ติว IGCSE ได้รับความไว้วางใจมากที่สุด

ติวigcse

คอร์สเรียน IGCSE ที่ The Planner เป็นคอร์สติวที่เข้มข้น การสอนจะครอบคลุมเนื้อหาทั้งหมดโดยเฉพาะเนื้อหาที่สำคัญตาม course syllabus ของค่ายสอบนั้นๆ

การเรียน IGCSE ที่ The Planner มีความพิเศษและไม่เหมือนที่อื่น เพราะคุณครูที่สอน IGCSE ทุกวิชาจะเน้นสอนวิธีเขียนตอบให้ไม่เสียคะแนน และเน้นการใช้เทคนิคที่จำเป็นเพื่อให้ได้คะแนนเต็มในข้อนั้นๆ โจทย์ที่นำมาฝึกและนำมาสอนในคอร์สก็จะตรงกับข้อสอบวิชานั้นๆ

ไม่เพียงแค่นี้ ทีมคุณครูที่ The Planner จะมีการอัพเดท course การเรียน IGCSE จาก syllabus ของค่ายสอบและจัด Training เพื่ออัพเดทคอร์ส IGCSE ในทุกๆรอบ ดังนั้นนักเรียนจะได้เรียนด้วย syllabus ที่สดใหม่ทุกรอบ

เพราะเช่นนี้ คอร์สเรียน IGCSE ที่ The Planner Education จึงได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางจากนักเรียนและผู้ปกครอง พิสูจน์ได้จากผลสอบของน้องๆที่เรียน IGCSE กับเดอะ แพลนเนอร์

ที่ผ่านมา นักเรียนส่วนใหญ่ที่เรียน IGCSE ที่ The Planner Education สามารถสอบ IGCSE ผ่านในรอบเดียวตั้งแต่รอบแรกและมีอีกหลายคนสามารถสอบได้เกรด A และ A* กันอีกมากมายด้วย

น้องๆเหล่านี้คือความภาคภูมิใจของ The Planner ซึ่งสถาบันมีเป้าหมายให้คอร์สการเรียน IGCSE ของเรานั้น ตอบโจทย์การมาเรียนของน้องๆได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด ทีมคุณครูจึงพัฒนาคอร์สการเรียน IGCSE ให้มีคุณภาพเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้เรียน

การเรียน IGCSE ที่ The Planner Education มี 3 แบบ

 1. เรียนเดี่ยว
 2. เรียนคู่
 3. จัดกลุ่มมา (ตั้งแต่ 3 คน)

เรียนเดี่ยว

1,100 /ชม

ครอบคลุมเนื้อหาทั้งหมด

Past paper ไม่จำกัด

เลือกเวลาเรียนได้

ขาดเรียนมีชดเชย

เรียนคู่

750 /ชม/คน

ครอบคลุมเนื้อหาทั้งหมด

Past paper ไม่จำกัด

เลือกเวลาเรียนได้

ขาดเรียนมีชดเชย

จัดกลุ่มมา

500 /ชม/คน

ครอบคลุมเนื้อหาทั้งหมด

Past paper ไม่จำกัด

เลือกเวลาเรียนได้

ขาดเรียนมีชดเชย

IGCSE Group

igcse 18

The Planner Education เปิดสอน IGCSE 18 วิชาหลัก

 1. English as a Second Language (ESL)
 2. Mathematics
 3. Combined Science
 4. Co-ordinated Sciences
 5. Physics
 6. Chemistry
 7. Biology
 8. Business Studies
 9. Economics
 10. Accounting
 11. Travel & Tourism
 12. Geography
 13. Environmental Management
 14. Sociology
 15. Information and Communication Technology (ICT)
 16. Computer Science
 17. Literature (English)
 18. History

เรียน igcse

IGCSE คืออะไร

IGCSE (International General Certificate of Secondary Education) เป็นหลักสูตรของประเทศอังกฤษที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลกและเป็นการสอบเพื่อศึกษาต่อในระดับ AS level, A level, Cambridge Pre-U หรือ IB diploma Programme (International Baccalaureate) ทั้งนี้ตั้งแต่ปี 2017 เป็นต้นไปกระทรวงศึกษาธิการประเทศไทยจะรับรองวุฒิ IGCSE ให้เทียบเท่าวุฒิ ม.6 ก็ต่อเมื่อนักเรียนสอบ AS หรือ A-LEVEL เพิ่มอีก 3 วิชา หลังจากนั้นผู้สอบจึงจะสามารถนำวุฒิไปสมัครเรียนต่อในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยในประเทศไทยได้ โดยผู้สอบจะต้องสอบ IGCSE ให้ผ่านอย่างน้อย 5 วิชา ด้วยเกรดไม่ต่ำกว่า C ซึ่งการให้คะแนนของแต่ละวิชาในการสอบ IGCSE นั้นเริ่มต้นที่เกรด A* ถึง G (A*, A, B, C, D, E, F, G) และ U (Ungraded) และสอบ AS หรือ A-LEVEL ให้ผ่านอีก 3 วิชา

การสอบ IGCSE มีมากกว่า 70 รายวิชาให้เลือกสอบได้จาก 5 กลุ่มหลักดังนี้

 1. กลุ่มวิชาภาษา (Language)
 2. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (Humanities & Social Science)
 3. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ (Science)
 4. กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ (Mathematics)
 5. กลุ่มวิชาทักษะวิชาชีพ (Creative, Technical and Vocational)

ซึ่งการสอบดังกล่าวนี้บางวิชาจะมี 2 ระดับให้เลือกสอบ คือ

 1. CORE: ข้อสอบแต่ละวิชาในระดับ CORE จะครอบคลุมเฉพาะเนื้อหาพื้นฐานเบื้องต้นของวิชานั้นๆ ดังนั้นผู้ที่เลือกสอบระดับ CORE นั้นจะได้รับเกรดสูงสุดที่ C เท่านั้น
 2. EXTENDED: ผู้ที่ลงสอบในระดับ EXTENDED นั้นจะสามารถได้รับเกรดสูงสุดคือ A* เพราะข้อสอบแต่ละวิชาของระดับ EXTENDED นั้นจะมีเนื้อหาขั้นสูงของวิชานั้นๆ

ข้อควรรู้ก่อนสอบ IGCSE

 1. การสอบ IGCSE มี 2 รอบในหนึ่งปี คือช่วง May/June และ Oct/Nov
 2. การสมัครสอบ IGCSE
  • หากเป็นนักเรียนในโรงเรียนนานาชาติที่เป็นศูนย์สอบ IGCSE สามารถลงสอบที่โรงเรียนนั้นๆได้เลย
  • หากเป็นนักเรียนข้างนอก (private candidates) สามารถลงสอบได้ที่ British Council หรือ โรงเรียนนานาชาติที่อนุญาตให้ผู้สอบที่ไม่ใช่นักเรียนของตนสอบได้
 3. ค่าสอบ IGCSE อยู่ระหว่าง 6,300-11,000 บาท
 4. หากสมัครสอบ Late (ทางศูนย์จัดสอบจะกำหนดวันสมัครสอบ) จะต้องจ่าย Late fee
 5. ผู้สอบต้องสอบได้เกรด C จึงจะผ่านวิชานั้นๆ
 6. ข้อสอบส่วนใหญ่เป็นแบบอัตนัย (short answer) มีบางส่วนของบางวิชาที่เป็นปรนัย (multiple choice)
 7. ผู้สอบจะทราบผลสอบหลังจากสอบเสร็จภายใน 3-4 เดือน

igcseติว

เหตุผลที่ต้องเรียน IGCSE ที่ The Planner Education

 1. นักเรียนส่วนใหญ่สอบได้เกรด A* หรือ A
 2. 90% ของนักเรียนสอบผ่าน IGCSE
 3. ครูจบตรงและมีประสบการณ์ตรงกับ IGCSE ทุกคน
 4. เน้นความเข้าใจ ครอบคลุมทุกเนื้อหาที่มีในข้อสอบ และสอนวิธีการตอบคำถามให้ได้คะแนน
 5. อัพเดทข้อมูล IGCSE (สอนตรงกับ Course Syllabus ทุกวิชา)
 6. ทำ Past papers ได้ไม่จำกัด
 7. วางแผนการเรียนให้จนสอบผ่านทุกคน
 8. มีทั้งคอร์สเรียนเดี่ยว เรียนคู่ และเรียนกลุ่ม
 9. เดินทางมาเรียนที่สถาบันสะดวก ติด bts ชิดลม
 10. ค่าเรียนสมเหตุสมผล

การสอบ IGCSE แต่ละวิชาให้ได้เกรดที่ดีนั้น ผู้สอบต้องมีปัจจัยหลายอย่าง เช่น พื้นฐานภาษาอังกฤษ ความเข้าใจในแต่ละวิชา ระยะเวลาในการเตรียมสอบ ความมีวินัย และที่สำคัญก็คือ ผู้ชี้แนะที่รู้จริง

การจะเลือกติว IGCSE ที่ไหนนั้น ก็ต้องดูจากหลายองค์ประกอบ ก่อนอื่นผู้เรียนจะต้องลองถามตัวเองดูก่อนว่าจุดประสงค์ของการติวครั้งนี้คืออะไร คำตอบที่เราได้ยินทุกคนตอบคือ เพื่อสอบ IGCSE ให้ได้เกรดที่ดี เกรด A* เลยยิ่งดี หรือบางคนก็เพื่อให้สอบผ่านภายในรอบแรกรอบเดียว ไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามคำตอบที่เราได้มานั้นต้องอาศัยการชี้แนะที่ถูกต้องและการสอนที่ถูกต้อง เพื่อให้นักเรียนไม่พลาดโอกาสที่สำคัญในการสอบ

The Planner Education ให้ความสำคัญกับทุกการสอนว่าต้องได้ผล คุณครูจบตรง มีประสบการณ์ตรง และติดตามการเปลี่ยนแปลงของเนื้อหาและข้อสอบตลอด สถาบันจะเน้นปัจจัยหลักที่ทำให้การสอนมีประสิทธิภาพอย่างแท้จริง นอกเหนือจากคุณภาพทางการสอนแล้ว ค่าเรียนคอร์ส IGCSE ที่ The Planner Education ก็สมเหตุสมผล การเดินทางก็สะดวกเพราะอยู่ติดรถไฟฟ้า BTS ชิดลม ประตูที่ 4

หลายๆคนกำลังคิดไตร่ตรองอยู่ว่าควรติว IGCSE ก่อนสอบไหม หรือกำลังมองหาว่าติว IGCSE ที่ไหนดี การติว IGCSE ที่ The Planner Education ดีไหมและเพราะอะไร คอร์สเรียน IGCSE ของ The Planner Education เป็นจุดเปลี่ยนที่ดีขึ้นของน้องๆหลายๆคนทั้งที่เคยสอบมาแล้ว หรือเพิ่งจะสอบเป็นครั้งแรก ครูทุกคนที่นี่ไม่เพียงแต่สอนให้น้องผ่านแต่ครูเหล่านี้เน้นคุณภาพเพื่อให้น้องๆคว้า A* มาครอบครอง มีนักเรียนจำนวนไม่น้อยที่เรียน IGCSE ที่นี่มีเกรดสวยๆอยู่ใน transcript จึงทำให้น้องๆเหล่านี้สามารถเข้ามหาวิทยาลัยในคณะที่ตนเองอยากเข้าได้

การเรียน IGCSE นั้นไม่ได้ง่ายมากนัก แต่มันจะง่ายขึ้นหากน้องๆมีครูที่รู้จริงแนะนำเพื่อการสอบนี้ และมันคงไม่ยากเกินไปที่จะทำให้เราได้เกรดสวยๆมาครองใน certificate ของเรา คุณครูที่ The Planner มีความรู้เชิงลึกในรายวิชาที่ตนสอน มีประสบการณ์ตรง ถ่ายทอดได้เข้าใจง่ายและรู้ว่านักเรียนควรทำอย่างไรให้ได้เกรดที่ดี จึงได้รับการไว้วางใจจากนักเรียนและผู้ปกครอง พิสูจน์ได้จากความสำเร็จของนักเรียนหลายๆคนที่ผ่านมา

เพิ่มเพื่อน

ติดต่อสอบถามเรื่องคอร์สเรียน IGCSE ได้ที่เบอร์ 02-253-2533 หรือแอดไลน์ที่ @theplanner หรือสามารถเข้ามาคุยกับพี่ๆเพื่อวางแผนการเรียน IGCSE ได้ที่สถาบัน The Planner Education