 หรือ LINE: @theplanner

เหตุผลที่ต้องเรียน SAT @The Planner

เน้นประเมินผลเป็นรายบุคคล

เน้นคุณภาพ ไม่เน้นปริมาณ

นักเรียนจะได้เจอทุกรูปแบบคำถามของ SAT

มีเทคนิคในการวิเคราะห์โจทย์และตอบคำถามให้ถูก

มีแนวข้อสอบที่นักเรียนจำเป็นต้องรู้

ติดตามและอัพเดทข้อมูล SAT อยู่เสมอ

กลุ่มเล็ก สอนสด และสนุก

ช่วยวางแผนตั้งแต่การเรียนจนสอบเสร็จและยื่นคะแนน

เดินทางสะดวก ติด bts ชิดลม ประตูที่ 4

ราคาสมเหตุสมผล

ติดต่อสอบถามคอร์สการเรียน SAT ได้ที่เบอร์ 095-726-2666 หรือ LINE: @theplanner

ทุกคอร์สเรียนที่เดอะ แพลนเนอร์ จะถูกสอนโดยคุณครูที่มีความรู้เชิงลึกในรายวิชานั้นๆ มีประสบการณ์ตรงและถ่ายทอดได้เข้าใจง่าย สามารถสอบถามเรื่องคอร์สเรียน SAT และคอร์สเรียน SAT (Subject Tests) ได้ที่เบอร์ 095-726-2666 หรือ LINE: @theplanner หรือเข้ามาคุยเพื่อวางแผนการเรียน SAT หรือคอร์สอื่นๆได้ที่สถาบัน The Planner Education

ติดต่อสอบถามคอร์สการเรียน SAT ได้ที่เบอร์ 095-726-2666 หรือ LINE: @theplanner