เรียน A-Level Physics กับ The Planner ติวได้คะแนนดีแน่นอน

เรียน A-Level Physics กับ The Planner คะแนนดีแน่นอน มารู้จักวิชา Physics กัน Physics ก็คือวิทยาศาสตร์ ที่เกี่ยวข้องกับสสารและพลังงาน นั่นเอง ซึ่งเราเรียนรู้วิชาฟิสิกส์เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ และความสัมพันธ์ระหว่างสสารกับพลังงาน อีกทั้งวิชาฟิสิกส์ก็ยังเป็นความรู้พื้นฐานที่สามารถนำไปใช้ในการพัฒนาเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการผลิต และการออกแบบเครื่องมือเครื่องใช้ต่าง ๆ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับโลกอีกด้วย วิชา Physics กับ A-Level เกี่ยวข้องกันอย่างไร? สำหรับรายวิชาของการเรียน A-Level นั้นจะมี 4 กลุ่มหลักๆด้วยกันดังต่อไปนี้ กลุ่มที่ 1 : Mathematics and Science กลุ่มที่ 2 : Languages กลุ่มที่ 3 : Arts and Humanities กลุ่มที่ 4 : Global Perspectives วิชา Physics ก็คือหนึ่งในรายวิชาของกลุ่มที่ 1 หรือกลุ่ม[…]

เรียน A-Level ที่ The Planner

เรียน A-Level ไปเพื่ออะไร? A-Level (Advanced Level) นั้นสามารถเรียนเพื่อนำผลสอบที่ได้ไปยื่นเข้ามหาวิทยาลัย ของสหราชอาณาจักร หรือ ประเทศอื่นๆ รวมทั้งสามารถนำไปยื่นเพื่อเข้ามหาวิยาลัยรัฐในไทย (ภาคอินเตอร์) และมหาวิทยาลัยเอกชน (ทั้งภาคไทยและอินเตอร์) เนื่องจากเป็นการสอบที่มีมาตรฐาน จึงทำให้ได้รับการยอมรับอย่างมากมายจากหลายๆประเทศ เหมาะสำหรับนักเรียนไทย ที่ต้องการนำผลสอบที่ได้ไปยื่นเพื่อเทียบวุฒิ ม.6 สำหรับใช้เรียนต่อมหาวิทยาลัยในประเทศนั้นๆ   เกี่ยวกับวิชา History ใน A-Level History หรือ ประวัติศาสตร์ หมายถึงการค้นพบ รวบรวมเรื่องราว จัดระเบียบและนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์ในอดีต ประวัติศาสตร์ยังอาจหมายถึงช่วงเวลาหลังมีการประดิษฐ์ตัวอักษรขึ้นด้วย โดยทำการพิจารณาและวิเคราะห์ลำดับของเหตุการณ์ จากการเล่าเรื่องราวประกอบกับการอ้างอิงหลักฐานในเหตุการณ์นั้นๆ ซึ่งการศึกษาประวัติศาสตร์สามารถนำมุมมองที่ได้มาประยุกต์เป็นวิถีทางให้กับปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน หรือทำการวิวัฒนาการสิ่งที่มีในอดีตให้ดีขึ้นกว่าเดิม ดังนั้น History จึงถือว่าเป็นวิชาพื้นฐานในการเรียนและควรเลือกเรียนใน  A-Level ด้วย ทำไมต้องเลือกเรียน A-Level History ที่ The Planner ? เหตุผลที่น้องๆควรเลือกเรียน A-Level History ที่ The Planner Education[…]

เรียน A-Level ที่ The Planner

เรียน A-Level ไปเพื่ออะไร?             A-Level (Advanced Level) นั้นสามารถเรียนเพื่อนำผลสอบที่ได้ไปยื่นเข้ามหาวิทยาลัย ของสหราชอาณาจักร หรือ ประเทศอื่นๆ รวมทั้งสามารถนำไปยื่นเพื่อเข้ามหาวิยาลัยรัฐในไทย (ภาคอินเตอร์) และมหาวิทยาลัยเอกชน (ทั้งภาคไทยและอินเตอร์) เนื่องจากเป็นการสอบที่มีมาตรฐาน จึงทำให้ได้รับการยอมรับอย่างมากมายจากหลายๆประเทศ เหมาะสำหรับนักเรียนไทย ที่ต้องการนำผลสอบที่ได้ไปยื่นเพื่อเทียบวุฒิ ม.6 สำหรับใช้เรียนต่อมหาวิทยาลัยในประเทศนั้นๆ เกี่ยวกับวิชา History ใน A-Level             History หรือ ประวัติศาสตร์ หมายถึงการค้นพบ รวบรวมเรื่องราว จัดระเบียบและนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์ในอดีต ประวัติศาสตร์ยังอาจหมายถึงช่วงเวลาหลังมีการประดิษฐ์ตัวอักษรขึ้นด้วย โดยทำการพิจารณาและวิเคราะห์ลำดับของเหตุการณ์ จากการเล่าเรื่องราวประกอบกับการอ้างอิงหลักฐานในเหตุการณ์นั้นๆ ซึ่งการศึกษาประวัติศาสตร์สามารถนำมุมมองที่ได้มาประยุกต์เป็นวิถีทางให้กับปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน หรือทำการวิวัฒนาการสิ่งที่มีในอดีตให้ดีขึ้นกว่าเดิม ดังนั้น History จึงถือว่าเป็นวิชาพื้นฐานในการเรียนและควรเลือกเรียนใน  A-Level ด้วย ทำไมต้องเลือกเรียน A-Level History ที่ The Planner ? เหตุผลที่น้องๆควรเลือกเรียน A-Level History ที่ The Planner[…]

เรียน A-Level Economics

เรียน A-Level Economics                น้องๆคนไหนกำลังสนใจเรียน A-Level Economics เพื่อให้ได้เกรดที่ดีในรอบเดียวสามารถมาจัดคอร์สเรียน A-Level กับทางสถาบัน The Planner Education ได้เลยนะคะ น้องๆสามารถจัดคอร์สเรียนเดี่ยว หรือจัดกลุ่มมาเองก็ได้ค่ะ The Planner เปิดสอนคอร์สการเรียน A-Level มานานหลายปีและมีชื่อเสียงยาวนานในด้านการติว A-Level Economics คุณครูผู้เชี่ยวชาญของเราจบการศึกษาจากสาขา Economicsโดยตรง หลักสูตรการเรียนการสอนของเรามีความพิเศษและแตกต่างจากที่อื่นๆเพราะเราจะเน้นการเขียนตอบเพื่อให้ได้คะแนนเต็มในข้อสอบ เน้นการเรียนการสอนแบบถามตอบในห้องเรียน สอนเข้าสู่เนื้อหาเชิงลึกให้ผู้เรียนเข้าใจ สามารถทำข้อสอบได้จริงและเจาะลึกแต่ละทฤษฏีของ A-Level Economics ที่พบมากในข้อสอบ ให้น้องๆสามารถวิเคราะห์แต่ละทฤษฎีได้อย่างถูกต้องแม่นยำเพื่อช่วยให้น้องๆได้คะแนนเต็มตามจำนวนข้อนั้นๆและมีผลสอบที่น่าประทับใจ  การันตีได้จากผลสอบที่ผ่านมาของนักเรียนที่เรียน A-Level ที่ The Planner ซึ่งสามารถทำคะแนนได้สูงมาก ทางสถาบันเดอะ แพลนเนอร์ยังช่วยให้ความรู้และแนะนำน้องๆที่ต้องการจะสอบ A-Level Economics ในการเตรียมตัวสอบ จำนวน paper ที่ต้องสอบ ระยะเวลาในการทำข้อสอบ การคิดคำนวณคะแนนเป็นเปอร์เซ็นต์ สำหรับเนื้อหาในการเรียนวิชา A-Level Economics นั้นทางสถาบัน The Planner[…]

A-Level Psychology By PLANNER

เรียน A-Level  Psychology กับ The Planner การสอบ A-Level Psychology ของน้องๆจะไม่ยากอีกต่อไป และผลสอบ A-Level Psychology ของน้องๆก็จะเป็นที่ประทับใจอย่างแน่นอนหากน้องๆได้รับการติว A-Level จากสถาบันชั้นนำอย่าง The Planner Education The Planner เป็นหนึ่งในสถาบันชั้นนำของประเทศในด้านการสอน A-Level โดยเราเน้นสอนครอบคลุมเนื้อหาข้อสอบ100% และที่สำคัญวิธีการตอบให้ได้คะแนนเต็มของแต่ละข้อ พร้อมทั้งแนะนำน้องๆในการรับมือ เตรียมความพร้อมในการทำข้อสอบ ให้น้องๆเข้าใจข้อสอบอย่างลึกซึ้ง จำนวน paper ที่น้องๆต้องทำ ระยะเวลาในการทำข้อสอบของแต่ละ paper เขียนตอบอย่างไรให้ได้คะแนนสูงๆ การคิดคำนวณเป็นเปอร์เซ็นต์ ทุกคอร์สสอนโดยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการสอน A-Level ในวิชานั้นๆโดยตรง น้องคนไหนจะสอบ A-Level Psychology ของค่ายสอบไหนสามารถแจ้งก่อนเรียนได้เลย ส่วนตอนนี้ลองดูเนื้อหาการเรียน A-Level Psychology ตาม Syllabus ของ CIE ( Cambridge International Examinations) เบื้องต้นก่อนได้เลยค่ะ Topics[…]