ติว IGCSE Travel and Tourism เพื่อ A*

การติวสอบ IGCSE ที่ The Planner Education ไม่ใช่เป็นการสอนๆไปแล้วไม่ได้ประโยชน์ คุณครูจะเน้นการตอบคำถามในแต่ละข้อเพื่อให้ได้คะแนน และเรียนเข้มข้นในเนื้อหาเพื่อเจาะลึกข้อสอบ ก่อนอื่นจะติวเนื้อหาที่จำเป็นทั้งหมดและเรียนรู้วิธีการตอบคำถามในข้อสอบโดยคุณครูจะมีการสอนเทคนิคต่างๆ ที่สามารถใช้ได้จริงในวิชานั้นๆ IGCSE Travel and Tourism เป็นวิชาที่น่าเรียนรู้อย่างมาก โดยเฉพาะกับผู้ที่สนใจในการท่องเที่ยวหรือชอบเดินทาง เนื้อหาของ IGCSE Travel and Tourism จะยังประกอบไปด้วยความรู้ด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวซึ่งหลักๆก็มีธุรกิจที่เกี่ยวข้องเช่น การโรงแรม ธุรกิจการนำเที่ยว การเป็นไกด์นำเที่ยว ลักษณะของสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญทั่วโลก ไม่เพียงแค่นั้นผู้เรียนยังจะได้เรียนรู้เรื่องการทำธุรกิจ เช่น การตลาด อีกด้วย หัวข้อที่จะต้องเรียนในวิชา IGCSE Travel and Tourism ประกอบไปด้วย 6 หัวข้อหลักๆได้แก่ Unit 1: The travel and tourism industry Unit 2: Features of worldwide destinations Unit 3: Customer[…]

อยากติว IGCSE ESL เริ่มตรงไหนดี เรียน IGCSE ESL พิชิตเกรดสวยๆ

ก่อนอื่นถ้าหากน้องๆคนไหนจะสอบ IGCSE ESL และหวังจะให้ได้เกรดดีๆ น้องๆควรจะศึกษาข้อมูลการสอบให้ดีก่อนเช่น จำนวน paper ที่เราต้องสอบ ระยะเวลาในการทำในแต่ละ paper แต่ละชุดมีคะแนนเท่าไหร่ กี่เปอร์เซนต์ และที่สำคัญที่สุดคือในข้อสอบIGCSE ESL มีเนื้อหาอะไรบ้างที่ออกสอบ หากน้องๆคนไหนศึกษาสิ่งเหล่านี้อย่างถี่ถ้วนแล้ว แสดงว่าน้องๆก็พร้อมแล้วในระดับนึง ส่วนน้องคนไหนที่เพิ่งเริ่มต้นหาข้อมูลการสอบIGCSE ESL หรือการเรียนIGCSE ESL ก็ไม่ต้องเป็นห่วงเพราะพี่จะอธิบายสิ่งที่น้องๆควรจะรู้ก่อนติวIGCSE ESL หรือแม้กระทั่งก่อนสอบIGCSE ESLก็ตาม การสอบIGCSE ESLนั้น แบ่งออกเป็น2ระดับด้วยกันคือ Core Extended ไม่ว่าจะเป็นแบบ core หรือ extended ผู้สอบก็ต้องเจอข้อสอบทั้งหมด 3 papers ด้วยกัน ตามรูปภาพนี้เลย Source: http://www.cie.org.uk/images/164406-2016-syllabus.pdf น้องๆคนไหนที่สมัครสอบ IGCSE ESL ไว้แล้ว ให้เช็คดูวันสอบ Speaking ให้ดี โดยส่วนใหญ่แล้วจะต้องสอบส่วน Speaking ก่อนวันสอบส่วนที่ต้องเขียนตอบ ปัญหาของน้องๆส่วนใหญ่ที่พบเจอใน IGCSE ESL คือ[…]

ติว IGCSE BIOLOGY ที่ไหนดีและเรียน IGCSE Bio อย่างไรให้ได้เกรดดีๆ

การติว IGCSE Biology จะไม่ง่ายเลยถ้าหากเราไม่รู้ว่าเนื้อหาที่ออกในข้อสอบเป็นอย่างไร เราเขียนตอบได้ตรงกับเกณฑ์ให้คะแนนหรือไม่ แล้ววิชา IGCSE Bio นี้มีกี่ paper ที่เราต้องสอบและในแต่ละ paper หล่ะต้องสอบอะไรบ้าง มีแนวข้อสอบอย่างไร และจะได้คะแนนกี่เปอร์เซนต์ การติวสอบ IGCSE Biology ที่ The Planner มีความเข้มข้นในเนื้อหาที่เจาะลึกข้อสอบและการตอบคำถามในแต่ละข้อเพื่อไม่ให้เสียคะแนน ก่อนอื่นเราจะติวเนื้อหาที่จำเป็นทั้งหมดและเรียนรู้วิธีการตอบคำถามในข้อสอบโดยคุณครูจะมีการสอนเทคนิคต่างๆ เบื้องต้นเรามาดูกันก่อนว่าวิชา Biology ของ IGCSE มีอะไรบ้าง หลักๆแล้วเนื้อหาการเรียนวิชานี้ ตาม syllabus ของ CIE (Cambridge International Examinations) นั้นจะมีอยู่ 21 topics ด้วยกัน ดังนี้ เนื้อหาติวสอบ IGCSE Biology (0610) Characteristics and classification of living organisms Organisation of the organism[…]

ติว IGCSE, เรียน IGCSE, เรียนIGCSEที่ไหนดี, ติวIGCSEที่ไหนดี, IGCSE, IGCSE Accounting

ติวสอบ IGCSE Accounting ที่ไหนอย่างไร

น้องๆที่กำลังมองหาข้อมูล IGCSE วิชา Accounting เพื่อที่จะเตรียมตัวสอบให้ได้เกรดที่ดีนั้น มีหลายสิ่งหลายปัจจัยที่เราจะต้องทำให้ได้เพื่อคะแนนที่สวยงามอย่างที่เราคาดหวังไว้ เราไม่เพียงแต่ต้องขยัน อดทน ตั้งใจเรียนเท่านั้น เราควรที่จะเรียนรู้ว่าหลักสูตรและเนื้อหาของวิชานั้นๆมีอะไรบ้าง เราจะเขียนตอบในข้อสอบอย่างไรถึงจะไม่ถูกหักคะแนน ข้อสอบที่เราต้องเจอนั้นมีกี่ชุด แต่ละชุดต้องตอบกี่ข้อ มีระยะเวลาเท่าไหร่ในการทำ เราสามารถนำสิ่งใดเข้าห้องสอบได้บ้าง นี่เป็นแค่บางส่วนในการเตรียมความพร้อมก่อนไปสอบเท่านั้น ตาม IGCSE Accounting syllabus ของ CIE (Cambridge International Examinations) ที่น้องๆผู้เรียน IGCSE คุ้นเคยนั้น เค้าต้องการให้ผู้สอบวิชานี้มีความรู้ความสามารถและเข้าใจในหลักการของการบัญชีสำหรับบุคคลและธุรกิจ ไม่เพียงแค่นั้นเค้ายังต้องการให้ผู้สอบมีความเข้าใจในนโยบาย เทคนิค วิธีการและ คำศัพท์ ที่เกี่ยวกับการบัญชี รวมไปถึงการมีทักษะในการคิดคำนวณ ความรู้ในด้านการสื่อสาร การนำเสนอ การตีความ การทำบัญชีให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ความสามารถในการคิดอย่างมีเหตุผลซึ่งจะเป็นรากฐานที่ดีสำหรับการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น ทีนี้เรามาดูกันว่ารายละเอียดการสอบและเนื้อหาการติว IGCSE Accounting นั้นมีอะไรบ้าง ผู้ที่กำลังจะสอบหรือกำลังเตรียมตัวเพื่อสอบสมควรอย่างยิ่งที่จะต้องอ่านเพื่อเป็นประโยชน์ต่อตนเอง ลักษณะข้อสอบ IGCSE Accounting                 ในการสอบ IGCSE Accounting ผู้สอบจะต้องทำข้อสอบ 2 ชุดด้วยกัน[…]

ติว IGCSE ที่ไหนดี Physics

IGCSE(International General Certificate of Secondary Education) เป็นหลักสูตรที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการให้เทียบเท่ากับวุฒิ ม.6 และใช้ผลสอบสมัครเรียนต่อในระดับอุดมศึกษาในประเทศไทยได้โดยต้องสอบผ่านใน 5 วิชาโดยเลือกจาก 5สาขาวิชาหลัก คือ กลุ่มสาขาคณิตศาสตร์ กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์ กลุ่มสาขาภาษา กลุ่มสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และกลุ่มสาขาทักษะวิชาชีพ ในการติวIGCSE นั้นน้องๆหลายคนคงมีคำถามว่า จะเลือกติวIGCSEที่ไหนดี เพราะในกรุงเทพ หรือประเทศไทยนั้นก็มีสถาบันติวIGCSE อยู่มากมาย วันนี้เราจึงขอแนะนำให้ติวIGCSE ที่ The Planner Education เพราะครูที่สอนล้วนผ่านการสอบIGCSEโดยตรงและมีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า5ปี และมีสาขาวิชาต่างๆให้เลือกมากมายกว่า15วิชาเลยทีเดียว สำหรับนักเรียนที่ต้องการเข้าทำการศึกษาในสาขาแพทยศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ หรือสาขาเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ วิชาที่มักพบว่ามีปัญหาค่อนข้างมากก็คือ ฟิสิกส์ ในการติวIGCSE นั้นเราก็มีคอร์สวิชาฟิสิกส์ให้ได้เรียนกัน น้องๆหลายคนที่ได้เรียนฟิสิกส์แล้วจะบ่นกันเป็นอย่างมากเลยว่า “ทำไม..ยากกกกอย่างนี้” “ทำไม…คำนวณยากจัง…” ปัญหาหลักในการเรียนวิชาฟิสิกส์นั้นหาใช่การคำนวณที่ยากไม่ แต่เป็นวิธีการวิเคราะห์เพื่อเริ่มทำโจทย์แบบฝึกหัดแต่ละข้อมากกว่า ถึงแม้ว่าจะเป็นแบบฝึกหัดในบทเดียวกันแต่วิธีการอาจจะไม่เหมือนกันในแต่ละข้อ ดังนั้นเมื่อติวIGCSE Physics แล้วน้องๆสามารถที่จะวิเคราะห์โจทย์แต่ละข้อได้ว่าควรมีวิธีการเริ่มต้นในการทำอย่างไร เพราะหัวใจของวิชาฟิสิกส์ไม่ได้อยู่ที่การคำนวณแต่อยู่ที่ความเข้าใจการเปลี่ยนแปลงเมื่อมีเงื่อนไขต่างๆมาให้ต่างหาก เมื่อติวIGCSEวิชาฟิสิกส์แล้วน้องๆจะมองเห็นได้ว่าในแต่ละข้อของโจทย์นั้นมีเงื่อนไขอะไรมาให้บ้าง หรือมีเงื่อนไขอะไรที่ซ่อนอยู่บ้าง ความกังวลต่อมาก็คือศัพท์ทางฟิสิกส์ซึ่งค่อนข้างเข้าใจยาก เป็นศัพท์เฉพาะ แต่หลังจากติวIGCSEในรายวิชานี้แล้วจะพบว่าศัพท์เทคนิคเหล่านั้นจริงๆแล้วมันเป็นแค่กลุ่มของคำศัพท์ที่ใช้ซ้ำๆกันเมื่อเราได้เห็นคำศัพท์พวกนี้บ่อยๆมันก็จะเกิดความคุ้นเคย จากเดาก็กลายเป็นเข้าใจ แล้วน้องๆจะพบว่าการติวIGCSEนั้นมันช่วยน้องๆได้มากมายทีเดียว[…]

อยากเรียนIGCSE: ติวIGCSE Combined Science ยากไหม

การสอบIGCSE นั้นไม่ยากและไม่ง่ายเกินไป เพียงแต่เราต้องรู้แนวการสอบ เนื้อหาที่ออกสอบ และฝึกทำข้อสอบเก่าให้มากๆ น้องๆหลายคนคงกำลังครุ่นคิดว่าจะเลือกสอบIGCSE Combined Science ดีไหม หรือกำลังกังวลอยู่ว่าวิชานี้มันมีเนื้อหาอย่างไร วันนี้พี่จึงมานำเสนอเนื้อหาการเรียนIGCSE Combined Science เพื่อไขข้อข้องใจของหลายๆคน ก่อนอื่นน้องๆทราบหรือยังคะว่าวิชานี้เป็นการรวบรวมของวิชาวิทยาศาสตร์โดยนำวิชา Biology, Chemistry, และ Physics มารวมกัน และสิ่งที่น้องๆต้องเรียนรู้เพื่อให้ได้มาซึ่งผลคะแนนที่สวยงามในวิชาIGCSE Combined Science นั้นมีดังตารางข้างล่างนี้เลยค่ะ พออ่านมาถึงตรงนี้แล้ว หลายๆคนก็คงหายข้องใจในเนื้อหาวิชาIGCSE Combined Science แล้วใช่หรือเปล่าคะ ก่อนสอบก็อย่าลืมดูจากหัวข้อในตารางเพื่อ recheck ว่าเราเข้าใจและสามารถทำโจทย์จากหัวข้อเหล่านี้ได้ทั้งหมดหรือยัง หรือมีหัวข้อไหนที่เรายังไม่ถนัดหรือเปล่านะคะ อีกปัญหาหนึ่งที่พบเจอบ่อยก็คือ น้องๆหลายๆคนเคยติว IGCSE Combined Science จากสถาบันต่างๆหรือกับติวเตอร์แล้ว หรือบางคนก็เคยเรียนIGCSE Combined Science จากที่โรงเรียนมาแล้ว แต่ก็ยังไม่รู้อย่างถ่องแท้ว่าเนื้อหาและแนวการสอบของวิชานี้เป็นอย่างไร เช่น เราต้องทำข้อสอบกี่ชุด ชุดละกี่คะแนน มีระยะเวลาในการทำกี่นาที ข้อสอบวิชาIGCSE Combined Science นี้มีสองระดับให้เลือกสอบได้ คือ core และ[…]