Architecture เปิดไอเดียมหา’ลัยสำหรับคนอยากเรียนสถาปัตยกรรมศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์เป็นคณะที่ว่าด้วยเรื่องของการออกแบบสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งรวมทุกรายละเอียดที่เกี่ยวกับการออกแบบ เช่น การออกแบบอาคาร การออกแบบภายในต่างๆ หรือที่เราเรียกทับศัพท์กันบ่อยๆ ว่า Interior Design ก็จะดูแลความสวยงามและการใช้งานภายในอาคารทั้งหมด โดยคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์จะไม่ใช่แค่ออกแบบเพื่อความสวยงามและทรงคุณค่าทางศิลปะเท่านั้น แต่จะต้องเน้นตามหลักการใช้งานได้จริง หรือก็คือการวางแผนในแง่ของความปลอดภัยของผู้ใช้งานหรือผู้อยู้อาศัย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์จึงมีสาขาวิชาที่แยกแตกแขนงกันออกมาอีกหลายสาขา ทั้งในการออกแบบสิ่งใหญ่ๆ ไปจนถึงรายละเอียดเล็กๆ เพราะการทำงานใหญ่ต้องใช้ทีมเวิร์กค่อนข้างสูง จึงมีความจำเป็นที่ต้องมีคนที่มีความรู้ความสามาถเฉพาะทางมาดูแลแต่ละรายละเอียด ตัวอย่างสาขาวิชาที่มีสอนในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาภูมิสถาปัตย์ (Urban Architecture) สาขาสถาปัตยกรรมผังเมือง (Urban Architecture) สาขาสถาปัตยกรรม (Architectural Design) สาขาสถาปัตยกรรมไทย (Thai Architecture) สาขาสถาปัตยกรรมภายใน (Interior Architecture) สาขาออกแบบอุตสาหกรรมหรือศิลปอุตสาหกรรม (Inductrial Design)   ➤ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (CU) การออกแบบสถาปัตยกรรม (Bachelor of Science in Architectural Design: INDA) ผลสอบที่สำคัญในการใช้ยื่นสมัครสอบ ได้แก่ วุฒิ ม.6, GED,[...]

นิเทศศาสตร์อินเตอร์ เปิดไอเดียมหา’ลัยสำหรับคนอยากเรียนด้านสื่อฯ หลักสูตรนานาชาติ

คณะนิเทศศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) คณะเรียนของวัยรุ่นยุคใหม่ที่กล้าแสดงออกและไม่อายที่จะตั้งคำถาม บอกเลยว่านี่คือคณะที่นอกจากจะสร้างความบันเทิง ยังเปิดโลกทัศน์ให้กับสังคมที่เราอยู่อีกด้วย น้องๆ ที่มีไอเดียสร้างสรรค์ ชอบวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสาร ทันโลกทันเหตุการณ์ และมีความสามารถด้านการพูด คณะนิเทศศาสตร์อาจจะเป็นตัวเลือกอันดับหนึ่งของน้องๆ ได้เลย! แล้วถ้าผนวกกับการเรียนคณะนิเทศศาสตร์ในหลักสูตรนานาชาติด้วยล่ะก็ รับรองว่าการพัฒนาทักษะของน้องๆ จะยิ่งกว้างและเปิดโอกาสมากมายให้กับน้องๆ แน่นอน เพราะอย่างที่เรารู้กันว่าโลกของอุตสาหกรรมบันเทิงและสื่อสารมวลชนนั้นเชื่อมต่อกันอย่างไม่มีอะไรกั้น โลกอินเทอร์เน็ตสามารถดึงทุกคนจากทั่วทุกมุมโลกมาหากันได้อย่างง่ายดาย คณะนิเทศศาสตร์ในหลักสูตรที่ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารเป็นหลักจึงมีส่วนช่วยให้น้องๆ ไปถึงฝันระดับโลกได้เร็วขึ้น! แต่อย่างที่เรารู้กันว่าคณะนิเทศศาสตร์ในบางมหาวิทยาลัยอาจถูกจัดอยู่ในหลักสูตรของศิลปศาสตร์ เนื่องด้วยวิชาเฉพาะทางนั้นๆ อาจจะใช้ภาษาเป็นหลัก เช่น การเขียนข่าว ซึ่งทักษะการเขียนข่าวจะต้องมีความแข็งแรงในการใช้ภาษาได้อย่างถูกต้องเที่ยงตรง เพื่อความน่าเชื่อถือของข้อมูลด้วย เพราะฉะนั้นเรามาดูตัวอย่างมหาวิทยาลัยที่เปิดสอนคณะนิเทศศาสตร์ในหลักสูตรนานาชาติกันเลย!   ➤ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (CU) Bachelor of Arts in Communication Management (International Program), Faculty of Communication Arts, Chulalongkorn University (CommArts)  ผลสอบที่สำคัญในการใช้ยื่นสมัครสอบ ได้แก่ วุฒิ ม.6, GED, A-Level, IB, TOEFL,[...]

คณะสายศิลป์ภาษา หลักสูตรนานาชาติ มหา’ลัยไหนเปิดสอนบ้าง อ่านเลย!

อักษรศาสตร์ - ศิลปศาสตร์ - มนุษยศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) ทีมสายศิลป์ภาษาที่เข้ามาในบทความนี้จะต้องกำลังหาที่เรียนอยู่แน่ๆ และเราก็ไม่ทำให้น้องๆ ต้องผิดหวัง เพราะเราได้รวบรวมตัวอย่างมหาวิทยาลัยที่เปิดสอนคณะเกี่ยวกับการใช้ภาษาต่างประเทศในหลักสูตรนานาชาติ ซึ่งการเรียนการสอนในทุกวิชาจะเป็นภาษาอังกฤษนั่นเอง การเรียนคณะอักษรศาสตร์ ศิลปศาสตร์ หรือมนุษยศาสตร์ เหมาะกับน้องๆ ที่ชื่นชอบการใช้ภาษาต่างประเทศ หรือแม้กระทั่งการสอนภาษาไทยให้กับคนต่างชาติ ทั้งสองแบบล้วนแล้วต้องอาศัยความเชี่ยวชาญในรายละเอียดเชิงลึกทางด้านภาษานั้นๆ เสมอ และยิ่งถ้าได้เรียนในหลักสูตรนานาชาติ แน่นอนว่าจะต้องทำให้น้องๆ คุ้นเคยกับภาษาต่างประเทศได้อย่างรวดเร็ว ช่วยให้การเรียนรู้มีประสิทธิภาพมากขึ้นหลายเท่าตัว โดยเฉพาะหากน้องๆ จะต้องเดินทางไปฝึกงานหรือเรียนต่อต่างประเทศ ทุกคนจะซึมซับและปรับตัวได้ง่ายขึ้นมากๆ แต่อย่างที่เรารู้กันว่าคณะเกี่ยวกับภาษาจะมีชื่อเรียกหลักสูตรที่แตกต่างกันออกไป รวมไปถึงรายละเอียดการเรียนการสอนของคณะและมหาวิทยาลัยนั้นๆ ก็ไม่ได้เหมือนกันแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ บางที่อาจจะแตกแขนงสาขาไปในทางการใช้ภาษาเพื่อธุรกิจ หรือการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร  เพราะฉะนั้นเรามาดูกันคร่าวๆ เผื่อเป็นไอเดียกันดีกว่าว่ามีที่ไหนเปิดสอนคณะของศิลป์ภาษาบ้าง ไปดูกันเลย!   ➤ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (CU) คณะอักษรศาสตร์ สาขาภาษาและวัฒนธรรม หลักสูตรนานาชาติ (Bachelor of Arts in Language and Culture) ผลสอบที่สำคัญในการใช้ยื่นสมัครสอบ ได้แก่ วุฒิ ม.6, GED, A-Level, IB,[...]

BBA Inter เปิดไอเดียมหา’ลัยสำหรับคนอยากเรียนบริหารธุรกิจ หลักสูตรนานาชาติ

BBA (Bachelor of Business Administration) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต หรือที่หลายมหาวิทยาลัยจะเรียกแตกต่างกันไปอย่างเช่น คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี หรือคณะบริหารธุรกิจ ด้วยคณะนี้เป็นการรวมการเรียนการสอนเกี่ยวกับการบริหารทุกๆ รายละเอียดแบบครบวงจร ไม่ว่าจะเป็นการบริหาร การบัญชี การตลาด รวมไปถึงการเงินด้วย เรียกว่ารู้ลึกทุกภาคส่วนของบริษัท แล้วเชื่อไหมว่า BBA คณะเกี่ยวกับการบริหารธุรกิจนี้เป็นที่นิยมของน้องๆ นักเรียนที่จะสอบเข้ามหาวิทยาลัยทุกๆ ปีเลยด้วย โดยเฉพาะ BBA อินเตอร์ที่มีการแข่งขันค่อนข้างสูง เพราะเป็นอีกคณะหนึ่งที่จำนวนผู้เข้าสอบมากกว่าจำนวนที่รับเข้าเรียนหลายเท่าตัว เพราะฉะนั้นวันนี้เรามาดูลิสต์ตัวอย่างมหาวิทยาลัยที่เปิดสอนคณะ BBA อินเตอร์ กันดีกว่า!   ➤ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (CU)หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี"The Bachelor of Business Administration or  BBA International Program เงื่อนไขเกณฑ์อายุผู้สมัคร: ต้องมี 17 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ผลสอบที่สำคัญในการใช้ยื่นสมัครสอบ ได้แก่ วุฒิ ม.6, GED, A-Level, IB, TOEFL,[...]

Engineering วิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ เปิดไอเดียมหา’ลัยสำหรับคนอยากเรียนวิศวะอินเตอร์

ไม่ว่าจะยุคสมัยไหนก็ตาม หนึ่งในคณะที่เป็นที่นิยมตลอดกาลก็ต้องมีคณะวิศวกรรมศาสตร์อยู่ในลิสต์แน่นอน เพราะคณะวิศวกรรมศาสตร์ (B.Eng) มีการแตกแขนงสาขาออกไปอย่างหลากหลาย และยังเป็นสาขาอาชีพที่เป็นที่ต้องการอยู่ตลอดเวลา ที่สำคัญยังมีรายได้ที่ดีอีกด้วย และหากน้องๆ เลือกเรียนคณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ แน่นอนว่าจะยิ่งเพิ่มช่องทางการทำงานในอนาคตให้กว้างยิ่งขึ้น รวมถึงได้คว้าประสบการณ์ที่หลากหลาย เพราะฉะนั้นต้องรีบเตรียมคะแนนให้พร้อม ไม่ว่าจะเป็น GED, IGCSE, A-Level, SAT, IELTS และอื่นๆ ใครที่กำลังครุ่นคิดวางแผนเรียนคณะวิศวกรรมศาสตร์อินเตอร์ แต่ยังไม่ค่อยรู้รายละเอียด มาลองดูตัวอย่างสาขาวิชาต่างๆ ของคณะวิศวกรรมศาสตร์กันก่อนดีกว่า สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (Computer Engineering) ใครที่ชื่นชอบคอมพิวเตอร์เป็นชีวิตจิตใจ สาขานี้ถือว่าเกิดมาเพื่อน้องๆ เลย ไม่ว่าจะอยากมีอาชีพยอดฮิตอย่าง Programmer หรือจะ Computer systems engineer เรียนสาขานี้รับรองว่าคว้าฝันได้แน่ๆ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ (Industrial Engineering) น้องๆ ที่ชอบเกี่ยวกับเครื่องจักรกล มีความสนใจในกระบวนการผลิตต่างๆ อย่างในระบบโรงงาน แล้วยิ่งชอบการคำนวณด้วยล่ะก็ สาขานี้เหมาะสมมากที่สุด! สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า (Electrical Engineering) สาขานี้ต้องมาพร้อมกับความถนัดทางด้านวิชาคณิตศาสตร์และฟิสิกส์ ใครที่ชอบเรื่องการประยุกต์เทคโนโลยีต่างๆ ต้องเดินหน้าสมัครสาขานี้เลย สาขาวิศวกรรมเครื่องกล (Mechanical Engieering)[...]

รวมทีมคนคว้าวุฒิ GED สอบเทียบ ม.6 เข้ามหา’ลัยก่อนใคร

ใครยังไม่รู้จักวุฒิ GED ต้องรีบทำความรู้เกี่ยวกับข้อสอบ GED ตั้งแต่วันนี้! เพราะวุฒิ GED เป็นวุฒิสอบเทียบ ม.6 ที่มีน้องๆ พากันสอบจนประสบความสำเร็จคว้าวุฒิได้อย่างรวดเร็วและมีคุณภาพ นอกจากจะสอบได้ตั้งแต่อายุ 16 แล้ว ยังสามารถนำวุฒิสอบเทียบ GED ไปยื่นสมัครเข้ามหาวิทยาลัยทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ ไม่ว่าจะมหาวิทยาลัยรัฐและเอกชน The Planner Education ผลักดันน้องๆ ให้สอบ GED ผ่านมากมาย เรียกได้ว่าจำนวนนักเรียนที่จบจากเราไปมีมากกว่า 2,000 คนเลยทีเดียว วันนี้จึงถือโอกาสมาอวดความสำเร็จของนักเรียน GED ที่บรรลุเป้าหมายได้ มีทั้งนักเรียนที่คว้าวุฒิตั้งแต่อายุ 16 ปี นักเรียนที่ได้ Top Score คะแนนสูงจนต้องคารวะ และนักเรียนที่ยื่นเข้ามหาวิทยาลัยในฝันทั้งไทยและต่างประเทศได้สำเร็จ ไปดูกันเลย! การเทียบวุฒิ GED จะกำหนดให้คะแนนรายวิชา 145 ขึ้นไปเท่านั้นเอง หลายคนอาจจะเริ่มดูความเป็นไปได้จากผลคะแนน GED ที่มีอยู่ หรือบางคนอาจจะยังไม่มีผลคะแนน GED ไว้ยื่นเลยด้วยซ้ำ และน่าจะกำลังคิดอยู่ว่าจะติว GED ที่ไหนดี อีกทั้งมีคำถามว่าการสอบ[...]

ทำความรู้จัก NATO รู้มั้ยว่าออกสอบ GED Social Studies ด้วย

นักเรียน GED ทั้งหลายที่กำลังเตรียมตัวสอบ GED ไม่ว่าจะคนที่กำลังติว GED กันแบบไฟลุกเพื่อคว้าวุฒิสอบเทียบ ม.6 ในเร็ววันนี้ หรือคนที่เพิ่งทำความรู้จักข้อสอบ GED ก็ตาม หัวข้อในครั้งนี้ที่นำมาแชร์กันจะเป็นประโยชน์ต่อน้องๆ ทุกคนแน่นอน นั่นก็คือสนธิสัญญา NATO คุ้นหูคุ้นตาคำนี้กันดีใช่มั้ยล่ะ เราไม่ได้พูดถึงสนธิสัญญา NATO เพื่อเกาะติดสถานการณ์เท่านั้น แต่สนธิสัญญา NATO ยังออกสอบ GED ในวิชา GED Social Studies อีกด้วย เพราะฉะนั้นเรามาทำความรู้จักสนธิสัญญา NATO กันเลย!  NATO ย่อมาจาก The North Atlantic Treaty Organisation (องค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือ) ก่อตั้งเมื่อวันที่ 4 เมษายน ค.ศ.1949 วัตถุประสงค์:เหล่าประเทศสมาชิกยุคแรกเริ่มซึ่งมีอยู่ 12 ประเทศได้ทำข้อตกลงกัน เพื่อต่อสู้กับภัยคุกคามที่สหภาพโซเวียต (ในขณะนั้น) แผ่ขยายอำนาจเข้ามาในยุโรปในช่วงสงครามโลก  สนธิสัญญานี้จึงมีขึ้นเพื่อรักษาอิสรภาพและให้ความปลอดภัยต่อประเทศสมาชิกในแง่ของการเมืองและการทหาร ว่ากันง่ายๆ ก็คือ หากประเทศสมาชิกใดประเทศหนึ่งถูกโจมตีด้วยอาวุธ ประเทศสมาชิกจะให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันนั่นเอง[...]

3 คอร์สเด็ด GED / SAT / IELTS พิชิตคณะอินเตอร์ เตรียมตัวอย่างไรให้ปัง ต้องอ่าน!

วันนี้จะมาเปิดโพย แนะนำบันไดสู่การพิชิตคณะอินเตอร์ เข้ามหาวิทยาลัยในฝันได้สำเร็จตั้งแต่อายุ 16 ปี! หนทางที่เป็นไปได้และเกิดขึ้นจริงจากเหล่านักเรียนของเราหลายพันคน นั่นคือการสอบ 3 ผลสอบนี้ ได้แก่ GED, SAT และ IELTS เพราะคณะอินเตอร์ส่วนใหญ่จะกำหนดให้ยื่นคะแนนเหล่านี้ในขั้นตอนของการสมัครเข้ารับการคัดเลือกนั่นเอง!  ➤ สอบ GED (General Educational Development) การสอบ GED เป็นการสอบเทียบเท่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของประเทศสหรัฐอเมริกา โดยที่กระทรวงศึกษาธิการประเทศไทยได้รับรองวุฒิ GED เทียบเท่า ม.6 แล้วด้วย แน่นอนว่านักเรียนสามารถใช้วุฒิ GED ในการสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยในไทย ได้ทั้งของรัฐและเอกชน รวมถึงหลักสูตรไทยและหลักสูตรนานาชาติ รวมถึงใช้ในการสมัครเรียนต่อต่างประเทศได้ด้วยเช่นกัน หลักสูตรสอบเทียบ GED ต้องสอบทั้งหมด 4 วิชา ได้แก่ Mathematical Reasoning, Science, Reasoning Through Language Arts และ Social Studies รวมถึงน้องๆ ที่สนใจจะสอบ GED จะต้องมีอายุครบ[...]

GED Acceptance! มัดรวมตัวอย่างรายชื่อมหาวิทยาลัยในต่างประเทศที่รับวุฒิ GED

เชื่อว่าหลายคนที่กำลังติว GED (General Educational Development) คงกำลังเตรียมตัวที่จะใช้ผลการเรียน GED ในการยื่นสมัครเข้าคัดเลือกที่มหา’ลัยที่รับ GED ไม่ว่าจะเป็นภาคไทยหรือภาคอินเตอร์ แต่อย่างที่หลายคนน่าจะทราบกันอยู่แล้วว่าผลคะแนนสอบ GED คือผลการสอบเทียบ ม.6 ที่เราสามารถยื่นสมัครมหา’ลัยได้ทั่วโลก ไม่ใช่แค่ในประเทศไทยเท่านั้น! เพราะฉะนั้นน้องๆ นักเรียนที่ติว GED หรือใครก็ตามที่ยังครุ่นคิดว่าจะเรียน GED ดีไหม ขอให้ลองดูตัวอย่างรายชื่อมหา’ลัยที่รับ GED กันก่อนก็ได้ จะได้มีไอเดียว่าเราอาจจะไม่ต้องรอเวลา แต่ตัดสินใจติว GED ตอนนี้เลย! เห็นไหมว่า ในต่างประเทศมีหลายมหา’ลัยที่รับ GED ทั้งนั้น! เมื่อนั่งอ่านดูตัวอย่างรายชื่อของมหา’ลัยต่างๆ ทั่วโลก ไม่น่าจะในสหรัฐอเมริกา จีน เกาหลีใต้ สิงคโปร์และญี่ปุ่น ยังมีที่อื่นๆ ที่เราไม่ได้กล่าวถึงอีกมากมาย หลายคนอาจจะเริ่มดูความเป็นไปได้จากผลคะแนน GED ที่มีอยู่ หรือบางคนอาจจะยังไม่มีผลคะแนน GED ไว้ยื่นเลยด้วยซ้ำ และน่าจะกำลังคิดอยู่ว่าจะติว GED ที่ไหนดี อีกทั้งมีคำถามว่าการสอบ GED เข้ามหา’ลัยไหนได้บ้าง หรือสอบเทียบ GED[...]

Chulalongkorn University รวมเกณฑ์คะแนนคัดเลือกสอบเข้าจุฬาฯ อินเตอร์ รอบ Admission [TCAS65]

เร่เข้ามาทุกคน! จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกำลังเปิดรับสมัครรอบ Admission ปีการศึกษา 2565 ใครที่เล็งคณะอะไรไว้ รีบมาส่องเกณฑ์คะแนนที่ใช้ยื่นสมัครเข้าคัดเลือก และน้องๆ จะไม่ต้องไปหาดูที่ไหนไกล หรือฝ่าดงความซับซ้อนของเว็บไซท์ให้ยุ่งยาก เพราะเรารวมเกณฑ์คะแนนคณะอินเตอร์มาไว้ที่นี่แล้ว ไปดูกันเลย! เกณฑ์คะแนนวุฒิ ม.6 หรือเทียบเท่าโดยทั่วไปของมหาวิทยาลัย▪ GED รายวิชาขั้นต่ำ 145▪ A-Level  3 วิชา เกรดขั้นต่ำ A* - E▪ IB รวมขั้นต่ำ 24 BALAC คณะอักษรศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ(รับสมัครตั้งแต่ 21 ก.พ. - 10 มี.ค. 65) ผลสอบวัดความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง)▪ TOEFL (iBT) ขั้นต่ำ 79▪ IELTS ขั้นต่ำ 6.5▪ CU-TEP ขั้นต่ำ 80 ผลการทดสอบ (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง)▪ CU-AAT Verbal ขั้นต่ำ 400▪[...]

3 คณะโดดเด่นของ SUIC ม.ศิลปากร หลักสูตรนานาชาติ

วันนี้จะพามาทำความรู้จัก Silapakorn University International College (SUIC) หรือชื่อภาษาไทย วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร แบบเจาะลึกความเป็นมาของหลักสูตรปริญญาตรีทั้ง 3 สาขาวิชาแบบละเอียด นั่นก็คือ สาขาวิชาการออกแบบสื่อสารดิจิตัล สาขาการจัดการโรงแรม และสาขาจัดการตราสินค้าหรูหรา  ▪ B.F.A. (Digital Communication Design): International Programmeศิลปบัณฑิต สาขาการออกแบบสื่อดิจิตัล (หลักสูตรนานาชาติ) เป็นหลักสูตรที่เกิดจากความร่วมมือกับ Birmingham City University ประเทศอังกฤษ ซึ่งถือว่าเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำด้านศิลปะเลยทีเดียว โดยในชั้นปีที่ 4 จะมีอยู่ 3 รายวิชาที่เหมือนกับรายวิชาที่ทำการเรียนการสอนอยู่ที่ Birmingham City University คณะอาจารย์จาก Birmingham City University ก็จะเดินทางมาสอน รวมถึงประเมิณผลงานและให้คะแนนน้องๆ ด้วย อีกทั้งน้องๆ ที่จบการศึกษาจากคณะ/สาขานี้ก็จะได้รับปริญญาจากมหาวิทยาลัยศิลปากรและ Birmingham City University เกณฑ์การเทียบวุฒิ ม.6 GED รายวิชาขั้นต่ำ[...]

เผยเกณฑ์คะแนนเทียบวุฒิ GED มหาวิทยาลัยเอกชนในไทย

เรานำเสนอเกณฑ์คะแนนเทียบเท่าม.6 ด้วยวุฒิ GED เพื่อเข้ามหาวิทยาลัยของรัฐกันไปแล้ว วันนี้จะมานำเสนอเกณฑ์คะแนน GED เพื่อเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเอกชนในประเทศไทยกัน! น้องๆ ที่กำลังติว GED กันอยู่ ก็น่าจะกำลังวางแผนเพื่อใช้ยื่นสมัครเข้ารับการคัดเลือกมหาวิทยาลัยต่างๆ เพราะฉะนั้นการที่เราเพิ่มโอกาสและตัวเลือกให้ตัวเองมากๆ ก็เป็นสิ่งที่ดีและรอบคอบจริงไหม งั้นเรามาดูลิสต์มหาวิทยาลัยเอกชนและเกณฑ์คะแนน GED เพื่อใช้เทียบเท่าวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) กันเลย! 📍 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ (Bangkok University) ▪ เกณฑ์เทียบวุฒิ GED รายวิชาขั้นต่ำ 145 ขึ้นไป และคะแนนรวมขั้นต่ำ 580(หากต้องการเข้าหลักสูตรนานาชาติ ต้องยื่นผลคะแนน IELTS 5.0 ขึ้นไป หรือ TOEFL PBT 500 คะแนนขึ้นไป แต่ถ้าหากมีผลคะแนน GED รวม 720 คะแนนขึ้นไป ไม่ต้องสอบหรือยื่นผลวัดระดับภาษาอังกฤษ) 📍 มหาวิทยาลัยศรีปทุม (Sripatum University)▪ เกณฑ์เทียบวุฒิ GED รายวิชาขั้นต่ำ 145 ขึ้นไป(หากสมัครทุนการศึกษา เช่น[...]

Thammasat University รวมเกณฑ์คะแนนคัดเลือกเข้า ม.ธรรมศาสตร์อินเตอร์ รอบ Inter Program Admission 1 (รับสมัครช่วงมีนาคม 65)

รวมเกณฑ์คะแนนคัดเลือก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ  【 รอบ Inter Program Admission 1 】เริ่มรับสมัครช่วงเดือนมีนาคม 2565 น้องๆ นักเรียน DEK65 หรือ DEK66 ที่กำลังติว GED ติว IGCSE ติว A-Level ติว SAT ติว IELTS และอีกหลากหลายข้อสอบ รวมไปถึงข้อสอบของ ม.ธรรมศาสตร์เองอย่าง TU-GET หรือ GSAT ❁ เกณฑ์การเทียบวุฒิ ม.6 โดยมาตรฐานของเกือบทุกคณะ จะมีบางคณะที่กำหนดเกณฑ์คะแนนเพิ่มเติม โปรดดูรายละเอียดตามคณะนั้นๆ ❁▻ GED รายวิชาขั้นต่ำ 145▻ A-Level 3 วิชา เกรดขั้นต่ำ A* - E▻ IB 5 หมวดวิชา คะแนนรวมขั้นต่ำ 24. ►[...]

SUIC Silpakorn University รวมเกณฑ์คะแนนคัดเลือกเข้า ม.ศิลปากรอินเตอร์ TCAS65 Direct Admission รอบ 3

SUIC Silpakorn University International College หรือ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร ในหลักสูตรปริญญาตรีจะมีอยู่สองคณะ 3 สาขาวิชา ดังนี้ B.B.A Hotel Management คณะการบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรม B.B.A Luxury Brand Management คณะการบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาจัดการตราสินค้าหรูหรา B.F.A Digital Communication Design คณะศิลปบัณฑิต สาขาการออกแบบสื่อสารดิจิตัล เกณฑ์เทียบวุฒิระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ▪ GED รายวิชาขั้นต่ำ 145▪ A-Level เกรดขั้นต่ำ A*- E เกณฑ์คะแนนขั้นต่ำของประเภทสอบอื่นๆ▪ B.B.A Hotel Management คณะการบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรม SAT Reading and Writing คะแนนขั้นต่ำ 450IELTS คะแนนขั้นต่ำ 5.5TOEFL (iBT) คะแนนขั้นต่ำ 72[...]

Update เกณฑ์เทียบวุฒิ GED ปี 2565 จุฬาฯ มธ. ม.มหิดล ม.เกษตรฯ

Admission 2022 หรือการสอบเข้ามหาวิทยาลัยประจำปีการศึกษา 2565 หลายๆ มหาวิทยาลัยกำลังกวักมือเรียกน้องๆ DEK65 ให้ตบเท้าเข้าไปยื่นคะแนนของตัวเอง เพื่อสมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษาในคณะต่างๆ นอกจากวุฒิการศึกษาระดับชั้นมัธยมปลาย ไม่ว่าภาคอินเตอร์หรือภาคไทย หลายคณะก็เปิดรับวุฒิเทียบเท่าอย่างวุฒิ GED เพราะฉะนั้นใครที่สอบ GED ผ่านแล้ว กำลังเล็งว่าจะใช้คะแนน GED ของตัวเองยื่นเป็นใบรับรองการศึกษาระดับมัธยมปลาย เรามาเช็คคะแนน GED ของตัวเองกันให้แน่ใจดีกว่า เพราะนอกจากเกณฑ์เทียบวุฒิ GED โดยปกติที่ส่วนใหญ่เริ่มต้นที่ขั้นต่ำรายวิชา 145 แต่ยังมีบางคณะที่มีเงื่อนไขเพิ่มเติม มาดูตัวอย่างเกณฑ์คะแนน GED จากมหาวิทยาลัยชั้นนำทั้ง 4 แห่งนี้กัน 📍 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Chulalongkorn University▪ เกณฑ์เทียบวุฒิ GED รายวิชาขั้นต่ำ 145 คะแนนรวม 660 สอบตั้งแต่ 1 ส.ค. 63▪ คณะวิทยาศาสตร์ สาขาเคมีประยุกต์ BSAC ➤ วิชา Science ขั้นต่ำ 160 📍[...]

21 คำศัพท์ GED Social Studies เกี่ยวกับการเมือง

คำศัพท์ GED (General Educational Development Test) มีอยู่มากมายเพื่อใช้สอบในทั้ง 4 วิชา แต่ก็มีอยู่วิชาหนึ่งในข้อสอบ GED ที่เราต้องจดจำคำศัพท์เฉพาะเพื่อให้เข้าใจบริบทและตอบคำถามได้ถูกต้อง นั่นก็คือ GED Social Studies น้องๆ ที่กำลังติว GED คงรู้กันอยู่แล้วว่านี่คือวิชาสังคมศึกษาดีๆ นี่เอง แต่สิ่งที่เราพึงจดจำเอาไว้ก็คือ GED Social Studies มีทั้งคำถามในส่วนของการเมือง ภูมิศาสตร์และเศรษฐศาสตร์ แต่เพื่อให้การท่องคำศัพท์ GED Social Studies ไม่หนักจนเกินไป เรามาค่อยๆ ท่องศัพท์ GED กันแบบเบาๆ ด้วย 21 คำศัพท์หมวด “การเมือง” กันดีกว่า! หลังจากที่เรากวาดสายตาเก็บข้อมูลคำศัพท์ GED Social Studies จนครบ 21 คำแล้ว เราจะเห็นว่าบางคำก็คุ้นเคย แต่บางคำก็ไม่คุ้นเคยกับการเมืองและกฏหมายในไทยเลย อย่างเช่นคำว่า Jim Craw Laws ที่หมายถึง[...]

Thammasat University รวมเกณฑ์คะแนนคัดเลือกเข้า ม.ธรรมศาสตร์อินเตอร์ รอบ Inter Portfolio รับสมัคร ต.ค. – ธ.ค. 64

DEK65 ทุกคนที่กำลังวางแผนสอบเข้ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ หลายคณะเริ่มรับสมัครรอบ Inter Portfolio ไปแล้วตั้งแต่เดือนตุลาคม แต่อีกหลายคณะก็กำลังเปิดรับสมัครตามกันมาอยู่เรื่อยๆ และในรอบ Inter Portfolio 1 หรือ 2 จะสิ้นสุดในช่วงเดือนธันวาคม ใครที่อยากเป็นเด็กธรรมศาสตร์อินเตอร์ ต้องห้ามพลาดแล้วล่ะ! รวมเกณฑ์คะแนนในการยื่นสมัครเข้าศึกษาต่อยังมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ TCAS65 รอบ Inter Portfolio 1 และ 2 เริ่มรับสมัคร ต.ค. - ธ.ค. 64 เกณฑ์การเทียบวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย▪ เทียบวุฒิ GED ขั้นต่ำรายวิชา 145 (สอบตั้งแต่ 1 พ.ค. 60 เป็นต้นไป)▪ A-Level 3 วิชา ขั้นต่ำรายวิชา A*-E▪ IB 5 คละวิชา ขั้นต่ำวิชาละ 3 คะแนนรวม 24 คณะที่กำหนดเกณฑ์การเทียบวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลายเพิ่มเติม☆ BIR[...]

Kasetsart University รวมเกณฑ์คะแนน ม.เกษตรศาสตร์ หลักสูตรอินเตอร์ TCAS65 รอบ 1 Portfolio

หลายมหาวิทยาลัยพาเหรดกันเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกรอบ 1 Portfolio ในช่วงเดือนธันวาคม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติก็เตรียมเปิดรับด้วยเช่นกัน DEK65 ที่ต้องการเข้าเรียนหลักสูตรอินเตอร์ ต้องเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับฤดูกาลสอบเข้ามหาวิทยาลัย TCAS65 ไม่ว่าจะเป็นคะแนน GED, SAT, TOEFL หรือ IELTS รวมเกณฑ์คะแนนยื่นสมัครสอบคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ TCAS65 รอบ 1 Portfolio เริ่มสมัคร 13 ธ.ค. 64 - 14 ม.ค. 65 ▪ เกณฑ์คะแนนเทียบวุฒิ GED ขั้นต่ำรายวิชา 145 ไม่ระบุขั้นต่ำคะแนนรวม (สอบตั้งแต่ 1 พ.ค. 60 เป็นต้นไป) 📌 คณะเกษตร สาขาวิชาเกษตรเขตร้อน ​​​​▪ TOEFL(iBT) ขั้นต่ำ 71 / IELTS ขั้นต่ำ 5.0 📌 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมีบูรณาการ[...]

Chulalongkorn University รวมเกณฑ์คะแนน จุฬาฯ อินเตอร์ รอบ Early Admission 9-24 ธันวา

เรากำลังจะเข้าสู่เดือนสุดท้ายของปี 2564 กันแล้ว แน่นอนว่าทุกคนต่างตั้งเป้าหมายสำหรับปีหน้า แต่สำหรับ DEK65 น้องๆ ที่กำลังเตรียมตัวสอบเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย (TCAS65) เราอาจจะรอเริ่มต้นในปี 2565 ไม่ได้ เพราะการรับสมัครเริ่มต้นตั้งแต่ช่วงปลายปี 2564 นี้แล้ว! รวมเกณฑ์คะแนนยื่นสมัครสอบคัดเลือกเข้าคณะอินเตอร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย TCAS65 รอบ Early Admission เริ่มรับสมัคร 9 - 24 ธ.ค. 64 ▪ เกณฑ์เทียบวุฒิ GED ขั้นต่ำรายวิชา 145 คะแนนรวม 660 (สอบตั้งแต่ 1 ส.ค. 63 เป็นต้นไป) 📌 BBA คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี▪ SAT Total score ขั้นต่ำ 1270​​​​▪ CU-AAT Total score ขั้นต่ำ 1200​​​​▪ TOEFL(iBT) ขั้นต่ำ 79[...]

GED Social Studies Vocabulary รวมศัพท์ของผู้ถือครองอำนาจ

ติว GED กันไปถึงไหนแล้วเอ่ย? คนที่กำลังวางแผนสอบ GED Test (General Educational Development Test) คงมองว่าวิชาที่ยากและมีรายละเอียดมากมายไม่แพ้ GED RLA ก็คงต้องยกให้ GED Social Studies! มีคำศัพท์มากมายที่เกี่ยวกับสังคมและการเมือง ซึ่งคำศัพท์ของ GED Social Studies ที่นำมาแชร์กันในรอบนี้ก็คือคำศัพท์เกี่ยวกับ “ผู้ถือครองอำนาจ” รับรองว่าคำศัพท์ที่นำมาแบ่งปันกัน จะต้องได้เจอในข้อสอบ GED Social Studies แน่นอน! น้องๆ อาจจะคุ้นเคยกับคำศัพท์ในหมวดนี้ที่อยู่ใน GED Social Studies เหล่านี้กันมาบ้าง ซึ่งไม่ใช่คำศัพท์ที่ไกลตัวเลย ไม่ว่าจะ Democracy หรือ Dictatorship มั่นใจว่าหลายคนคงไม่ใช่แค่เห็นในข้อสอบ GED Social Studies ในช่วงที่กำลังติวคอร์ส GED เท่านั้น แต่จะต้องผ่านตาหรือแม้กระทั่งนำไปใช้ในชีวิตประจำวันอยู่บ่อยๆ ถ้าเรารู้คำศัพท์อย่างถ่องแท้ สะสมเพิ่มพูนไว้มากๆ ก็จะทำให้เรามีโอกาสตอบคำถามข้อสอบ GED Social Studies[...]