ติว IGCSE Travel and Tourism เพื่อ A*

igcsetravelandtourism

การติวสอบ IGCSE ที่ The Planner Education ไม่ใช่เป็นการสอนๆไปแล้วไม่ได้ประโยชน์ คุณครูจะเน้นการตอบคำถามในแต่ละข้อเพื่อให้ได้คะแนน และเรียนเข้มข้นในเนื้อหาเพื่อเจาะลึกข้อสอบ ก่อนอื่นจะติวเนื้อหาที่จำเป็นทั้งหมดและเรียนรู้วิธีการตอบคำถามในข้อสอบโดยคุณครูจะมีการสอนเทคนิคต่างๆ ที่สามารถใช้ได้จริงในวิชานั้นๆ

IGCSE Travel and Tourism เป็นวิชาที่น่าเรียนรู้อย่างมาก โดยเฉพาะกับผู้ที่สนใจในการท่องเที่ยวหรือชอบเดินทาง เนื้อหาของ IGCSE Travel and Tourism จะยังประกอบไปด้วยความรู้ด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวซึ่งหลักๆก็มีธุรกิจที่เกี่ยวข้องเช่น การโรงแรม ธุรกิจการนำเที่ยว การเป็นไกด์นำเที่ยว ลักษณะของสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญทั่วโลก ไม่เพียงแค่นั้นผู้เรียนยังจะได้เรียนรู้เรื่องการทำธุรกิจ เช่น การตลาด อีกด้วย

หัวข้อที่จะต้องเรียนในวิชา IGCSE Travel and Tourism ประกอบไปด้วย 6 หัวข้อหลักๆได้แก่

Unit 1: The travel and tourism industry
Unit 2: Features of worldwide destinations
Unit 3: Customer care and working procedures
Unit 4: Travel and tourism products and services
Unit 5: Marketing and promotion
Unit 6: The marketing and promotion of visitor services

ผู้สอบ IGCSE Travel and Tourism ต้องสอบ 2 paper ด้วยกันดังนี้
travel_igcse1

Source: http://www.cie.org.uk/images/203947-2017-2019-syllabus.pdf
Paper 1 เป็น Core Paper คะแนนเต็มของ paper นี้คือ 100 คะแนน ซึ่งเป็นน้ำหนัก 60% ของคะแนนทั้งหมด ข้อสอบใน paper นี้เป็นแบบปรนัย การสอบ paper 1 นั้นจะมีระยะเวลาในการทำ 2 ชั่วโมง

ส่วนอีก paper นึง หากเป็นนักเรียนในโรงเรียนระบบ IGCSE จะเลือกระหว่าง paper 2 หรือ paper 3 ก็ได้ขึ้นอยู่กับว่าคุณครูจะแนะนำให้สอบแบบไหน แต่หากเป็นนักเรียนที่จะลงสอบเองข้างนอกจะเลือกสอบ paper 2

Paper 2 เป็นการเขียนตอบแบบปรนัยเช่นกัน คำถามส่วนใหญ่จะโฟกัสที่ unit 5 Marketing and promotion คำแนนรวมทั้งหมดของ paper นี้คือ 100 คะแนนและเป็นน้ำหนัก 40% ของคะแนนทั้งหมด ให้ระยะเวลาในการทำ 2 ชั่วโมงครึ่ง

จำนวนคำถาม เวลา รูปแบบโจทย์ และรายละเอียดการสอบทั้ง 3 paper สามารถดูได้จากตารางตาม course syllabus ของ CIE ดังนี้
travel_igcse2

Source: http://www.cie.org.uk/images/203947-2017-2019-syllabus.pdf

น้องๆคนไหนอยากติว IGCSE กับคุณครูที่มีความรู้เชิงลึกในรายวิชานั้นๆ มีประสบการณ์ตรง ถ่ายทอดได้เข้าใจง่ายและรู้ว่านักเรียนควรทำอย่างไรให้ได้เกรดที่ดี ติดต่อสอบถามเรื่องคอร์สเรียน IGCSE ได้ที่ 02-253-2533 หรือเข้ามาคุยกับพี่ๆเพื่อวางแผนการเรียน IGCSE ได้ที่สถาบัน The Planner Education

เพิ่มเพื่อน

One thought on “ติว IGCSE Travel and Tourism เพื่อ A*

Leave a Reply