ติว A-Level ที่ไหนดี เรียนที่ The Planner Education พิชิต A*

เรียน A Level
 

การเรียน A-Level ที่สถาบัน The Planner นั้นจะเข้มข้นเพราะเป็นการเจาะลึกเนื้อหาวิชานั้นๆ ให้ตรงกับข้อสอบมากที่สุด การเรียนการสอน A-Level จะเน้นลงไปในเนื้อหาเชิงลึกทั้งหมดที่ออกสอบ เน้นการตอบคำถามเพื่อให้ได้คะแนนเต็มในข้อนั้นๆ และที่สำคัญเน้นการฝึกฝนให้ตรงจุด เพื่อให้ครอบคลุมทั้งหมดที่จำเป็นต่อการทำคะแนนให้สูงในการสอบ A-Level

The Planner Education ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางจากนักเรียนและผู้ปกครองว่าเป็นหนึ่งในสถาบันติวสอบหลักสูตรนานาชาติที่ดีที่สุดในประเทศไทย พิสูจน์ได้จากผลคะแนนของเด็กๆที่ผ่านมา

Business A
Economics A
Psychology B

A-LEVEL
Sulyna

Physics A*
Chemistry A*
Maths A*

A-LEVEL
Bank

Business A

A-LEVEL
Vim

***The Planner มีสอนคอร์ส AS/A-Level ของทุกค่ายสอบ (Boards)

น้องๆคนไหนสนใจติว AS/A-Level ที่สถาบัน The Planner สามารถแจ้งได้เลยว่าน้องๆจะสอบวิชาใดของ Board ไหน เพื่อการเรียนการสอน AS/A-Level ที่มีประสิทธิภาพและตรงตามการสอบมากที่สุด ทางสถาบันจะยึด syllabus ที่ update ล่าสุดของค่ายสอบนั้นๆเพื่อให้ตอบโจทย์ของติวในทุกคลาส

18 รายวิชาเรียน A-Level ที่สถาบัน The Planner

 1. Accounting
 2. Applied Information and Communication Technology
 3. Biology
 4. Business/Business Studies
 5. Chemistry
 6. Computer Science
 7. Economics
 8. English Language and Literature
 9. English Language
 10. English Literature
 11. Environmental Management
 12. Geography
 13. History
 14. Mathematics
 15. Physics
 16. Psychology
 17. Sociology
 18. Travel and Tourism

หากต้องการเรียน A-Level สามารถแจ้งจัดคอร์สได้ 3 แบบดังนี้

 • คอร์สเรียน A-Level แบบเดี่ยว
 • คอร์สเรียน A-Level แบบคู่
 • คอร์สเรียน A-Level แบบจัดกลุ่มเพื่อนๆมา

ติดต่อสอบถามคอร์สการเรียน A-Level ได้ที่เบอร์ 095-726-2666 หรือ LINE: @theplanner

A-Level คืออะไร

A-Level (Advanced Level) เป็นหลักสูตรการศึกษา 2 ปีของประเทศอังกฤษเพื่อให้นักเรียนอายุระหว่าง 16-19 ปี หรือที่ศึกษาอยู่ year 12 และ year 13 ได้เตรียมความพร้อมในการเข้าเรียนต่อระดับมหาวิทยาลัย หลักสูตร A-Level นั้นถูกต่อยอดมาจาก GCSE/IGCSE หรือ GCE O-Level

หลักสูตร A-level ถูกแบ่งออกเป็น 2 ระดับด้วยกัน คือ

1. AS-Level (Advanced Subsidiary) สำหรับผู้ที่เรียนอยู่ year 12 หรือปีที่หนึ่งของ A-Level

2. A2-Level หรือ Advanced Level คือปีที่สองของหลักสูตร A-Level โดยทั่วไปแล้วสำหรับนักเรียนyear 13

ผู้ที่เรียนหลักสูตร A-Level สามารถเลือกเรียนแค่ครึ่งเดียวของหลักสูตรก็ได้ คือเรียนแค่ AS-level และผลคะแนนที่ได้รับนั้นก็จะได้เพียงครึ่งเดียวของหลักสูตรนี้เท่านั้น ทั้งนี้ทั้งนั้นเพื่อเป็นการวางแผนว่าต้องเรียนและสอบวิชาไหนระดับอะไรผู้สอบควรจะเช็คกับทางคณะของมหาวิทยาลัยที่เราจะยื่นผลคะแนนก่อนว่าต้องการผล AS วิชาอะไรบ้างหรือต้องการ A-Level วิชาใด

หลักสูตร A-level

จำนวนเครดิตที่จะได้รับในการสอบ A-Level คือ 2 เครดิตต่อวิชา และสำหรับการสอบระดับ AS จะได้ 1 เครดิตต่อหนึ่งวิชา การจะได้รับ Diploma ของระดับ A-Level นั้น ผู้สอบจะต้องเลือกสอบให้ครบ 6 credits จาก A-Level หรือ AS-Level ก็ได้

รายวิชาของการเรียน A-level มาจาก 4 กลุ่มหลักด้วยกันดังนี้

Group 1: Mathematics and Science

Group 2: Languages

Group 3: Arts and Humanities

Group 4: Global Perspectives

การให้คะแนนจะให้คะแนนแต่ละวิชาแยกกันและไม่มีการคำนวณผลการเรียนเฉลี่ยให้ ส่วนในเรื่องของประกาศนียบัตรก็จะออกให้สำหรับการสอบในแต่ละครั้งโดยจะมีคะแนนของวิชาที่สอบผ่านเท่านั้น สำหรับ A-Level เกรดที่จะได้รับนั้นมีตั้งแต่ A*- E ซึ่งผลสอบตั้งแต่ A*- E นี้ถือว่าผ่าน ส่วนเกรดของ AS จะไม่มีเกรด A* จะเริ่มตั้งแต่ A-E เท่านั้น แต่อย่างไรก็ตามผู้สอบควรจะสอบให้ได้เกรด C ขึ้นไปเพราะมหาวิทยาลัยส่วนใหญ่ดูเกรดเหล่านี้ในการการพิจารณาผู้สมัครเข้าศึกษาต่อ

การจัดสอบ A-level มีขึ้นปีละ 2 รอบ ขึ้นอยู่กับแต่ละค่ายสอบ (Board)  คือ ช่วง May-June, Oct-Nov, และ Jan ของทุกปี ค่ายจัดสอบ A-level ที่นิยมกันนั้นมีอยู่ 4 ค่ายสอบด้วยกันคือ CIE, Edexcel, AQA, และ OCR โดยโรงเรียนนานาชาติที่มีการเรียนการสอนระบบอังกฤษส่วนใหญ่จะจัดสอบให้กับนักเรียนของตน โรงเรียนนานาชาติบางแห่งก็อนุญาตให้ผู้สอบที่ไม่ได้เป็นนักเรียนในโรงเรียนของตนสอบได้เช่นกัน

***The Planner มีสอนคอร์ส AS/A-Level ของทุกค่ายสอบ (Boards)

น้องๆคนไหนสนใจติว AS/A-Level ที่สถาบัน The Planner สามารถแจ้งได้เลยว่าน้องๆจะสอบวิชาใดของ Board ไหน เพื่อการเรียนการสอน AS/A-Level ที่มีประสิทธิภาพและตรงตามการสอบมากที่สุด ทางสถาบันจะยึด syllabus ที่ update ล่าสุดของค่ายสอบนั้นๆเพื่อให้ตอบโจทย์ของติวในทุกคลาส

เหตุผลที่ต้องเรียน A-Level 

@ The Planner Education

เหตุผลที่ต้องเรียน A-Level

@ The Planner Education

นักเรียนส่วนใหญ่สอบได้เกรด A* หรือ A

90% ของนักเรียนสอบผ่าน A-Level

ครูจบตรงและมีประสบการณ์ตรงกับ A-Level ทุกคน

เน้นความเข้าใจ ครอบคลุมทุกเนื้อหาที่มีในข้อสอบ และสอนวิธีการตอบคำถามให้ได้คะแนน

อัพเดทข้อมูล A-Level (สอนตรงกับ Course Syllabus ทุกวิชา)

ทำ Past papers ได้ไม่จำกัด

วางแผนการเรียนให้จนสอบผ่านทุกคน

มีทั้งคอร์สเรียนเดี่ยว เรียนคู่ และเรียนกลุ่ม

เดินทางมาเรียนที่สถาบันสะดวก ติด bts ชิดลม

ค่าเรียนสมเหตุสมผล

ติดต่อสอบถามคอร์สการเรียน A-Level ได้ที่เบอร์ 095-726-2666 หรือ LINE: @theplanner