เรียน GED รับรองผลที่ดีที่สุด

เรียน GED

THE PLANNER เป็นหนึ่งในผู้นำด้านการติว GED ของประเทศไทยได้รับการยอมรับจากนักเรียนและผู้ปกครองอย่างมากมาย ความไว้วางใจนี้ได้มาจากการที่ผู้ปกครองและนักเรียนเห็นผลที่ดีอย่างชัดเจนหลังเดอะ แพลนเนอร์ ช่วยวางแผนการเรียน GED และเรียนคอร์ส GED ที่ทาง THE PLANNER จัดทำไว้ให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด นักเรียนคนไหนกำลังวางแผนจะเรียน GED หรือกำลังคิดว่าจะ เรียน GED ที่ไหนดี ปรึกษาเดอะ แพลนเนอร์ แล้วไม่ผิดหวังแน่นอน

การสอบ GED ในประเทศไทยจะมีการเปลี่ยนระบบการสอบเป็นแบบใหม่ New GED 2017 ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2017 ข้อสอบจะมีการเปลี่ยนแปลงไปให้สอดคล้องกับมาตรฐานความรู้ความสามารถที่ผู้จบมัธยมปลายพึงจะมี

คุณครูที่เดอะ แพลนเนอร์อัพเดทการสอบ การเรียน และข้อสอบ GED อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ ซึ่งการกระทำเช่นนี้จะทำให้ผู้เรียน GED ที่เดอะ แพลนเนอร์สามารถทำคะแนนได้ค่อนข้างสูง คอร์สการเรียน GED ที่ทางคุณครูร่วมกันจัดทำนั้นจะตรงตามเนื้อหาที่อยู่ในข้อสอบ และเป็นเนื้อหาที่สดใหม่ที่สุดเพื่อประโยชน์ของนักเรียน เดอะ แพลนเนอร์ ทุกคน

เหตุผลหลักๆที่การเรียน GED ของ The Planner เป็นที่นิยมกันอย่างมาก คือ

 1. มีการอัพเดทข้อมูลที่สำคัญของการสอบและเรียน GED ทุกเดือน
 2. ผู้เรียนจะได้เรียน GED ด้วยแนวข้อสอบจริงของทุกรอบ
 3. ครูผู้สอนคอร์สเรียน GED ล้วนมีประสบการณ์โดยตรงกับการสอบ GED
 4. นักเรียนส่วนใหญ่สอบได้คะแนนสูง
 5. การันตีผลสอบ 100% ถ้าสอบไม่ผ่าน เรียน GED ซ้ำฟรีจนผ่าน
 6. ดูแลทุกเรื่องตั้งแต่วางแผนการเรียนจนสอบผ่านและได้รับวุฒิ
 7. ค่าเรียน GED สมเหตุสมผล
 8. เรียน GED กลุ่มเล็ก สอนสด จึงดูแลได้ทั่วถึง

ข้อมูลที่ควรรู้ก่อนสอบและเรียน GED

การสอบ GED (General Educational Development) เป็นการสอบเทียบเท่าระดับมัธยมปลายของประเทศอเมริกา และกระทรวงศึกษาธิการประเทศไทยได้รับรองวุฒิ (เทียบเท่า ม.6) แล้ว นักเรียนสามารถใช้วุฒิ GED ในการสมัครเข้าเรียนต่อปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยรัฐบาลหลักสูตรนานาชาติ (International program) หรือ มหาวิทยาลัยเอกชนทั้งหลักสูตรไทยและนานาชาติ หรือนักเรียนสามารถสมัครเข้าเรียนต่อปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยในต่างประเทศได้เช่นกัน

ตามหลักเกณฑ์นั้นผู้สอบจะต้องมีอายุครบ 16 ปีขึ้นไป ส่วนข้อสอบ GED (New GED 2017) มีทั้งหมด 4 วิชาด้วยกัน ได้แก่

 1. Reasoning through Language Arts; Reading & Writing (การอ่าน&การเขียน)
 2. Social Studies (สังคม)
 3. Science (วิทยาศาสตร์)
 4. Mathematical Reasoning (คณิตศาสตร์)

ในการสอบ GED นั้น คะแนนเต็มของแต่ละวิชาคือ 200 คะแนน รวมทั้งหมด 800 คะแนน ผู้สอบต้องสอบให้ได้อย่างต่ำ 145 คะแนนต่อหนึ่งวิชาถึงจะผ่าน โดยจะมีคะแนนรวมของทั้ง 4 วิชารวมกันไม่น้อยกว่า 580 คะแนน หลังจากสอบผ่านทั้ง 4 วิชาแล้วนั้น ผู้สอบก็จะสามารถดำเนินการขอวุฒิการศึกษา (diploma) และใบคะแนนผลการศึกษา (transcript) ได้

new ged theplanner

เกณฑ์การให้คะแนนของ GED

 • Below Passing: 100-144
 • GED® Passing Score: 145-164
 • GED® College Ready: 165-174
 • GED® College Ready + Credit: 175-200

**หากผู้สอบทำคะแนนของ GED ได้ 175 คะแนนขึ้นไปในแต่ละวิชาจะสามารถนำไปเทียบโอนหน่วยกิตของมหาวิทยาลัยได้อีกด้วย อย่างไรก็ตามการเทียบโอนหน่วยกิตนั้นขึ้นอยู่กับการพิจารณาของแต่ละมหาวิทยาลัย

การเรียน GED ที่เดอะ แพลนเนอร์ นั้นมีความแตกต่างจากที่อื่น เพราะคอร์สเรียน GED ทุกคอร์สจะเรียนตาม course syllabus ที่คุณครูร่วมกันวางแผนเพื่อให้ครอบคลุมเนื้อหาและเน้นการตอบคำถามให้ได้คะแนน คอร์สเรียน GED ของ THE PLANNER ไม่ใช่เป็นการเรียน GED แบบเรื่อยเปื่อย แต่จะเน้นตรงจุด โฟกัส scope ที่สำคัญและจำเป็นของ GED เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน การเรียน GED ด้วยวิธีนี้จะเพิ่มโอกาสให้ผู้เรียน GED ที่เดอะ แพลนเนอร์สอบผ่านตั้งแต่ครั้งแรก และเพิ่มโอกาสในการทำคะแนนได้มากขึ้นอีกด้วย

การเรียน GED ที่ The Planner Education มี 3 แบบด้วยกัน

 1. เรียนเดี่ยว (private)
 2. จัดกลุ่มมา (semi)
 3. เรียนกลุ่ม (group)

เรียนเดี่ยว

1,000 /ชั่วโมง

รับรองผล

สอบไม่ผ่าน เรียนซ้ำฟรี

เลือกเวลาเรียนได้

ขาดเรียนมีชดเชย

จัดกลุ่มมา

650/ชั่วโมง /คน

รับรองผล

สอบไม่ผ่าน เรียนซ้ำฟรี

เลือกเวลาเรียนได้

ขาดเรียนมีชดเชย

เรียนกลุ่ม

58,000 /คอร์ส

รับรองผล

สอบไม่ผ่าน เรียนซ้ำฟรี

ไม่เกิน 7 คน

GED GROUP

COURSE START END TIMETABLE
New GED #Jul 3 JUL 17 10 AUG 17 Download
New GED #Aug 7 AUG 17 13 SEP 17 Download
New GED #Sep 4 SEP 17 11 OCT 17 Download
New GED #Oct 2 OCT 17 9 NOV 17 Download
New GED #Nov 6 NOV 17 14 DEC 17 Download
New GED #Dec 4 DEC 17 12 JAN 18 Download

ติดต่อสอบถามคอร์สการเรียน GED ได้ที่เบอร์ 02-253-2533 หรือ 095-726-2666 หรือ LINE: @theplanner

.