ติว A-Level ที่ไหนดี เรียนที่ The Planner Education พิชิต A*

เรียน A Level
 

การเรียน A-Level ที่สถาบัน The Planner นั้นจะเข้มข้นเพราะเป็นการเจาะลึกเนื้อหาวิชานั้นๆ ให้ตรงกับข้อสอบมากที่สุด การเรียนการสอน A-Level จะเน้นลงไปในเนื้อหาเชิงลึกทั้งหมดที่ออกสอบ เน้นการตอบคำถามเพื่อให้ได้คะแนนเต็มในข้อนั้นๆ และที่สำคัญเน้นการฝึกฝนให้ตรงจุด เพื่อให้ครอบคลุมทั้งหมดที่จำเป็นต่อการทำคะแนนให้สูงในการสอบ A-Level

The Planner Education ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางจากนักเรียนและผู้ปกครองว่าเป็นหนึ่งในสถาบันติวสอบหลักสูตรนานาชาติที่ดีที่สุดในประเทศไทย พิสูจน์ได้จากผลคะแนนของเด็กๆที่ผ่านมา

OUR STUDENTS

Business A
Economics A
Psychology B

A-LEVEL
Sulyna

Physics A*
Chemistry A*
Maths A*

A-LEVEL
Bank

Business A

A-LEVEL
Vim

Sociology A

A-LEVEL
Pon

***The Planner มีสอนคอร์ส AS/A-Level ของทุกค่ายสอบ (Boards)

น้องๆคนไหนสนใจติว AS/A-Level ที่สถาบัน The Planner สามารถแจ้งได้เลยว่าน้องๆจะสอบวิชาใดของ Board ไหน เพื่อการเรียนการสอน AS/A-Level ที่มีประสิทธิภาพและตรงตามการสอบมากที่สุด ทางสถาบันจะยึด syllabus ที่ update ล่าสุดของค่ายสอบนั้นๆเพื่อให้ตอบโจทย์ของติวในทุกคลาส

The Planner เชี่ยวชาญสอน 21 วิชา A-Level

 1. กลุ่มวิชา: ภาษาอังกฤษและวรรณกรรม (English Language and Literature)
 • English Language
 • English Literature/ Literature in English
 • English Language and Literature
 1. กลุ่มวิชา: คณิตศาสตร์ (Mathematics)
 • Mathematics
 • Further Mathematics
 • Pure Mathematics
 1. กลุ่มวิชา: วิทยาศาสตร์ (Science)
 • Physics
 • Biology
 • Chemistry
 • Environmental Management
 1. กลุ่มวิชา: มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (Humanities and Social Sciences)
 • Economics
 • Geography
 • History
 • Sociology
 • Psychology
 1. กลุ่มวิชา: ทักษะและวิชาชีพ (Creative and professional)
 • Accounting
 • Business
 • Computer Science
 • Information Technology (IT)
 • Applied ICT
 • Travel & Tourism

คอร์สติว A-Level 3 รูปแบบ

 • เรียนเดี่ยว (One-on-One)
 • เรียนคู่ (Semi)
 • จัดกลุ่มมาเอง (Private Group)

ติดต่อสอบถามคอร์สการเรียน A-Level ได้ที่เบอร์ 095-726-2666 หรือ LINE: @theplanner

A-Level คืออะไร

A-Level (Advanced Level) เป็นหลักสูตรการศึกษา 2 ปีของประเทศอังกฤษเพื่อให้นักเรียนอายุระหว่าง 16-19 ปี หรือที่ศึกษาอยู่ year 12 และ year 13 ได้เตรียมความพร้อมในการเข้าเรียนต่อระดับมหาวิทยาลัย หลักสูตร A-Level นั้นถูกต่อยอดมาจาก GCSE/IGCSE หรือ GCE O-Level

หลักสูตร A-level ถูกแบ่งออกเป็น 2 ระดับด้วยกัน คือ

1. AS-Level (Advanced Subsidiary) สำหรับผู้ที่เรียนอยู่ year 12 หรือปีที่หนึ่งของ A-Level

2. A2-Level หรือ Advanced Level คือปีที่สองของหลักสูตร A-Level โดยทั่วไปแล้วสำหรับนักเรียนyear 13

ผู้ที่เรียนหลักสูตร A-Level สามารถเลือกเรียนแค่ครึ่งเดียวของหลักสูตรก็ได้ คือเรียนแค่ AS-level และผลคะแนนที่ได้รับนั้นก็จะได้เพียงครึ่งเดียวของหลักสูตรนี้เท่านั้น ทั้งนี้ทั้งนั้นเพื่อเป็นการวางแผนว่าต้องเรียนและสอบวิชาไหนระดับอะไรผู้สอบควรจะเช็คกับทางคณะของมหาวิทยาลัยที่เราจะยื่นผลคะแนนก่อนว่าต้องการผล AS วิชาอะไรบ้างหรือต้องการ A-Level วิชาใด

หลักสูตร A-level

จำนวนเครดิตที่จะได้รับในการสอบ A-Level คือ 2 เครดิตต่อวิชา และสำหรับการสอบระดับ AS จะได้ 1 เครดิตต่อหนึ่งวิชา การจะได้รับ Diploma ของระดับ A-Level นั้น ผู้สอบจะต้องเลือกสอบให้ครบ 6 credits จาก A-Level หรือ AS-Level ก็ได้

รายวิชาของการเรียน A-level มาจาก 4 กลุ่มหลักด้วยกันดังนี้

Group 1: Mathematics and Science

Group 2: Languages

Group 3: Arts and Humanities

Group 4: Global Perspectives

การให้คะแนนจะให้คะแนนแต่ละวิชาแยกกันและไม่มีการคำนวณผลการเรียนเฉลี่ยให้ ส่วนในเรื่องของประกาศนียบัตรก็จะออกให้สำหรับการสอบในแต่ละครั้งโดยจะมีคะแนนของวิชาที่สอบผ่านเท่านั้น สำหรับ A-Level เกรดที่จะได้รับนั้นมีตั้งแต่ A*- E ซึ่งผลสอบตั้งแต่ A*- E นี้ถือว่าผ่าน ส่วนเกรดของ AS จะไม่มีเกรด A* จะเริ่มตั้งแต่ A-E เท่านั้น แต่อย่างไรก็ตามผู้สอบควรจะสอบให้ได้เกรด C ขึ้นไปเพราะมหาวิทยาลัยส่วนใหญ่ดูเกรดเหล่านี้ในการการพิจารณาผู้สมัครเข้าศึกษาต่อ

การจัดสอบ A-level มีขึ้นปีละ 2 รอบ ขึ้นอยู่กับแต่ละค่ายสอบ (Board)  คือ ช่วง May-June, Oct-Nov, และ Jan ของทุกปี ค่ายจัดสอบ A-level ที่นิยมกันนั้นมีอยู่ 4 ค่ายสอบด้วยกันคือ CIE, Edexcel, AQA, และ OCR โดยโรงเรียนนานาชาติที่มีการเรียนการสอนระบบอังกฤษส่วนใหญ่จะจัดสอบให้กับนักเรียนของตน โรงเรียนนานาชาติบางแห่งก็อนุญาตให้ผู้สอบที่ไม่ได้เป็นนักเรียนในโรงเรียนของตนสอบได้เช่นกัน

***The Planner มีสอนคอร์ส AS/A-Level ของทุกค่ายสอบ (Boards)

น้องๆคนไหนสนใจติว AS/A-Level ที่สถาบัน The Planner สามารถแจ้งได้เลยว่าน้องๆจะสอบวิชาใดของ Board ไหน เพื่อการเรียนการสอน AS/A-Level ที่มีประสิทธิภาพและตรงตามการสอบมากที่สุด ทางสถาบันจะยึด syllabus ที่ update ล่าสุดของค่ายสอบนั้นๆเพื่อให้ตอบโจทย์ของติวในทุกคลาส

ทำไมต้องเรียน A-Level 

กับ The Planner

ทำไมต้องเรียน A-Level

กับ The Planner

นักเรียนส่วนใหญ่สอบได้เกรด A* หรือ A

90% ของนักเรียนสอบผ่าน A-Level

ครูจบตรงและมีประสบการณ์ตรงกับ A-Level ทุกคน

เน้นความเข้าใจ ครอบคลุมทุกเนื้อหาที่มีในข้อสอบ และสอนวิธีการตอบคำถามให้ได้คะแนน

อัพเดทข้อมูล A-Level (สอนตรงกับ Course Syllabus ทุกวิชา)

ทำ Past papers ได้ไม่จำกัด

วางแผนการเรียนให้จนสอบผ่านทุกคน

มีทั้งคอร์สเรียนเดี่ยว เรียนคู่ และเรียนกลุ่ม

เดินทางมาเรียนที่สถาบันสะดวก ติด bts ชิดลม

ค่าเรียนสมเหตุสมผล

ติดต่อสอบถามคอร์สการเรียน A-Level ได้ที่เบอร์ 095-726-2666 หรือ LINE: @theplanner