เรียน SAT ที่ไหนดีให้ได้คะแนนสูง

การเรียน SAT ที่ The Planner

 

คลาสเรียน SAT ที่ The Planner จะเน้นประเมินผลเป็นรายบุคคล เพื่อนักเรียนจะได้รู้ว่าตัวเองมีจุดไหนที่อ่อนและสามารถแก้ไขปรับปรุงได้ตรงจุดที่สุด คลาสเรียน SAT ของ เดอะแพลนเนอร์จะเน้นเป็นคลาสเรียนที่ไม่ใหญ่ เพื่อที่จะประเมินผลของนักเรียนได้ตามจุดประสงค์หลัก การเรียน SAT เช่นนี้พิสูจน์ได้แล้วว่านักเรียนสามารถเพิ่มคะแนนสอบของตนเองได้ คลาสเรียน SAT ที่ The Planner มีทั้งคลาส เรียนเดี่ยว เรียนกลุ่ม หรือจัดกลุ่มมาเอง และถูกแบ่งออกเป็น 2 แบบด้วยกันคือ

Move
SAT Math 800/800

Immi
SAT Math 780/800
SAT English 700/800

Chino
SAT Chemistry 790/800
SAT Biology 780/800

Ant
SAT Math 790/800

Jr
SAT Math 700/800
SAT English 670/800

Win
SAT Physics 790/800
SAT Math II 800/800

ตารางคอร์สเรียน SAT แบบกลุ่ม

COURSESTARTENDTIMETABLE
SAT #เนื้อหา29 JUN 1931 AUG 19Download
SAT #เนื้อหา24 AUG 1929 SEP 19Download
SAT #Fast track17 SEP 192 OCT 19Download
SAT #เนื้อหา26 OCT 191 DEC 19Download
SAT #Fast track19 NOV 194 DEC 19Download
SATTIMETABLE
29 JUN 19Download
24 AUG 19Download
17 SEP 19
fast track
Download
26 OCT 19Download
19 NOV 19
fast track
Download

คอร์สเนื้อหา

  • คอร์สเรียน SAT (English) – 30 ชั่วโมง
  • คอร์สเรียน SAT (Math) – 30 ชั่วโมง

คอร์สเรียน SAT (เนื้อหา) ที่ The Planner จะเป็นการสอนเนื้อหาทั้งหมดที่มีในข้อสอบโดยเฉพาะเนื้อหาสำคัญที่ออกสอบซึ่งทางทีมคุณครูจะมีการอัพเดทข้อสอบในทุกๆรอบ ทำการวิเคราะห์และสรุปเนื้อหาสำคัญทั้งหมดที่มีในข้อสอบอย่างละเอียด นอกเหนือจากนั้นคอร์สเรียน SAT (เนื้อหา) นี้จะเน้นการตีโจทย์ให้แตกเพราะที่ผ่านมาอุปสรรคที่นักเรียนส่วนใหญ่พบเจอนั้นคือ การตีโจทย์ไม่ออกส่งผลให้เข้าใจโจทย์ข้อนั้นๆผิดไป

เนื่องจากการตีโจทย์เพื่อหาคำตอบให้ถูกต้องนั้นไม่ง่ายและสำคัญเป็นอย่างมากในการสอบ SAT คอร์สเรียน SAT (เนื้อหา) จึงถูกพัฒนาขึ้นเพื่อให้ตอบโจทย์นักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดโดยมีจุดเป้าหมายให้นักเรียน SAT ที่เรียนคอร์สนี้ได้รับเนื้อหาทั้งหมดที่อัพเดทและเพิ่มความสามารถในการเข้าใจคำถามเพื่อคำตอบที่ถูกต้อง

ตาม course syllabus การเรียน SAT ที่ทางสถาบันได้ออกแบบไว้นั้น ทีมคุณครูติว SAT ได้วิเคราะห์และวางแผนออกมาเป็นจำนวนชั่วโมงที่จำเป็นต่อการเรียน SAT เพื่อให้ครอบคลุมเนื้อหาทั้งหมดและส่วนที่สำคัญของการสอบ SAT โดยจะแบ่งออกเป็น 2 พาร์ทด้วยกัน

คอร์สเรียน SAT เนื้อหานี้จึงเหมาะสำหรับนักเรียนที่ต้องการรู้ scope เนื้อหาของข้อสอบ SAT ความลึกของเนื้อหา วิธีการตีโจทย์ เทคนิคการตอบให้ถูก หรือสำหรับนักเรียนที่ต้องการทบทวนรายละเอียดเนื้อหาทุกอย่างที่จำเป็นในการสอบ

ติดต่อสอบถามคอร์สการเรียน SAT ได้ที่เบอร์ 02-253-2533 หรือ 095-726-2666 หรือ LINE: @theplanner

คอร์สตะลุยโจทย์

อย่างที่เรารู้กันดีว่าข้อสอบ SAT นั้นเป็นข้อสอบที่ต้องใช้ความรวดเร็วในการทำข้อสอบและผู้สอบต้องมีพื้นฐานความรู้ภาษาอังกฤษในระดับนึง นักเรียนจึงต้องเรียนวิธีทำข้อสอบให้ไว เคล็ดลับต่างๆ และเทคนิคที่จำเป็นที่ต้องใช้ในการทำข้อสอบเพื่อให้ได้คะแนนที่สูงตามความคาดหวัง

สำหรับคอร์สเรียน SAT แบบตะลุยโจทย์นั้น ทางทีมคุณครูได้ออกแบบพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนและเทคนิคการทำข้อสอบที่จำเป็นเพื่อสอนในคอร์สนี้โดยเฉพาะ

คอร์สเรียน SAT (ตะลุยโจทย์) จึงเหมาะสำหรับนักเรียนที่รู้ scope เนื้อหาของ SAT หรือได้เรียนเนื้อหา SAT เสร็จสิ้นหมดทุกหัวข้อแล้ว และต้องการเรียนรู้วิธีทำแต่ละข้อเพื่อให้ได้คำตอบที่แม่นยำ เทคนิคเพิ่มความไว และฝึกทำโจทย์หลากหลายรูปแบบเพื่อให้ได้คะแนนที่สูงมากขึ้น

ติดต่อสอบถามคอร์สการเรียน SAT ได้ที่เบอร์ 02-253-2533 หรือ 095-726-2666 หรือ LINE: @theplanner

Redesigned SAT (New SAT)

การเรียน SAT มีความสำคัญกับน้องๆที่ต้องการจะสอบเพื่อเรียนต่อในระดับอุดมศึกษาหลักสูตรนานาชาติทั้งในและต่างประเทศ เพราะต้องใช้คะแนนจากการสอบนี้ประกอบในการสมัคร ส่วนเกณฑ์คะแนนนั้นขึ้นอยู่กับแต่ละมหาวิทยาลัยและคณะว่าจะเลือกใช้คะแนนของส่วนไหนเท่าไหร่ ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2016 เป็นต้นไป ประเทศอเมริกาจะมีการเปลี่ยนข้อสอบ SAT เป็นข้อสอบแบบใหม่ (Redesigned SAT) แต่ในประเทศไทยการสอบแบบใหม่นี้จะถูกใช้ตั้งแต่รอบการสอบของเดือนพฤษภาคม 2016 เป็นต้นไป ดังนั้นการเรียน SAT ให้ได้ประสิทธิภาพก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบในการสอนให้ตรงกับข้อสอบใหม่ที่จะเปลี่ยนแปลงในรอบหน้าที่จะถึงนี้

รูปแบบข้อสอบ New SAT

 

คุณครูที่ The Planner Education ได้ทำการวิเคราะห์แนวข้อสอบในแต่ละส่วนเปรียบเทียบระหว่างแนวข้อสอบแบบเก่าและข้อสอบแบบใหม่เพื่อให้เห็นความแตกต่างไว้แล้ว การสอบ New SAT จะถูกแบ่งเป็น 2 ส่วนด้วยกันโดยแยก essay ออกมาต่างหาก (จากแบบเก่าที่มี 3 ส่วน) คือ

1. Passage-based Reading & Writing Test

  • Reading และ Writing รวมอยู่ในชุดเดียวกัน (ไม่รวม essay) หากน้องคนไหนต้องยื่นผลคะแนนส่วน essay ด้วยจะต้องลงสอบต่างหาก
  • ข้อสอบในส่วนของ Reading จะมีการเปลี่ยนชุดคำศัพท์จากเดิมที่ค่อนข้างยากและบางทีไม่มีในpassage เลย เป็นคำศัพท์ที่พบเจอได้โดยทั่วไปและเกี่ยวข้องกับ passage นั้นๆ
  • ในส่วนของ Writing จะเป็นคำถามเกี่ยวกับ passage-based grammar โดยจะให้เลือกคำตอบที่เหมาะสมที่สุดจากchoice
  • จำนวนตัวเลือกจะลดลงจาก 5 ตัวเลือกเหลือ 4 ตัวเลือกเท่านั้น

2. Math Test

  • Math Test จะถูกแบ่งเป็น 2 ส่วนด้วยกันคือ ส่วนที่ใช้เครื่องคิดเลขได้ และส่วนที่ใช้เครื่องคิดเลขไม่ได้
  • โจทย์ส่วนใหญ่จะยาวขึ้น เน้นการคิดวิเคราะห์และคำนวณไปในตัว
  • จำนวนตัวเลือกจะลดลงจาก 5 ตัวเลือกเหลือ 4 ตัวเลือกเช่นกัน

*** ในการทำข้อสอบแบบใหม่ทั้ง 2 ส่วนนี้ เมื่อตอบผิดจะไม่ถูกหักคะแนน

*** คะแนนที่จะได้คือ 200-800 ต่อหนึ่งพาร์ทและคะแนนเต็มของ 2 ส่วนคือ 1600

*** Essay (optional): ในส่วนของการเขียน essay นั้น การสอบ SAT แบบเดิมให้เวลาเขียนจาก topic ที่ได้มาโดยมีเวลา 25 นาที แต่ในการสอบ SAT แบบใหม่นี้ผู้สอบมีเวลา 50 นาทีโดยผู้สอบจะต้องวิเคราะห์ passage ที่ยาวถึง 600-700 คำแล้วเขียนอธิบาย

*** การสอบ New SAT ในประเทศไทยจะถูกจัดสอบ 4 ครั้งต่อปีในเดือน มีนาคม พฤษภาคม ตุลาคม และ ธันวาคม โดยผลสอบ SAT จะมีอายุ 2 ปี

ตารางเปรียบเทียบจำนวนข้อและระยะเวลาในการทำข้อสอบ New SAT
https://collegereadiness.collegeboard.org/sat/inside-the-test/compare-old-new-specifications

ในการเรียน SAT นั้น ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการสอบ SAT เพื่อให้ตนได้เตรียมความพร้อมสำหรับข้อสอบ ในส่วนของคลาสเรียน SAT แบบกลุ่มที่ The Planner เปิดสอนนั้นแต่ละกลุ่มจะจำกัดนักเรียนไม่มากเพื่อให้ทั่วถึงนักเรียนทุกคนและการเรียนมีคุณภาพที่สุด

คุณครูที่สอน SAT ที่ The Planner มีประสบการณ์การสอน SAT มาไม่ต่ำกว่า 5 ปีทุกคนและทุกคลาสจะมีการประเมินความสามารถของนักเรียนอย่างละเอียดเป็นรายบุคคล นักเรียนทุกคนจะสามารถรู้ว่ามีจุดไหนที่ตนต้องเน้นย้ำ ทบทวน หรือ ฝึกฝนให้มากขึ้น การกระทำเช่นนี้คุณครูจะสามารถช่วยให้นักเรียนพัฒนาความสามารถของตัวนักเรียนได้ และนี่คือหนึ่งในหลายๆเหตุผลที่สถาบัน THE PLANNER มีนักเรียนประสบความสำเร็จไปไม่น้อยและบอกต่อกันมากมาย

ติดต่อสอบถามคอร์สการเรียน SAT ได้ที่เบอร์ 02-253-2533 หรือ 095-726-2666 หรือ LINE: @theplanner

SAT (Subject Tests)

SAT (subject tests) เป็นข้อสอบวัดความถนัดในเชิงลึกของแต่ละวิชาซึ่งมาจาก5กลุ่มหลักๆ ได้แก่

1. วิชาอังกฤษ (English: Literature)
2. วิชาประวัติศาสตร์ (History: US History/World History)
3. ภาษา (Languages)
4. คณิตศาสตร์ (Math: Math Level 1/Math Level 2)
5. วิทยาศาสตร์ (Science: Physics/Chemistry/Biology)

 

โดยมหาวิทยาลัยต่างๆที่เปิดหลักสูตรนานาชาติในประเทศไทยและต่างประเทศจะกำหนดเงื่อนไขการยื่นผลคะแนน ตัวอย่างเช่น ผู้ที่ต้องการศึกษาต่อในคณะวิศวกรรมศาสตร์ จะต้องใช้ผลคะแนน SAT (Subject Test) ของวิชาฟิสิกส์และคณิตศาสตร์ หรือ ผู้ที่ต้องการศึกษาต่อในคณะวิทยาศาสตร์ ทางมหาวิทยาลัยอาจจะกำหนดให้ยื่นผลคะแนนของวิชาเคมีหรือชีวะ

***คะแนนเต็มของ SAT (Subject Test) คือ 800 คะแนน

***การสอบ SAT (Subject Tests) จะถูกจัดขึ้น 5 ครั้งต่อปี คือ เดือนพฤษภาคม มิถุนายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม โดยผลสอบจะมีอายุ 2 ปี

การเรียน SAT (Subject Tests) ที่ THE PLANNER

 

คอร์สเรียน SAT (Subject Tests) ที่ทางสถาบันวางแผนไว้เพื่อให้ครอบคลุมเนื้อหาทั้งหมดควบคู่ไปกับการเรียนวิธีตอบคำถามเชิงลึกของวิชานั้นๆและรูปแบบคำถามที่หลากหลายที่เจอในข้อสอบ ทางสถาบันได้ออกแบบคอร์สเรียน SAT (Subject Tests) เพื่อให้ตอบโจทย์ของนักเรียนได้มากที่สุด ซึ่งแต่ละคอร์สเต็มของการเรียน SAT (Subject Tests) มีดังนี้

  • คอร์สเรียน SAT (Subject Tests) – 30 ชั่วโมง

รายวิชา SAT Subject Tests ที่ THE PLANNER เปิดสอนมีดังนี้

 

1. Math Level 1
2. Math Level 2
3. Physics
4. Chemistry
5. Biology E/M
6. Literature
7. U.S. History
8. World History

***ในส่วนของการเรียน SAT subject tests นั้น น้องๆสามารถติดต่อจัดคอร์สเรียนเดี่ยว เรียนเป็นคู่ จับกลุ่มมาเอง หรือเรียนกลุ่มที่สถาบันจัดไว้

ติดต่อสอบถามคอร์สการเรียน SAT ได้ที่เบอร์ 02-253-2533 หรือ 095-726-2666 หรือ LINE: @theplanner

เหตุผลที่ต้องเรียน SAT @The Planner

เหตุผลที่ต้องเรียน SAT

@The Planner

เน้นประเมินผลเป็นรายบุคคล

เน้นคุณภาพ ไม่เน้นปริมาณ

นักเรียนจะได้เจอทุกรูปแบบคำถามของ SAT

มีเทคนิคในการวิเคราะห์โจทย์และตอบคำถามให้ถูก

มีแนวข้อสอบที่นักเรียนจำเป็นต้องรู้

ติดตามและอัพเดทข้อมูล SAT อยู่เสมอ

กลุ่มเล็ก สอนสด และสนุก

ช่วยวางแผนตั้งแต่การเรียนจนสอบเสร็จและยื่นคะแนน

เดินทางสะดวก ติด bts ชิดลม ประตูที่ 4

ราคาสมเหตุสมผล

ติดต่อสอบถามคอร์สการเรียน SAT ได้ที่เบอร์ 02-253-2533 หรือ 095-726-2666 หรือ LINE: @theplanner

ทุกคอร์สเรียนที่เดอะ แพลนเนอร์ จะถูกสอนโดยคุณครูที่มีความรู้เชิงลึกในรายวิชานั้นๆ มีประสบการณ์ตรงและถ่ายทอดได้เข้าใจง่าย สามารถสอบถามเรื่องคอร์สเรียน SAT และคอร์สเรียน SAT (Subject Tests) ได้ที่เบอร์ 02-253-2533, 095-726-2666, Line: @theplanner หรือเข้ามาคุยเพื่อวางแผนการเรียน SAT หรือคอร์สอื่นๆได้ที่สถาบัน The Planner Education

ติดต่อสอบถามคอร์สการเรียน SAT ได้ที่เบอร์ 02-253-2533 หรือ 095-726-2666 หรือ LINE: @theplanner